Karol Kłodziński, Piotr Łabędź, Marcin Sumowski (red.)

Studenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 6

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3032-1
Publication year:
2013
Pages number:
224
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Studenckie Zapiski Historyczne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Karol Kłodziński, Piotr Łabędź, Marcin Sumowski (red.)

Studenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 6

Kategoria produktu:

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
 • Karol Kłodziński

  (ur. w 1987 r.) doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył historię i europeistykę na UMK. Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie w latach 2013 i 2014 otrzymał stypendium START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej; laureat programu MONOGRAFIE w 2017 roku), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roku akademickim 2009/2010 uchwałą Senatu UMK nadano mu tytuł Najlepszego Studenta UMK, a w roku akademickim 2011/2012 otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, rzymskiego prawa publicznego, historii politycznej starożytnego Rzymu, historiografii nowożytnej oraz metodologii historii. Jest autorem i współautorem trzech książek oraz podręcznika licealnego. Swoje liczne artykuły naukowe publikuje na łamach cenionych i wysoko punktowanych czasopism.

   

 • Piotr Łabędź

  Show author's publications

 • Marcin Sumowski

  Historyk mediewista, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora uzyskał w 2018 roku. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2018, 2020), Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (2013, 2014, 2015, 2017) oraz Stiftung Preuβischer Kulturbesitz w Berlinie (2014). W 2018 roku odbył staż naukowy w Institut für vergleichende Städtegeschichte w Münster. Kierował dwoma projektami Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM i ETIUDA), jest też członkiem kilku zespołów badawczych w ramach granów Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Publikował w czasopismach takich jak „Zapiski Historyczne”, „Roczniki Historyczne”, „Studia Źródłoznawcze”, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” czy „Quaestiones Medii Aevi Novae”. Laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2018). W 2021 roku otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum