• Home
  • Pedagogika
  • Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera

Joanna Cukras-Stelągowska

Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2865-6
Publication year:
2012
Pages number:
278
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Joanna Cukras-Stelągowska

Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera

Kategoria produktu:

Książka stanowi ciekawe studium teoretyczno-empiryczne, podejmujące niezwykle aktualne - nie tylko w Polsce - problemy. W sytuacji rozmywania się granic współczesnego świata, poczucie niepewności i niestałości, naturalne jest dążenie człowieka do rozumienia otaczającego go świata z perspektywy młodych ludzi, ich spojrzenie poprzez przeszłość na przyszłość oraz własne funkcjonowanie w przestrzeni relacji międzykulturowych. Jest to bardzo interesujący dokument ilustrujący życie młodych ludzi mających szanse na doświadczenie życiodajnego efektu pogranicza. Rozdziały są bogate merytorycznie, okraszone cytatami z prowadzonych narracji. zawartych jest w nich wiele informacji o dużej wartości dla oceny i projektowania procesu dydaktycznego w szkole etnicznej […]. Autorka uzyskała bardzo ciekawe wyniki, które mogą posłużyć organizatorom procesu kształcenia etnicznego w refleksji nad funkcjonowaniem placówek kształcenia mniejszości oraz tworzeniem planów ich rozwoju w kontekście dostosowywania ich do potrzeb społecznych wszystkich uczestników edukacji.

Wprowadzenie / 11
 
I. Szkoła dla mniejszości jako miejsce kształtowania tożsamości kulturowej / 15
1. Tożsamość indywidualna i społeczna (kulturowa) – rozstrzygnięcia definicyjne / 15
2. Tożsamość kulturowa a sytuacja mniejszościowa / 24
3. Polityka multikulturalizmu wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw  / 31
4. Szkoła miejscem kształtowania tożsamości międzykulturowej / 38
5. Relacja mniejszość – większość a edukacja międzykulturowa / 42
6. Edukacja etniczna i multikulturalizm – akcenty polskie / 47
 
II. Tożsamość żydowska wobec (po)nowoczesności / 61
1. Nowe formy żydowskiej tożsamości / 63
2. Żydzi polscy / 70
3. Żydowskie opcje tożsamościowe w świetle współczesnych badań socjologicznych / 76
4. Żydowska młodzież / 78
 
III. Podstawy metodologiczne pracy / 86
1. Strategie badawcze / 86
2. Przedmiot badań i podstawowe problemy badawcze monografii / 88
3. Przebieg badań biograficznych i zagadnienia do wywiadów / 91
 
IV. Szkoły żydowskie w Polsce po 1989 roku / 97
1. Edukacja nieformalna dla dzieci i młodzieży żydowskiej w Polsce / 97
2. Zespoł szkół Lauder-Morasha w Warszawie / 104
2.1. Zasady naboru / 111
2.2. Misja warszawskich szkół Laudera / 114
2.3. Funkcjonowanie zespołu szkół Lauder-Morasha w Warszawie / 118
2.4. Programy nauczania przedmiotów żydowskich w zespole szkół Lauder-Morasha w Warszawie / 123
2.5. Edukacja międzykulturowa w programie szkoły / 133
2.6. Metodyka / 136
2.7. Efektywność nauczania / 138
3. Szkoła Podstawowa Lauder-Etz Chaim we Wrocławiu / 140
3.1. Zasady naboru / 144
3.2. Misja szkoły / 145
3.3. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Lauder-Etz Chaim / 149
3.4. Programy nauczania przedmiotów żydowskich w zespole szkół Lauder-Etz Chaim / 151
3.5. Metodyka / 160
3.6. Efektywność nauczania / 162
4.  Etniczność a wielokulturowość – próba łączenia funkcji etnicznych z założeniami pedagogiki międzykulturowej w polskich szkołach Laudera / 166
5. Szkoły Laudera jako placówki niepubliczne / 171
 
V. Szkoła żydowska jako stymulator tożsamość kulturowej 174
1. Opinie absolwentów na temat funkcjonowania warszawskiej szkoły Laudera / 174
1.1. Absolwenci nieżydowscy w warszawskim zespole szkół Laudera / 174
1.2. Opinie absolwentów dotyczące nauki „przedmiotów żydowskich” w szkole Lauder-Morasha / 176
1.3. Ocena organizacji szkoły Lauder-Morasha / 181
1.4. Dalsze losy absolwentów Lauder-Morasha / 184
1.5. Postawy absolwentów nieżydowskich wobec wspólnej edukacji i edukacji w szkołach etnicznych / 188
2. Absolwenci żydowscy o warszawskiej szkole Laudera / 190
2.1. Opinie na temat nauki „przedmiotów żydowskich” w szkole Lauder-Morasha / 192
2.2. Funkcjonowanie szkoły w opinii absolwentów żydowskich / 197
2.3. Dalsze losy żydowskich absolwentów warszawskiej szkoły Laudera / 202
2.4. Możliwości edukacyjne dla dzieci i młodzieży żydowskiej w opinii żydowskich absolwentów Lauder-Morasha / 205
3. Podstawowe komponenty tożsamości kulturowej młodych polskich Żydów – absolwentów warszawskiej szkoły Laudera / 211
4. Miejsce szkoły w kształtowaniu tożsamości kulturowej jej absolwentów / 228
 
VI. Wnioski / 234
Zakończenie / 249
Aneks / 251
Bibliografia / 261
Identity and Dialogue. Poles and Jews at Schools Run by the Ronald S. Lauder Foundation (Summary) / 275

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum