SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska / Literaturoznawstwo

Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku

Rok wydania:2010 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:232 ISBN:978-83-231-2553-2
OPIS

W moich dociekaniach głównym przedmiotem zainteresowania będzie rekonstrukcja struktury aktów kreacji, a w szczególności ustalenie, które z elementów działań stwórczych mają najistotniejsze znaczenie i jaką rolę kulturotwórczą pełnią. By tego dokonać, konieczna jest analiza prezentowanych w opowieściach wszystkich okoliczności, które towarzyszą istotom boskim w trakcie stwarzania i urządzania świata. W rezultacie doprowadzi nas to do określenia budowy świata przedstawionego ludowych bajek ajtiologicznych. Pozwoli również zdefiniować status genologiczny zajmujących nas fabuł, ponieważ jak „konwencje gatunkowe określają […] status ontologiczny świata przedstawionego”, tak jego struktura umożliwia zrekonstruowanie konwencji gatunkowych – przynajmniej na poziomie tekstologicznym. Tym samym moim rozważaniom będą towarzyszyły dwa nurty refleksji: folklorystyczno-genologiczny, zmierzający do opisu swoistości bajek ajtiologicznych jako gatunku, oraz antropologiczny, dążący do  ukazania funkcji tych narracji w kulturze ludowej.

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki