Jolanta Brzykcy

Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3222-6
Publication year:
2014
Pages number:
290
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Jolanta Brzykcy

Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza

Kategoria produktu:

Praca jest pierwszą w polskim literaturoznawstwie monografią prozy krytyczno- i historycznoliterackiej Władysława Chodasiewicza, rosyjskiego poety, krytyka i historyka literatury rosyjskiej , przedstawiciela epoki Srebrnego Wieku i „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej.

Autorka podjęła w niej próbę rekonstrukcji poglądów estetycznych Chodasiewicza, uporządkowania i systematycznego omówienia wieloletnich refleksji twórcy nad „prawami poetyckiej biologii”, prześledzenia jej powinowactw z rosyjską estetyką XIX i XX wieku, ustalenia jej głównych pojęć, koncepcji i postulatów. 

Zasady cytowania i wykaz stosowanych skrótów / 7

Wstęp / 9

Rozdział I. „Na pograniczu”. Sylwetka twórcza Władysława Chodasiewicza
1. Pogranicze jako kategoria kulturowa / 37
2. Chodasiewicz – człowiek i twórca pogranicza / 42
3. Kategoria pogranicza jako genologiczny i stylistyczny wyróżnik twórczości Chodasiewicza / 53
4. Motyw pogranicza w poezji Chodasiewicza / 60
5. Podsumowanie / 64

Rozdział II. W kręgu idei Srebrnego Wieku. Estetyka Chodasiewicza a symbolizm rosyjski
1. Chodasiewicz na literackiej scenie Rosji / 65
2. Chodasiewicz jako badacz rosyjskiego symbolizmu: o periodyzacji prądu / 69
3. Dekadentyzm a symbolizm. Krytyk wobec zawiłości terminologicznych i cech konstytutywnych obu prądów / 72
4. „Życiotworzenie” / 80
5. Teurgia / 91
6. Dualizm bytu / 98
7. Podsumowanie / 100

Rozdział III. Wobec dziedzictwa „złotego wieku”
1. Chodasiewicz jako historyk literatury rosyjskiej / 103
2. Estetyka Chodasiewicza a Aleksander Puszkin / 107
3. Chodasiewicz a romantyzm rosyjski / 113
4. Chodasiewicz a Adam Mickiewicz / 120
5. Forma i treść utworu literackiego / 128
6. Neoklasycyzm Chodasiewicza / 141
7. Chodasiewicz a akmeizm / 149
8. Podsumowanie / 156

Rozdział IV. U progu „żelaznego wieku”. Estetyka Chodasiewicza na emigracji
1. Emigracja Chodasiewicza / 159
2. „Pod rządami Sowietów”. Literatura rosyjskiej metropolii według Chodasiewicza / 164
3. Model literatury „prawdziwie emigracyjnej” (Literatura na wygnaniu) / 178
4. Literatura rosyjskiej emigracji „pierwszej fali” w ujęciu Chodasiewicza / 194
5. „Zaćmienie”. Wątki katastroficzne w krytyce literackiej Chodasiewicza/ 210
6. Podsumowanie / 232

Uwagi końcowe / 235         
Bibliografia / 243
Indeks osobowy / 271
Экстаз в мире мер. Об эстетической системе владислава ходасевича (Резюме) / 281
Ekstase in der welt der mäßigung. Über das ästhetische system von Wladislaw Chodassewitch (Zusammenfassung) / 285

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum