Oktawia Ewa Braniewicz, Patryk Kowalczyk (red.)

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3254-7
Publication year:
2014
Pages number:
188
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Oktawia Ewa Braniewicz, Patryk Kowalczyk (red.)

Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 1

Kategoria produktu:

"Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem rzymskim. Autorzy poruszyli w niej problematykę historii prawa rzymskiego i jego źródeł, rozwoju rzymskiego prawa obligacyjnego, istotnych kwestii rzymskiego prawa osobowego, rzymskiej Familii oraz ewolucji rzymskiego prawa spadkowego. 

Przedmowa / 7

WIESŁAW MOSSAKOWSKI
Zerwanie narzeczeństwa w polskim prawie kanonicznym / 9

JUSTYNA DWORNIAK
Rzymskie tabulae – pierwsze dokumenty prawne. Ich początek, rozwój i znaczenie w okresie Republiki i Cesarstwa do 400 r. n.e. / 19

PATRYK KOWALCZYK
Wybrane zagadnienia rzymskiego prawa pogrzebowego / 31

KLAUDIA MOKRZEWSKA
Profanacja grobu w prawie rzymskim / 43

AGATA KLIMCZYK
Rodzina w prawie rzymskim, ze szczególnym względnieniem władzy patria potestas / 53

KRZYSZTOF TRNKA
Miejsce familii w porządku prawnym, gospodarczym i społecznym starożytnego Rzymu / 65

EWA WILK
„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, czyli wpływ prawa rzymskiego na ukształtowanie się zdolności prawnej w prawie cywilnym / 75

OKTAWIA EWA BRANIEWICZ
Sytuacja prawna nasciturusa w świetle prawa rzymskiego oraz porównanie jej z obecnym uregulowaniem w polskim prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego / 85

MAGDALENA ANDRZEJEWSKA
Testament ważny, a jednak nieskuteczny. Ochrona woli testatora przed dziedziczeniem ab intestato / 97

JULIA GRZYWNA
Bonorum possessio a rozwój rzymskiego prawa spadkowego / 109

WOJCIECH BAŃCZYK
Wpływ działalności konsula na tworzenie i stosowanie prawa w starożytnym Rzymie / 121

JOANNA ŚWIĘTOCHOWSKA
Opodatkowanie prostytucji w starożytnym Rzymie. Pozycja prawna i status społeczny meretrix / 139

PAWEŁ SZWAJDLER
Porównanie rzymskiej societas i współczesnej spółki cywilnej / 151

MARCIN ŻURAWSKI
Manet autem societas eo usque, donec in eodem sensu perseuerant – zawiązanie i rozwiązanie spółki w prawie rzymskim / 167

JOANNA KRUSZYŃSKA
Negotiorum gestio a regulacja prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w polskim kodeksie cywilnym – o czym zapomina polski ustawodawca? / 177

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Oktawia Ewa Braniewicz

    studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes „Sapere Aude” Koła Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego UMK, Skarbnik Koła Naukowego Prawa Komparatystycznego UMK, członkini Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Prywatnie pasjonatka podróży i fotografii.

  • Patryk Kowalczyk

    student III roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 2013/2014 prezes Koła Naukowego Historii Państwa i Prawa oraz członek Koła Naukowego Prawa Administracyjnego działających na WPiA UMK w Toruniu. Uczestnik wielu konferencji naukowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jego zainteresowania związane są z historią prawa, prawem konstytucyjnym oraz z prawem administracyjnym, w szczególności prawem budowlanym oraz prawem ochrony zabytków.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum