• Home
  • Litteraria Copernicana 1(11)/2013: Grabiński

Adrian Mianecki, Tomasz Pudłocki (red.)

Litteraria Copernicana 1(11)/2013: Grabiński

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
1899-315X
Publication year:
2013
Pages number:
364
Typ okładki:
miękka
Format:
200 x 250 mm
Series:
Litteraria Copernicana
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Adrian Mianecki, Tomasz Pudłocki (red.)

Litteraria Copernicana 1(11)/2013: Grabiński

Oddawany do rąk Czytelników tom wpisuje się w pełni w nurt wzrastającego zainteresowania pisarstwem i osobą autora Księgi ognia. Zostały w nim pomieszczone studia i rozprawy naukowe, wśród których można znaleźć zarówno prace przekrojowe, osadzające twórczość lwowianina w szerokim kontekście historycznoliterackim i kulturowym, jak też artykuły podejmujące bardziej szczegółowe kwestie, skupiające się na pojedynczych utworach. […]

Nie mniej istotna jest część tomu poświęcona archiwaliom: znalazły się w niej liczne materiały nieznane (listy, wspomnienia), zagubione (nowele), zapomniane (wywiady), jak też prace będące pokłosiem kwerend w archiwach ukraińskich, które przyniosły szereg cennych odkryć, pozwalających zrekonstruować „zacienione” dotąd zakamarki życiorysu twórcy.

Od redakcji

Studia i rozprawy

Archiwalia i materiały

Varia

Mistrzowie

Recenzje

Streszczenia/Abstracts

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum