Bartosz Ziemkiewicz, Joanna Karłowska-Pik

LaTeX dla matematyków

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3142-7
Publication year:
2013
Pages number:
312
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Bartosz Ziemkiewicz, Joanna Karłowska-Pik

LaTeX dla matematyków

Kategoria produktu:

Bartosz Ziemkiewicz i Joanna Karłowska-Pik współpracują ze sobą od blisko 10 lat.  Z wykształcenia probabiliści, z zamiłowania dydaktycy. Pracują jako nauczyciele akademiccy na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej pracy dydaktycznej propagują stosowanie narzędzi informatycznych (m.in. LaTeX-a, pakietów obliczeń numerycznych i symbolicznych, pakietów statystycznych i data-miningowych) w pracy matematyka. Z dużym powodzeniem prowadzą zajęcia w formie zdalnej, wykorzystując nowoczesne technologie nauczania. Niniejsza książka powstała na podstawie doświadczeń z prowadzonego przez nich internetowego kursu LaTeX-a dla studentów matematyki.

LaTeX jest komputerowym systemem składu drukarskiego i łamania tekstów. Umożliwia on tworzenie profesjonalnie wyglądających dokumentów osobom nieposiadającym fachowej wiedzy w zakresie edycji tekstów. Automatyzuje wiele czynności związanych z procesem poprawnego składu. Z tego powodu jest bardzo często używany przez autorów różnego rodzaju prac dyplomowych, naukowych czy książek, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych. 

Niniejszy podręcznik ma za zadanie zapoznanie czytelników z tym systemem, począwszy od prostych tekstów, przez metody składania wzorów, tabel czy rysunków, do zasad tworzenia rozbudowanych dokumentów takich jak praca dyplomowa. Autorzy zwracają szczególną uwagę na aspekty istotne z punktu widzenia pisania prac matematycznych.

Dodatkiem do książki są pliki przykładowe, które można pobrać ze  
strony www.latex.mat.umk.pl
Wstęp  / 11

1. LaTeX — wprowadzenie / 13
Dawne teksty matematyczne / 14
Donald Knuth / 14
TeX / 14
Leslie Lamport / 15
LaTeX / 15
Czym jest LaTeX? / 15
Schemat działania LaTeX-a / 16
Zalety LaTeX-a / 17
Potrzebne oprogramowanie / 17
Literatura podstawowa / 18
Przykład działania / 19

2. Podstawy LaTeX-a / 25
Pierwszy dokument / 26
Struktura pliku źródłowego / 26
Ważniejsze opcje dokumentów / 27
Podstawowe klasy dokumentów / 27
Pakiety w LaTeX-u / 28
Pakiety umożliwiające pisanie po polsku / 28
Polecenia LaTeX-a / 29
Podstawowe formatowanie tekstu / 30
Wyróżnianie fragmentów tekstu / 33
Centrowanie / 34
Komentarze i znaki specjalne / 35
Zmiana wielkości czcionek / 35
Kolory w LaTeX-u / 36
Odstępy poziome / 38
Odstępy pionowe / 39
Odstępy międzywierszowe / 39
Plik przykładowy / 41

3. Matematyka w LaTeX-u / 47
Tryb matematyczny w LaTeX-u / 48
Znaki działań arytmetycznych / 49
Symbole relacji i działań / 50
Indeksy górne i dolne / 51
Ułamki / 52
Pierwiastki / 53
Standardowe funkcje matematyczne / 54
Odstępy w trybie matematycznym / 56
Sumy, iloczyny i całki / 57
Strzałki / 59
Granice / 60
Alfabet grecki / 60
Nawiasy i inne ograniczniki / 61
Inne przydatne symbole / 63
AMS LaTeX / 64
Standardowe czcionki matematyczne / 65
Macierze / 67
Otoczenie cases / 68
Pakiet XY-pic / 69
Strzałki / 71
Etykiety / 72
Style strzałek / 73
Zmiana kształtu strzałek / 74
Plik przykładowy / 75

4. Zaawansowane otoczenia matematyczne / 81
Uwaga wstępna / 82
Otoczenie equation / 82
Przenoszenie wzorów wielowierszowych / 83
Otoczenie multline / 84
Otoczenie split / 86
Otoczenie gather / 87
Otoczenie align / 88
Otoczenia equation*, multline*, gather* i align* / 89
Twierdzenia, lematy, definicje itp. / 90
Twierdzenia, definicje,… — zmiana stylu / 94
Otoczenie proof / 95
Dlaczego nie wstawiać odwołań ręcznie? / 96
Tworzenie odwołań do wzorów / 96
Tworzenie odsyłaczy do twierdzeń / 98
Plik przykładowy / 100

5. Tabele i listy / 109
Otoczenie tabular / 110
Ustawianie szerokości kolumn / 112
Wiele kopii tak samo sformatowanej kolumny / 113
Łączenie kolumn / 113
Łączenie wierszy / 114
Wyrównywanie zawartości kolumn liczbowych / 115
Dzielenie komórki „po przekątnej” / 116
Otoczenie table / 117
Inne pakiety / 120
Wyliczenia (listy numerowane) / 120
Wyszczególnienia (listy punktowane) / 121
Zagnieżdżanie otoczeń / 122
Pakiet enumerate / 124
Plik przykładowy / 127

6. Grafika w LaTeX-u / 135
Tworzenie plików pdf w LaTeX-u / 136
Grafika w LaTeX-u — wprowadzenie / 139
Grafika rastrowa i wektorowa / 140
Pakiet graphicx / 140
Zmiana rozmiarów rysunku / 142
Obroty / 144
Otoczenie figure / 146
Dodatkowe informacje / 147
PSTricks / 148
Otoczenie pspicture / 148
Układ współrzędnych / 151
Linie i punkty / 154
Podstawowe parametry linii / 154
Figury geometryczne / 158
Podstawowe parametry figur / 159
Wielokąty / 161
Koła / 162
Łuki / 163
Wycinki koła / 165
Elipsy / 165
Krzywe / 166
Umieszczanie tekstu na rysunkach / 168
Wycinanie / 172
Uwagi / 175
Plik przykładowy / 177

7. Praca dyplomowa w LaTeX-u / 185
Wstęp / 186
Wybór klasy dokumentu / 186
Strona tytułowa / 187
Logiczny podział dokumentu / 193
Rozdziały / 194
Inne jednostki podziału / 197
Spis treści / 199
Bibliografia / 202
Cytowania / 206
Tworzenie indeksu (skorowidzu) / 207
Tworzenie wpisów / 208
MakeIndex a język polski / 209
Podział dokumentu na kilka plików / 210
Projekty / 212
Marginesy i inne ustawienia strony / 215
Styl strony / 219
Pakiet fancyhdr / 220
Przypisy / 223
Pakiet indentfirst i polecenie \frenchspacing / 224
Definiowanie własnych poleceń / 224
Definiowanie własnych otoczeń / 227
Dlaczego warto definiować własne polecenia / 227
Zmiana istniejących poleceń i otoczeń / 229
Zmiana predefiniowanych napisów / 229
Liczniki / 230
Numeracja wzorów / 233
Numeracja definicji, twierdzeń itp. / 235
Tworzenie połączeń hipertekstowych / 237

8. Prezentacje w LaTeX-u / 241
Beamer — wprowadzenie / 242
Pierwsza prezentacja / 242
Struktura pliku źródłowego / 244
Beamer — preambuła / 244
Otoczenie frame / 245
Motywy / 246
Bloki / 249
Wyróżnienia / 251
Warstwy / 251
Efekty przejścia / 256
Logiczny podział prezentacji / 256
Drukowanie prezentacji / 257
Plik przykładowy / 259

A. Instalacja oprogramowania / 271
Wymagania systemowe / 272
MiKTeX / 272
Pobieranie MiKTeX-a / 272
Instalacja MiKTeX-a / 278
Instalacja przeglądarek plików pdf i ps / 283
Instalacja edytora LEd / 289
Konfiguracja edytora LEd / 293

B. Błędy i ostrzeżenia / 297
Komunikaty o błędach i ostrzeżeniach / 298
Najczęściej występujące błędy / 299
Najczęściej występujące ostrzeżenia / 301

Bibliografia / 303
Indeks / 305
  • Oti

    Polecam!!! Doskonały podręcznik!!! Materiałów o LaTeXu jest w sieci całe mnóstwo, ale to dzięki tej książce wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do napisania złożonego dokumentu (głównie pracy dyplomowej) są pod ręką. Wszystko jest jasne, przejrzyste, skompresowane, logiczne.
  • Krzysztof Hejnicki

    LaTeX i jego składnia stała się mową matematyków. Na potwierdzenie tych słów przydało by się załączyć mail z zadaniem z kolegi który zaczynał się: "Spójrz na to równanie 3\fracx..." Do tego podręcznik napisany przez praktyków i możesz pisać fachowe artykuły matematyczne, prace magisterskie, doktoranckie itp. W skrócie: Jeśli szukasz książki o LaTeXu po polsku, to ta pozycja nie ma konkurencji.
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum