Janusz Grygieńć

Wola powszechna w filozofii politycznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2881-6
Publication year:
2012
Pages number:
467
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

twarda z obwolutą

Janusz Grygieńć

Wola powszechna w filozofii politycznej

Kategoria produktu:

Książka jest poświęcona kategorii woli powszechnej oraz roli, jaką można przypisać jej niektórym odczytaniom w kontekście współczesnej filozofii politycznej. Autor śledzi narodziny i rozwój tej idei w czasach antycznych, średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych, najwięcej miejsca poświęcając w tym kontekście myśli Jeana Jacquesa Rousseau – niekwestionowanego pioniera upolitycznienia volonté générale – oraz dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych idealistów brytyjskich (Thomas Hill Green, Francis Herbert Bradley, Bernard Bosanquet). Okazuje się, że prace tych ostatnich, właśnie dzięki przewartościowaniu koncepcji Rousseau, niosą pokaźny potencjał heurystyczny. Pozwalają złagodzić napięcia leżące u podstaw wielu współczesnych sporów filozoficzno-politycznych, zwłaszcza debaty między liberalną i komunitarystyczną
wizją miejsca jednostki we wspólnocie.

Wstęp / 9

Rozdział 1. Od teologii do polityki. ewolucja kategorii woli powszechnej / 23
Od św. Pawła do Denisa Diderota / 26
Blaise Pascal / 29
Nicolas Malebranche / 31
Jacques Benigne Bossuet, François Fénelon, Pierre Bayle / 39
Charles de Montesquieu / 45
Denis Diderot / 51
Wola powszechna w myśli Jeana Jacques’a Rousseau / 55
Wola powszechna. Definicja i interpretacje / 60
Wola powszechna a prawo naturalne / 77
Wola powszechna a wola wszystkich / 91
Dwie wizje wspólnoty / 96
Królestwo woli powszechnej, czyli jak powstają wspólnoty idealne / 102
Podsumowanie / 120

Rozdział 2. Wspólnota w perspektywie idealizmu / 123
Poza abstrakcjami rozumu / 135
Odrzucenie aprioryzmu / 138
Przeciw indywidualizmowi. Teorie pierwszego rzutu oka / 141
Przeciw kontraktualizmowi i nowożytnemu jusnaturalizmowi / 153
Społeczne źródła tożsamości. W stronę kontekstualizmu / 165
Moje miejsce i jego obowiązki (Francis Herbert Bradley) / 168
Wspólnota idei (Bernard Bosanquet) / 173
Obowiązki moralne a zobowiązania prawne (Thomas Hill Green) / 181
Teleologizm, historycyzm, ideał moralny. W stronę obiektywizmu wartości / 186
Ideał moralny / 189
Teleologizm, historycyzm. Moralne cele wspólnoty i ludzkości / 194
„Obowiązki obywatelstwa” (Bernard Bosanquet a Francis Herbert Bradley) / 201
Podsumowanie / 211

Rozdział 3. Idealistyczne ujęcia woli powszechnej / 215
Przełomowość i ograniczenia myśli Jeana Jacques’a Rousseau / 220
Od utopii atomizmu do utopii wspólnoty / 221
Antyczne intencje, nowożytne porażki / 229
Wola powszechna jako… / 234
... wola uniwersalna (Francis Herbert Bradley) / 235
... zbiór nadziei i lęków (Thomas Hill Green) / 241
... system idei (Bernard Bosanquet) / 252
Dalsze losy idealistycznej koncepcji woli powszechnej / 264
Krytyka. Spór o metafizyczną teorię państwa / 264
Kontynuacja. John Henry Muirhead, Hector James Wright Hetherington, Leonard Trelavny Hobhouse, John Atkinson Hobson / 280
Podsumowanie / 288

Rozdział 4. Idealizm, wola powszechna i spór liberalno-komunitarystyczny / 293
Indywidualizm we współczesnej filozofii politycznej / 293
Indywidualizm(y) i doktryny polityczne / 296
Indywidualizm w tradycji liberalnej / 304
Perspektywa wspólnotowa / 308
Dialogiczny charakter rzeczywistości. Uznanie społeczne / 312
Teleologiczny wymiar egzystencji / 318
Krytyka jaźni nieuwarunkowanej. Rządy praw versus rządy dobra wspólnego / 323
Sfery sprawiedliwości / 328
Liberalny komunitaryzm / 331
Czy idealizm jest liberalno-komunitarystyczny? / 351
Idealistyczna teoria prawa / 357
Uznaniowy charakter prawa / 360
Dobro wspólne / 368
Wolność negatywna – wolność pozytywna. Prawo
negatywne – prawo pozytywne / 372
Dalsze losy idealistycznej teorii prawa / 378
Wyznaczniki liberalnego komunitaryzmu idealistów / 383
Teleologizm / 383
Metafizyczne ugruntowanie polityki / 385
Kontekstualizm etyczno-polityczny / 387
Między relatywizmem a uniwersalizmem / 389
Krytyka koncepcji wolności negatywnej / 391
Indywidualizm / 395
Podsumowanie / 398

Zakończenie / 401
Bibliografia / 407
Summary. the general will in political philosophy / 449
Indeks osobowy / 455

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum