Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 3: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3043-7
Publication year:
2013
Pages number:
358
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Toruńskie konfrontacje archiwalne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 3: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją

Kategoria produktu:

Nie ma wątpliwości, że nauka archiwalna rozwija się w duchu ujednolicania pracy archiwów. Warto jednak zadać pytanie, jakie korzyści przynosi ujednolicanie. Jak badać pożytki płynące ze standaryzacji? Jak daleko powinno iść ujednolicanie terminologii archiwalnej, metod kształtowania, porządkowania i opisu zasobu archiwalnego? Czy standaryzacja nie jest niszczeniem odmienności, bogactwa metod pracy, ich różnorodności? Według podejścia kulturowego archiwalia to samoświadectwa. Egodokumentalność polskiego zasobu archiwalnego wspiera tych, którzy postulują nieingerowanie archiwisty w sposób kształtowania zasobu archiwalnego, a także stan archiwaliów trafiających do jego rąk. Podstawowa zasada teoretyczna archiwistyki – zasada proweniencji, każąca zachowywać archiwalia w stanie, w jakim zostawił je ich twórca, wydaje się ochroną różnorodności, a nie sposobem na ujednolicenie metod porządkowania.

Z Wprowadzenia

Wprowadzenie  / 7

Hubert Wajs, Standaryzacja między techniką a humanistyką  / 11

Marek Konstankiewicz, Uwagi o normalizacji w działalności archiwalnej  / 17

Olga Iwanowa, Сzy potrzebna jest standaryzacja terminologii? Na przykładzie standaryzacji terminologii archiwalnej na Białorusi  / 27

Anna Sobczak, Archiwa i Europeana a standaryzacja metadanych  / 43

Elżbieta Galik, Dokąd zmierzasz archiwistyko? Rozważania na temat kondycji polskich archiwów państwowych w świetle współczesnych tendencji rozwojowych  / 55

Agnieszka Rosa, Egodokumentalność polskiego zasobu archiwalnego  / 103

Aleksander Bielawski, Kształtowanie się państwowego systemu ekspertyzy archiwalnej i selekcji dokumentów w Republice Białorusi  / 113

Anna Krzemińska, Standaryzacja gromadzenia i archiwizacji dokumentacji badań naukowych? Na marginesie publikacji ICA pt. Management and Preservation of Scientific Records and Data  / 125

Iwona Grzelczak-Miłoś, Standardy bezpieczeństwa w archiwach państwowych. Problem zabezpieczenia zasobu archiwalnego w świetle regulacji prawnych  / 141

Łukasz Skowron, Standardy w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych w archiwach państwowych  / 155

Anna Laszuk, Archiwa częścią dziedzictwa narodowego – standardy podstawą współpracy  / 175

Adam Baniecki, Zastosowanie międzynarodowych norm archiwalnych w katalońskim systemie opisu archiwalnego Norma de Descriptio Archivistica de Catalunya (NODAC) 2007  / 191

Marcin Hlebionek, Standardy międzynarodowe w archiwalnym opisie materiałów sfragistycznych. Przykład francuski i włoski  / 219

Anna Żeglińska, Archiwalna zasada strukturalna – jej geneza, sformułowanie i potrzeba weryfikacji  / 251

Elżbieta Wierzbicka, Tradycja i potrzeby zmian w procesie opracowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych – wybrane zagadnienia  / 259

Alicja Kulecka, Między normą a inwentarzem. Problemy standaryzacji opracowania a różnorodność archiwów osobistych  / 279

Hanna Staszewska, Inwentarz archiwalny w dobie standardów międzynarodowych – relikt przeszłości czy szansa na nowoczesny środek informacyjny?  / 291

Jolanta Musiał, Księgi i akta gruntowe w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku i Oddziału w Gdyni  / 307

Paweł E. Weszpiński, Niestandardowe porządkowanie niestandardowych materiałów, czyli o specyfice porządkowania materiałów kartograficznych  / 319

Roman Majka CSMA, Różnorodność i standaryzacja w archiwach zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego  / 331

Adam Grzegorz Dąbrowski, Standaryzacja ewidencji i zawartości archiwaliów współczesnych – garść przemyśleń kwerendysty Archiwum Akt Nowych  / 347

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum