• Home
  • Historia
  • Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915

Krzysztof Lewalski

Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3011-6
Publication year:
2013
Pages number:
372
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

twarda

Krzysztof Lewalski

Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915

Kategoria produktu:

Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915 to pierwsza w historiografii polskiej próba przedstawienia stosunku Kościołów chrześcijańskich (katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego) w Królestwie Polskim wobec Żydów na przełomie XIX i XX wieku. Dzięki szerokiej kwerendzie źródłowej przedstawiono wiele nowych faktów. Praca stanowi ważny krok do zrozumienia relacji chrześcijańsko- żydowskich, jak również stosunków polsko-żydowskich.

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 9
 
Rozdział 1. Sytuacja kościołów chrześcijańskich w Królestwie Polskim w latach 1855–1915 / 23
Organizacja i liczebność poszczególnych kościołów / 23
Polityka władz wobec kościołów / 27
Różnice doktrynalne i potencjał intelektualny / 35
 
Rozdział 2. Żydzi w królestwie polskim w latach 1855–1915 / 51
Liczba i rozmieszczenie ludności żydowskiej / 51
Struktura społeczno-zawodowa / 59
Życie religijne i społeczno-polityczne / 67
Polityka władz zaborczych oraz stosunki polsko-żydowskie / 82
 
Rozdział 3. Kościoły wobec antysemityzmu / 93
Antysemityzm czy antyjudaizm / 93
Wobec pogromów / 138
Mordy rytualne – „prawda czy fałsz?” / 151
 
Rozdział 4. Program asymilacji jako rozwiązanie kwestii żydowskiej / 165
Jaka asymilacja? / 165
Działalność misyjna / 175
Kłopoty z neofitami / 213
 
Rozdział 5. Kościoły wobec kwestii żydowskiej na tle przemian cywilizacyjnych i procesów demokratyzacji życia społecznego / 237
Żydzi – „władcy świata, nieprzejednani wrogowie kościoła” / 237
„Swój do swego po swoje” – walka o unarodowienie handlu i przemysłu / 252
Wobec aspiracji narodowych i politycznych Żydów / 283
 
Zakończenie / 295
Aneks / 301
Bibliografia / 329
Zusammenfassung / 355
Indeks osobowy / 361

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Krzysztof Lewalski

    dr hab. profesor Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się szeroko rozumiane kwestie wyznaniowe na ziemiach polskich w XIX i XX w. W szczególności stosunek Kościołów chrześcijańskich do kwestii żydowskiej, relacje państwo – Kościół, dzieje Kościoła rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim i w Rosji oraz zagadnienia dotyczące życia codziennego duchowieństwa, Publikował artykuły i recenzje m.in. na łamach „Przeglądu Historycznego”, „Studiów Historycznych” oraz „Kwartalnika Historycznego”. Z ostatnich publikacji można wymienić: Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Gdańsk 2008; „Dixit laicus clero: nunquam tibi amicus ero”, czyli o relacjach świata duchownych (rzymskokatolickich) ze światem świeckich na przełomie XIX i XX wieku, w: Duchowieństwo i laicy, red. A. Wałkówski, Warszawa 2010; Mariawityzm – „jedyna polska herezja poparta przez carat”? w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010 oraz opracowanie wspomnień ks. I. Charzewskiego, 1000 mil w przelocie przez Europę. Zdjęcia migawkowe, Gdańsk 2011.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum