Maria Wincławska (red.)

Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2861-8
Publication year:
2013
Pages number:
504
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Maria Wincławska (red.)

Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania

[…] mimo swej atrakcyjności partie oraz systemy partyjne pozostają w gruncie rzeczy niezwykle trudnym przedmiotem badań. Gruntowna i wszechstronna analiza funkcjonowania wspomnianych podmiotów życia politycznego wymaga bowiem nie tylko odniesienia się do konkretnego czasu historycznego oraz bieżącej sytuacji, ale także próby ukazania ich dynamiki i perspektyw rozwojowych, która uwzględniałaby dokonujące się przeobrażenia kulturowe i społeczne.

W tym kontekście zasadna wydaje się zrodzona w toruńskim środowisku politologicznym inicjatywa przygotowania monografii, która podejmując próbę określenia i scharakteryzowania dylematów rozwojowych partii politycznych u progu XXI wieku ukazywałaby je jednocześnie na szerokim tle współczesnych przeobrażeń politycznych, społecznych i cywilizacyjnych.

[…] Atutem publikacji jest jednak przede wszystkim ujęcie wielopłaszczyznowe. Autorzy artykułów skoncentrowali się bowiem nie tylko na analizowanych z reguły aspektach organizacyjnym, instytucjonalno-prawnym i ideowym, ale także odnieśli się w swych rozważaniach do kulturowo-cywilizacyjnych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania współczesnych partii politycznych, wskazując zarazem na stojące przed nimi w tym zakresie wyzwania.

 Michał Strzelecki
Fragment „Zamiast wstępu. O współczesnych partiach politycznych subiektywnych uwag kilka”

Michał Strzelecki: Zamiast wstępu. O współczesnych partiach politycznych subiektywnych uwag kilka / 9

Teoretyczne aspekty funkcjonowania partii politycznych

Jarosław Macała
Partie polityczne w świecie postpolityki / 21
Radomir Miński
Oligarchiczny charakter partii politycznych w ujęciu Roberta Michelsa / 45
Maciej Hartliński
Przywództwo partyjne w kontekście współczesnych badań nad partiami politycznymi. Przegląd badań publikowanych w „Party Politics” w latach 1995–2010 / 75
Beata Kosowska-Gąstoł
Zmiany w programach i strukturach partii politycznych pod wpływem globalizacji / 101

Wokół ideowego oblicza partii politycznych

Ewa Skrabacz
Słowa, słowa, słowa – dokumenty programowe polskich partii politycznych / 133
Anna Pacześniak
Oblicze ideowe polskich partii politycznych w świetle badań kadr średniego szczebla / 157
Joanna Sanecka-Tyczyńska
Konserwatywne inspiracje myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości / 181

Partie polityczne w wyborach

Ewelina Kancik
Budowanie wizerunku – strony internetowe polskich partii politycznych / 207
Łukasz Kubisz-Muła
Polskie partie polityczne w wyborach samorządowych – udział, strategie, wyniki i perspektywy / 229
Karolina Tybuchowska-Hartlińska
Partyjni czy bezpartyjni? Wyniki bezpośrednich wyborów prezydentów miast w Polsce / 259

Uwarunkowania i aspekty funkcjonowania polskich partii politycznych

Anna Tarnowska
System partyjny II RP – kilka uwag o podstawie prawnej i wybranych aspektach funkcjonowania / 283
Maria Wincławska
Relacje na szczeblu centralnym między krajowymi organami partii a jej reprezentacją parlamentarną / 311
Andrzej Hoehle
Analiza aktualnej kondycji Prawa i Sprawiedliwości oraz możliwe kierunki rozwoju ugrupowania w najbliższych latach / 333
Kamil Kalinka
Struktury organizacyjne Prawa i Sprawiedliwości / 359

Partie i systemy partyjne współczesnej Europy Zachodniej
Piotr Podemski
Od Pierwszej do Drugiej Republiki – mechanizmy transformacji włoskiego systemu partyjnego / 379
Agnieszka Nitszke
Model organizacyjny partii politycznych w państwach federalnych. Analiza porównawcza na przykładzie państw niemieckojęzycznych (Niemcy, Szwajcaria, Austria) / 407
Adam Hołub
Koncepcja „czterech filarów” – niemieckie partie radykalne w działaniu. Zarys problemu / 435
Łukasz Jakubiak
Zjawisko prezydencjalizacji partii politycznych we francuskim systemie partyjnym / 449
Izabela Kaps a
Ewolucja statusu politycznego Liberalnych Demokratów w brytyjskiej Izbie Gmin (1988-a2011) / 471

Notki o autorach / 501

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum