Rafał Toczko

Jak zostać heretykiem. Przypadek Pelagiusza

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-2927-1
Publication year:
2012
Pages number:
311
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Rafał Toczko

Jak zostać heretykiem. Przypadek Pelagiusza

Czy Pelagiusz był w rzeczywistości świętym mężem, jak określał go Augustyn, czy też niegodziwym człowiekiem, autorem zbrodniczej nauki, nieprzyjacielem łaski? Na to pytanie w prezentowanej książce nie szukaliśmy jednak odpowiedzi. Jest ono bowiem źle postawione, przez co od dawna prowadzi badaczy do ferowania niepopartych zadowalającą argumentacją sądów wartościujących. To właśnie biskup Hippony był tym autorem antycznym, który najobszerniej polemizował z Pelagiuszem, najczęściej o nim wspominał i występował przeciw jego nauce. Historycy są zgodni, że to przede wszystkim Augustyn i jego afrykańscy współbiskupi prowadzili zwieńczoną sukcesem politykę, zmierzającą do uznania go za heretyka. Ponieważ więc praca ta miała zbadać, w jaki sposób Pelagiusz stał się heretykiem, postawiliśmy sobie pytanie, w jaki sposób w pismach Augustyna z lat 415–418 został przedstawiony Pelagiusz i jego nauka. Pytanie to otworzyło perspektywy badawcze dotychczas niemal nieobecne w piśmiennictwie naukowym.

Wstęp / 7
Rozdział 1. Historia życia Pelagiusza i przebieg kontrowersji do 418 roku 11
Pelagiusz i jego środowisko / 11
Wydarzenia lat 411-414 / 29
Wydarzenia 415 roku / 42
Decydująca faza sporu Augustyna z Pelagiuszem (416-418) / 56
Potępienie Celestiusza i Pelagiusza w 418 roku / 71
Rozdział 2. Dzieła i teologia Pelagiusza / 85
Problemy hermeneutyczne / 85
Dzieła / 91
Styl teologii Pelagiusza / 112
Główne idee teologii Pelagiusza / 119
Wnioski / 147
Rozdział 3. Augustyna interpretacja poglądów Pelagiusza / 149
Pisma Augustyna przeciw Pelagiuszowi / 149
Poglądy Pelagiusza w interpretacji Augustyna / 153
Augustyna interpretacja poglądów Pelagiusza w kontekście
historycznoliterackim / 179
Wnioski / 197
Rozdział 4. Portret Pelagiusza jako heretyka w dziełach Augustyna z
lat 415-418 / 199
Portret Pelagiusza a retoryka przedchrześcijańska / 199
Portret heretyka Pelagiusza / 201
Vir malus dicendi imperitus / 237
Podsumowanie / 269
Dodatek 1 / 273
Dodatek 2 / 275
Bibliografia / 281
Summary / 297
Indeks postaci biblijnych i starożytnych / 303
Indeks autorów nowożytnych / 309

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Rafał Toczko

    magister filozofii (2005) oraz filologii klasycznej (2007), absolwent MISH, doktor literaturoznawstwa (2010), od 2010 roku adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2011 roku członek Pracowni Komparatystyki Literacko-Kulturowej na Wydziale Filologicznym UMK. Stypendysta Rządu Włoskiego (2009) oraz Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (2011). Jako popularyzator nauk o antyku brał udział w projektach Centrum Nauki „Kopernik”, Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Fundacji „Traditio Europae”, której jest sekretarzem. Obecnie prowadzi studia nad antyczną teorią snu i narracjami o śnie w literaturze antycznej, twórczością św. Augustyna oraz hagiografią łacińską.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum