Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 3: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3043-7
Publication year:
2013
Pages number:
358
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Toruńskie konfrontacje archiwalne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 3: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją

Kategoria produktu:

Nie ma wątpliwości, że nauka archiwalna rozwija się w duchu ujednolicania pracy archiwów. Warto jednak zadać pytanie, jakie korzyści przynosi ujednolicanie. Jak badać pożytki płynące ze standaryzacji? Jak daleko powinno iść ujednolicanie terminologii archiwalnej, metod kształtowania, porządkowania i opisu zasobu archiwalnego? Czy standaryzacja nie jest niszczeniem odmienności, bogactwa metod pracy, ich różnorodności? Według podejścia kulturowego archiwalia to samoświadectwa. Egodokumentalność polskiego zasobu archiwalnego wspiera tych, którzy postulują nieingerowanie archiwisty w sposób kształtowania zasobu archiwalnego, a także stan archiwaliów trafiających do jego rąk. Podstawowa zasada teoretyczna archiwistyki – zasada proweniencji, każąca zachowywać archiwalia w stanie, w jakim zostawił je ich twórca, wydaje się ochroną różnorodności, a nie sposobem na ujednolicenie metod porządkowania.

Z Wprowadzenia

Wprowadzenie  / 7

Hubert Wajs, Standaryzacja między techniką a humanistyką  / 11

Marek Konstankiewicz, Uwagi o normalizacji w działalności archiwalnej  / 17

Olga Iwanowa, Сzy potrzebna jest standaryzacja terminologii? Na przykładzie standaryzacji terminologii archiwalnej na Białorusi  / 27

Anna Sobczak, Archiwa i Europeana a standaryzacja metadanych  / 43

Elżbieta Galik, Dokąd zmierzasz archiwistyko? Rozważania na temat kondycji polskich archiwów państwowych w świetle współczesnych tendencji rozwojowych  / 55

Agnieszka Rosa, Egodokumentalność polskiego zasobu archiwalnego  / 103

Aleksander Bielawski, Kształtowanie się państwowego systemu ekspertyzy archiwalnej i selekcji dokumentów w Republice Białorusi  / 113

Anna Krzemińska, Standaryzacja gromadzenia i archiwizacji dokumentacji badań naukowych? Na marginesie publikacji ICA pt. Management and Preservation of Scientific Records and Data  / 125

Iwona Grzelczak-Miłoś, Standardy bezpieczeństwa w archiwach państwowych. Problem zabezpieczenia zasobu archiwalnego w świetle regulacji prawnych  / 141

Łukasz Skowron, Standardy w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych w archiwach państwowych  / 155

Anna Laszuk, Archiwa częścią dziedzictwa narodowego – standardy podstawą współpracy  / 175

Adam Baniecki, Zastosowanie międzynarodowych norm archiwalnych w katalońskim systemie opisu archiwalnego Norma de Descriptio Archivistica de Catalunya (NODAC) 2007  / 191

Marcin Hlebionek, Standardy międzynarodowe w archiwalnym opisie materiałów sfragistycznych. Przykład francuski i włoski  / 219

Anna Żeglińska, Archiwalna zasada strukturalna – jej geneza, sformułowanie i potrzeba weryfikacji  / 251

Elżbieta Wierzbicka, Tradycja i potrzeby zmian w procesie opracowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych – wybrane zagadnienia  / 259

Alicja Kulecka, Między normą a inwentarzem. Problemy standaryzacji opracowania a różnorodność archiwów osobistych  / 279

Hanna Staszewska, Inwentarz archiwalny w dobie standardów międzynarodowych – relikt przeszłości czy szansa na nowoczesny środek informacyjny?  / 291

Jolanta Musiał, Księgi i akta gruntowe w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku i Oddziału w Gdyni  / 307

Paweł E. Weszpiński, Niestandardowe porządkowanie niestandardowych materiałów, czyli o specyfice porządkowania materiałów kartograficznych  / 319

Roman Majka CSMA, Różnorodność i standaryzacja w archiwach zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego  / 331

Adam Grzegorz Dąbrowski, Standaryzacja ewidencji i zawartości archiwaliów współczesnych – garść przemyśleń kwerendysty Archiwum Akt Nowych  / 347

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum