• Home
  • Historia
  • Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII - XVIII w.)

Iwona Imańska

Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII - XVIII w.)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2999-8
Publication year:
2013
Pages number:
464
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Iwona Imańska

Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII - XVIII w.)

Kategoria produktu:

„Autorka podjęła się trudnego dzieła systematycznego opracowania najważniejszych kwestii związanych z tą formą handlu księgarskiego i usytuowania jej nie tylko w procesie bibliologicznym, ale i w uwarunkowaniach społeczno-politycznych i kulturalnych regionów, całej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, a także na tle poczynań europejskich w tym zakresie. (…) Publikacja (…) w znacznym stopniu uzupełnia wiedzę o funkcjonowaniu rynku książki w Rzeczypospolitej w okresie staropolskim. Dokumentuje, wydobywając z tekstów źródłowych istotne elementy ważne dla historii księgarstwa, drukarstwa, piśmiennictwa, nauki i kultury dawnej Polski. Bogaty materiał krytyczny towarzyszący wywodom autorki, pozwolił sprostować wiele nieścisłości chronologicznych i faktograficznych z zakresu kultury książki. Otrzymaliśmy dojrzałą publikację po raz pierwszy ujmującą całościowo i dogłębnie problemy funkcjonowania aukcyjnego rynku książki w rzeczywistości polskiej z licznymi odwołaniami do europejskiej”.

 Z recenzji prof. Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew

Uwagi wstępne  /  9

Rozdział I
Aukcje książek w Europie: początek i rozwój / 23

Rozdział II
Pierwsze aukcje książek na ziemiach polskich / 45
1. Prusy Królewskie w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku / 45
2. Aukcje książek w Gdańsku od roku 1672 do końca XVIII wieku / 58
3. Toruń, Elbląg i pozostałe miasta regionu jako ośrodki licytacji książek / 78

Rozdział III
Książki na aukcjach w pozostałych miastach / 119
1. Dublety z Biblioteki Załuskich i inne zbiory licytowane w Warszawie / 119
2. Aukcje książek w Krakowie, Wilnie, Lwowie, Poznaniu i w innych miastach / 137

Rozdział IV
Przebieg licytacji książkowych / 161
1. Licytatorzy i inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie aukcji książek / 161
2. Przepisy regulujące przebieg aukcji książek / 172
3. Katalogi aukcyjne / 187
4. Miejsce aukcji, tryb sprzedaży / 235

Rozdział V
Charakterystyka oferty aukcyjnej / 257
1. Księgozbiory prywatne / 258
2. Aukcje tak zwanych zbiorów anonimowych / 288
3. Aukcje o proweniencji księgarskiej / 294
4. Dublety z bibliotek instytucjonalnych / 301

Rozdział VI
Popularność aukcji / 309
1. System informacji o aukcjach książek / 309
2. Ceny aukcyjne, pozycje niesprzedane / 322
3. Środowisko uczestników aukcji / 340

Zakończenie / 375
Bibliografia / 383
Spis ilustracji / 433
Indeks osób / 437

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum