• Home
  • Geografia
  • Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Dariusz Sokołowski, Renata Jaroszewska-Brudnicka

Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3221-9
Publication year:
2013
Pages number:
254
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Dariusz Sokołowski, Renata Jaroszewska-Brudnicka

Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Kategoria produktu:

Turystyka należy do wyjątkowo dynamicznych zjawisk współczesności. Jej szybki rozwój wiąże się m.in. ze wzrostem liczby uczestników ruchu turystycznego, ilościowym i jakościowym rozwojem bazy turystycznej oraz stopniowym poszerzaniem penetrowanych obszarów. W drugiej połowie XX wieku turystyka przekształciła się z elitarnego ruchu, dostępnego nielicznym uczestnikom, w masowy ruch społeczny, w którym uczestniczy w skali świata ponad miliard osób rocznie, generujący w tym samym czasie dochody przekraczające bilion dolarów amerykańskich. W związku z tak dużym znaczeniem gospodarczym turystyka stała się źródłem dochodów, o które konkurują przedsiębiorstwa i regiony. Zabieganie o klienta skłania animatorów turystyki do wdrażania nowych, coraz bardziej wydajnych, form zarządzania, do poszukiwania źródeł finansowania, zapewniających przewagę nad konkurencją, a także do tworzenia coraz bardziej różnorodnych produktów turystycznych. Niniejsze opracowanie powstało przy udziale kilkunastu Autorów z różnych ośrodków naukowych i samorządów. Porusza ono niektóre zagadnienia wchodzące w zakres zarysowanej wyżej problematyki.

Wstęp / 7

I. FINANSOWE I ZARZĄDCZE PROBLEMY ROZWOJU TURYSTYKI
Wiesław Maik
Problemy i płaszczyzny integracji w badaniach turystyki / 11
Janusz Feczko
Economic, management problems of rural tourism – regional aspects / 25
Magdalena Kachniewska
Zastosowanie mechanizmu gry w promocji regionu turystycznego na przykładzie rewitalizacji odznak PTTK / 37
Roman Rudnicki
Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju publicznej infrastruktury turystycznej obszarów wiejskich na przykładzie programu SAPARD / 51
Renata Jaroszewska-Brudnicka
Inicjatywy klastrowe w zarządzaniu i aktwizacji turystycznej regionu / 65
Dawid Szutowski
Sposób finansowania podróży służbowych jako determinanta popytu zgłaszanego przez turystów biznesowych – studium empiryczne / 79

II. WSPÓŁCZESNE TRENDY W ROZWOJU TURYSTYKI
Michał Roman
Ecotourism as a form of sustainable tourism / 95
Maria Burmecha-Olszowy
Slow tourism – a new trend in the regional tourism development / 109

III. PRODUKTY TURYSTYCZNE JAKO ELEMENT PROMOCJI
Ewa Ferens
Turystyka jako czynnik podnoszenia konkurencyjności lokalnej / 119
Michał Bucholz
Komercjalizacja lokalnego produktu turystycznego / 131
Jolanta Rosłon
Produkt wyznacznikiem sukcesu firmy (agro)turystycznej / 145

IV. PRZYKŁADY WSPÓŁCZESNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
Leszek Kozłowski
Dziedzictwo żydowskie w Polsce jako potencjalny i rzeczywisty produkt turystyczny / 161
Dariusz Sokołowski
Zabytki techniki rolniczej jako produkt turystyczny / 177
Krzysztof Celuch
Wydarzenia korporacyjne jako markowy produkt turystyczny Polski / 195
Magdalena Kozikowska
Możliwości organizacyjne wprowadzenia oferty produktu sylwaturystycznego na przykładzie nadleśnictw regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Białymstoku / 209
Paulina Tomczykowska, Dariusz Sokołowski
Dywersyfikacja produktu agroturystycznego jako narzędzie konkurencji gospodarstw agroturystycznych / 223
Damian Werczyński
Stanowiska archeologiczne jako ważny element oferty turystycznej regionu – wybrane przykłady z obszaru Polski / 239

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum