• Home
  • Filologia romańska
  • Między wolą a niewolą. Problem wyboru w krótkich narracjach francuskiej literatury dwornej XII i XIII wieku

Anna Gęsicka

Między wolą a niewolą. Problem wyboru w krótkich narracjach francuskiej literatury dwornej XII i XIII wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3102-1
Publication year:
2014
Pages number:
376
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Anna Gęsicka

Między wolą a niewolą. Problem wyboru w krótkich narracjach francuskiej literatury dwornej XII i XIII wieku

Kategoria produktu:

Anna Gęsicka, historyk literatury, mediewistka, zajęła się kwestią meandrów woli, skutkującej mniej lub bardziej wolnymi wyborami, w tekstach należących do obszaru tzw. starofrancuskiej krótkiej narracji (literatura dworna XII i XIII wieku). Książka zawiera analizy owych tekstów, a także liczne autorskie przekłady ich fragmentów, dzięki czemu czytelnik może obcować z literaturą o uniwersalnym i bogatym psychologicznie przekazie.

Wstęp / 7

WOKÓŁ WOLI I WYBORU / 23
1. Wola i wybór – wprowadzenie do problemu / 23
2. Wola i wybór w ujęciu dwóch średniowiecznych koncepcji wolitywnych / 35
3. Literatura dworna XII i XIII wieku a wybór / 51

WYBÓR W NARRACJI
I. PODMIOT WYBORU / 59
1. Kto wybiera? / 60
Mężczyźni. Kobiety. Dzieci-adolescenci. Postaci drugoplanowe
2. Charakter bohatera / 67
Metoda działania. Cechy charakteru: Aktywność, Pasywność
3. Niemoc decyzyjna / 93
Formuła bezradności. Motyw rady. Wybór śmierci
II. UWARUNKOWANIA WYBORU / 117
1. Normy i imperatywy moralne / 119
Silna wola. Akrazja. Wybór mniejszego zła
2. Uwarunkowania społeczne / 134
Rodzina. Stosunki feudalne
3. Uwikłania psychologiczne / 160
Szantaż. Manipulacja
III. KONSEKWENCJE WYBORU / 169
1. Narracja / 169
Portret psychologiczny / 169
Rola wyboru w narracji / 174
2. Perspektywa aksjologiczna / 185
Wybór ponad siły / 185
Wybór wartościowalny / 186

NARRACJA O WYBORZE
I. Kochankowie z cudownej krainy / 195
1. Miłość wróżki / 197
Lanval. Graelent. Guingamor. Désiré
2. Kochankowie ze świata fauny / 221
Bisclavret. Mélion. Yonec
II. MOTYW ZAKAZU / 241
1. Zakaz przestrzegany / 242
2. Zakaz złamany / 244
3. Zakaz wróżki / 248
Lanval. Graelent. Désiré. Guingamor
III. MOTYW „ŻONY PUTYFARA/ 267
1. Lanval / 269
2. Graelent / 276
3. Guingamor / 283
4. Châtelaine de Vergy / 291
IV. MANIPULA TOR I OFIARA / 301
1. Erotyzm jako element manipulacji / 302
Bisclavret. La Châtelaine de Vergy
2. Erotyzm jako jedyny środek manipulacji / 316
Lanval. Lai d’Aristote
3. Manipulacja jako efekt erotycznego pożądania / 328
Philomena. Floris et Lyriopé

KONKLUZJA / 347
BIBLIOGRAFIA / 355
RÉSUMÉ. Entre volonté et dépendance. Le problème du choix dans les brèves narrations courtoises
de la littérature française des XIIe et XIIIe siècles / 373

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum