• Home
  • Filozofia
  • Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła

Wojciech Szczerba

Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3075-8
Publication year:
2014
Pages number:
290
Nr wydania:
drugie, zmienione
Typ okładki:
twarda
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

twarda

Wojciech Szczerba

Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła

Kategoria produktu:

Filozoficzna koncepcja wiecznego powrotu – apokatastasis – wskazuje na przywrócenie pierwotnej rzeczywistości, idealnego stanu rzeczy, który z jakichś przyczyn, na zasadzie nadrzędnego prawa konieczności lub grzechu pierworodnego, został zaprzepaszczony. Książka Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej omawia i analizuje problem apokatastasis, począwszy od archaicznej myśli greckiej, przez pisma filozofów przedplatońskich, skupiających się na kosmicznym wymiarze koncepcji wiecznego powrotu, myśl filozofów poplatońskich opowiadających się za osobowym wymiarem zbawienia, aż po koncepcje pierwszych myślicieli chrześcijańskich. Tutaj autor monografii dokonuje analizy procesu hellenizacji wczesnego chrześcijaństwa, omawia koncepcję boskiej pedagogii w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego, wreszcie analizuje myśl Orygenesa, który jest pierwszym myślicielem chrześcijańskim ujmującym expressis verbis problem zbawienia w kategoriach uniwersalnych. Zgodnie z przekonaniem Aleksandryjczyka ostatecznie wszystkie stworzenia rozumne zostaną zbawione, a koniec będzie przywróceniem pierwotnego porządku wszechrzeczywistości, tak że ,,Bóg będzie wszystkim we wszystkim”.

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 9

Rozdział 1. Definicja koncepcji wiecznego powrotu (apokatastasis) / 21

Rozdział 2. Apokatastaza kosmiczna w myśli greckiej / 31
Kosmologia Milezyjczyków – wszystko powstaje z arche i do arche powraca / 31
„Zmienna” rzeczywistość Heraklita – protoapokatastaza kosmiczna / 42
Cykliczność świata Empedoklesa – pierwsza postać apokatastazy kosmicznej / 57
Apokatastaza stoików / 73

Rozdział 3. Apokatastaza osobowa w myśli greckiej / 95
Soteriologia orfiko-pitagoreizmu – mitologiczne i filozoficzne podstawy apokatastazy osobowej / 98
Platońska koncepcja apokatastazy osobowej / 119
Pedagogiczna apokatastaza duszy u spadkobierców Platona / 149 

Rozdział 4. Koncepcja wiecznego powrotu we wczesnej myśli chrześcijańskiej / 163
Proces hellenizacji myśli wczesnochrześcijańskiej / 167
Klemens aleksandryjski – uniwersalna koncepcja boskiej pedagogii / 184
Apokatastaza i jej źródła w filozofii Orygenesa / 202
System filozoficzny Orygenesa – zagadnienia metodologiczne / 204
Próba rekonstrukcji głównych założeń systemu Orygenesa / 214
Powrót stworzeń do boga: soteriologia i eschatologia / 227
Świat materialny w systemie Orygenesa / 229
Inkarnacja i odkupienie w systemie Orygenesa / 233
Paidagogia – prewencja kary bożej / 237
Koncepcja apokatastazy – zwieńczenie soteriologii Orygenesa / 244
Źródła apokatastazy – konkluzje / 254

Zakończenie / 261
Bibliografia / 271
Summary / 281
Indeks osobowy / 285

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Wojciech Szczerba

    (ur. 1971), rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W pracy naukowej skupia się na myśli patrystycznej, w szczególności zaś na koncepcji uniwersalnego zakresu zbawienia – apokatastasis. Jego publikacje dotyczą również szeroko pojętej historii filozofii oraz myśli protestanckiej. W 2001 roku wydał książkę Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej (wyd. 1) opisującą apokatastazę Orygenesa, a w 2008 roku monografię A Bóg będzie wszystkim we wszystkim, w której została zanalizowana koncepcja uniwersalnego zakresu zbawienia w pismach Grzegorza z Nyssy. Obecnie zajmuje się rekonstrukcją teologii ostatnich filozofów greckich, zwłaszcza Damaskiosa.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum