• Home
  • Pedagogika
  • Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera

Joanna Cukras-Stelągowska

Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2865-6
Publication year:
2012
Pages number:
278
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Joanna Cukras-Stelągowska

Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera

Kategoria produktu:

Książka stanowi ciekawe studium teoretyczno-empiryczne, podejmujące niezwykle aktualne - nie tylko w Polsce - problemy. W sytuacji rozmywania się granic współczesnego świata, poczucie niepewności i niestałości, naturalne jest dążenie człowieka do rozumienia otaczającego go świata z perspektywy młodych ludzi, ich spojrzenie poprzez przeszłość na przyszłość oraz własne funkcjonowanie w przestrzeni relacji międzykulturowych. Jest to bardzo interesujący dokument ilustrujący życie młodych ludzi mających szanse na doświadczenie życiodajnego efektu pogranicza. Rozdziały są bogate merytorycznie, okraszone cytatami z prowadzonych narracji. zawartych jest w nich wiele informacji o dużej wartości dla oceny i projektowania procesu dydaktycznego w szkole etnicznej […]. Autorka uzyskała bardzo ciekawe wyniki, które mogą posłużyć organizatorom procesu kształcenia etnicznego w refleksji nad funkcjonowaniem placówek kształcenia mniejszości oraz tworzeniem planów ich rozwoju w kontekście dostosowywania ich do potrzeb społecznych wszystkich uczestników edukacji.

Wprowadzenie / 11
 
I. Szkoła dla mniejszości jako miejsce kształtowania tożsamości kulturowej / 15
1. Tożsamość indywidualna i społeczna (kulturowa) – rozstrzygnięcia definicyjne / 15
2. Tożsamość kulturowa a sytuacja mniejszościowa / 24
3. Polityka multikulturalizmu wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw  / 31
4. Szkoła miejscem kształtowania tożsamości międzykulturowej / 38
5. Relacja mniejszość – większość a edukacja międzykulturowa / 42
6. Edukacja etniczna i multikulturalizm – akcenty polskie / 47
 
II. Tożsamość żydowska wobec (po)nowoczesności / 61
1. Nowe formy żydowskiej tożsamości / 63
2. Żydzi polscy / 70
3. Żydowskie opcje tożsamościowe w świetle współczesnych badań socjologicznych / 76
4. Żydowska młodzież / 78
 
III. Podstawy metodologiczne pracy / 86
1. Strategie badawcze / 86
2. Przedmiot badań i podstawowe problemy badawcze monografii / 88
3. Przebieg badań biograficznych i zagadnienia do wywiadów / 91
 
IV. Szkoły żydowskie w Polsce po 1989 roku / 97
1. Edukacja nieformalna dla dzieci i młodzieży żydowskiej w Polsce / 97
2. Zespoł szkół Lauder-Morasha w Warszawie / 104
2.1. Zasady naboru / 111
2.2. Misja warszawskich szkół Laudera / 114
2.3. Funkcjonowanie zespołu szkół Lauder-Morasha w Warszawie / 118
2.4. Programy nauczania przedmiotów żydowskich w zespole szkół Lauder-Morasha w Warszawie / 123
2.5. Edukacja międzykulturowa w programie szkoły / 133
2.6. Metodyka / 136
2.7. Efektywność nauczania / 138
3. Szkoła Podstawowa Lauder-Etz Chaim we Wrocławiu / 140
3.1. Zasady naboru / 144
3.2. Misja szkoły / 145
3.3. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Lauder-Etz Chaim / 149
3.4. Programy nauczania przedmiotów żydowskich w zespole szkół Lauder-Etz Chaim / 151
3.5. Metodyka / 160
3.6. Efektywność nauczania / 162
4.  Etniczność a wielokulturowość – próba łączenia funkcji etnicznych z założeniami pedagogiki międzykulturowej w polskich szkołach Laudera / 166
5. Szkoły Laudera jako placówki niepubliczne / 171
 
V. Szkoła żydowska jako stymulator tożsamość kulturowej 174
1. Opinie absolwentów na temat funkcjonowania warszawskiej szkoły Laudera / 174
1.1. Absolwenci nieżydowscy w warszawskim zespole szkół Laudera / 174
1.2. Opinie absolwentów dotyczące nauki „przedmiotów żydowskich” w szkole Lauder-Morasha / 176
1.3. Ocena organizacji szkoły Lauder-Morasha / 181
1.4. Dalsze losy absolwentów Lauder-Morasha / 184
1.5. Postawy absolwentów nieżydowskich wobec wspólnej edukacji i edukacji w szkołach etnicznych / 188
2. Absolwenci żydowscy o warszawskiej szkole Laudera / 190
2.1. Opinie na temat nauki „przedmiotów żydowskich” w szkole Lauder-Morasha / 192
2.2. Funkcjonowanie szkoły w opinii absolwentów żydowskich / 197
2.3. Dalsze losy żydowskich absolwentów warszawskiej szkoły Laudera / 202
2.4. Możliwości edukacyjne dla dzieci i młodzieży żydowskiej w opinii żydowskich absolwentów Lauder-Morasha / 205
3. Podstawowe komponenty tożsamości kulturowej młodych polskich Żydów – absolwentów warszawskiej szkoły Laudera / 211
4. Miejsce szkoły w kształtowaniu tożsamości kulturowej jej absolwentów / 228
 
VI. Wnioski / 234
Zakończenie / 249
Aneks / 251
Bibliografia / 261
Identity and Dialogue. Poles and Jews at Schools Run by the Ronald S. Lauder Foundation (Summary) / 275

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum