Tomasz Stryjek

Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3077-2
Publication year:
2013
Pages number:
462
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

twarda

Tomasz Stryjek

Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego

Za swoisty paradoks można uważać fakt, iż spośród obecnych sąsiadów Polski to właśnie Ukraińcy pozostają najmniej znanym i jednocześnie najmniej lubianym narodem. Wiele społecznych wyobrażeń na ich temat wyrasta jeszcze z doświadczeń okresu międzywojennego oraz konfliktu czasów II wojny światowej, współcześnie SA wynikiem przekazu międzypokoleniowego, przeważnie opierającego się na daleko idących generalizacjach. Przełom 1991 r., uzyskanie niepodległości przez Ukrainę, niewiele w tym zakresie zmienił. Nasza wiedza o niej ma charakter bardzo jednostronny, kształtuje się bowiem z reguły na podstawie różnorodnych informacji powstających (i percypowanych) po to, by zaspokoić potrzeby doraźne, najczęściej są to jakieś próby interpretacji bieżących wydarzeń politycznych. „Odkrywanie” Ukrainy to także odkrywanie jej historii, poznanie jej kultury, analiza elementów składających się na ukraińską tożsamość narodową. Co to znaczy być Ukraińcem dziś? Jakie wartości, jakie przekonania i jakie wydarzenia z przeszłością określają współcześnie świadomość tych, którzy deklarują przynależność do narodu ukraińskiego? Pytania te – arcyważne także z politycznego punktu widzenia – skłaniają do poszerzania przede wszystkim wiedzy o historii Ukrainy, zwłaszcza zaś historii wyobrażeń o Ukrainie i Ukraińcach, jakie w przeszłości zostały sformułowane przez przedstawicieli tego narodu. 

Wstęp / 9
"Odkrywanie Ukrainy" / 9
Proponowana strategia „odkrywania” / 12
Najważniejsze inspiracje badawcze / 14
O perspektywie ideologicznej / 14
Podstawowe kategorie badawcze / 26
O celach i strukturze pracy / 31

Rozdział 1. Bliższe i dalsze konteksty ukraińskiej myśli o narodzie / 39
Kontekst historyczny / 39
Kontekst polityczny / 53
Kontekst ideologiczny / 60

Rozdział 2. Wiaczesław łypynśkyj (wacław lipiński) (1882–1931), czyli naród jako idea ciągłości/ 65
Elementy biografii intelektualnej i politycznej Łypynśkiego / 67
"Naród" jako kategoria podstawowa / 75
Teorie elit / 89
Ukraina między wschodem a zachodem / 97
Dylematy ukraińskiego konserwatyzmu niepodległościowego 107
Podsumowanie / 112

Rozdział 3. Dmytro Doncow (1883–1973), czyli naród w perspektywie wszechogarniającej teorii polityki / 115
Życiorys polityczny i intelektualny / 117
Ideologia narodowa na służbie polityki / 125
„Portret psychiczny” Ukraińca – strategia uodpornienia narodu w walce z przeciwnikami / 164
Nacjonalizm – teoretyczne źródła uzasadnień / 182
Podsumowanie – „nacjonalizm integralny” / 195

Rozdział 4. Olgierd Boczkowśkyj (1885–1939), czyli jak możliwa jest „akademicka” nauka o narodzie / 197
Życie / 199
Nacjologia / 205
Nacjografia / 241
Nauka i ideologia / 260

Rozdział 5. Mykyta szapował (1882–1932), czyli złudzenia „obiektywistycznej” teorii narodu / 265
Biografia polityczna i intelektualna / 268
Postawa buntu. Poeta i krytyk literacki / 280
Ideologia neonarodnictwa (1917–1920). Wizjoner rewolucyjnego przewrotu / 284
„Socjologia ukraińskiego odrodzenia” (lata dwudzieste). Teoretyk procesu wyzwolenia / 298
„Socjologia ogólna”. Ostatnie lata życia. Teoretyk nauk społecznych / 327
Podsumowanie / 338

Rozdział 6. Mykoła Skrypnyk (1872–1933), czyli kategoria narodu w perspektywie uniwersalistycznej ideologii / 341
Skrypnyk jako działacz polityczny / 345
Skrypnyk jako „ideolog” narodu ukraińskiego / 375
Skrypnyk jako działacz i „ideolog” / 405

Zakończenie / 409
Bibliografia / 425
Summary / 447
Indeks osobowy / 453

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum