• Home
  • Historia
  • Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3244-8
Publication year:
2014
Pages number:
240
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Region kujawsko-pomorski w przeszłości
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim

Kategoria produktu:

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację bogatej polskiej tradycji, w której toruńscy historycy, badacze dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, popularyzując najnowsze wnioski ze swoich badań, podejmują dyskusję z praktykami, metodykami i nauczycielami w celu poszukiwania jak najlepszych sposobów upowszechniania dorobku naukowego w praktyce szkolnej oraz życiu codziennym społeczności lokalnej. W części pierwszej badacze epoki średniowiecza, XIX i XX w. skoncentrowali swoją uwagę na przedstawieniu problematyki „miejsc pamięci” z perspektywy obiektów średniowiecznych regionu, toruńskich nekropolii oraz miejsc związanych z eksterminacją mieszkańców Pomorza Gdańskiego podczas II wojny światowej. Na część drugą złożyły się teksty napisane przez nauczycieli, przyczynki badawcze autorstwa młodych historyków oraz wypowiedzi osób społecznie zaangażowanych w ochronę cmentarzy w regionie kujawsko-pomorskim.

Ze Wstępu

Wstęp / 9

Część historyczna

Krzysztof Kwiatkowski
Pamięć kulturowa (i miejsca pamięci?) związana z przeszłością średniowieczną i wczesnonowożytną we współczesnym (administracyjnym) regionie kujawsko-pomorskim / 15

Sylwia Grochowina
Eksterminacja mieszkańców Pomorza Gdańskiego podczas II wojny światowej i związane z nią miejsca pamięci (na przykładzie Torunia i powiatu toruńskiego) / 55

Magdalena Niedzielska
Cmentarze jako miejsca niepamięci / 75

Witold Konopka
Przeniesienie kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej jako przykład walki o „miejsca pamięci” w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 91

Część metodyczna

Dariusz Chrobak
Nekropolie i miejsca pamięci na ziemi dobrzyńskiej i ich wykorzystanie w pracy wychowawcy i nauczyciela historii Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie / 101

Magdalena Bilska-Ciećwierz, Rafał Kurzępa
Pamięć o nauczycielach i uczniach włocławskiej szkoły im. ks. J. Długosza u potomnych. Miejsca pamięci a kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży / 115

Łukasz Myszka
Fordońska Dolina Śmierci w edukacji historycznej / 127

Arkadiusz Kierys
Na ratunek pamięci – prace renowacyjne i konserwatorskie na toruńskich cmentarzach / 143

Mateusz Głowacki
Kujawskie miasteczko wobec „lokalnych świętych”. Miejsca pamięci w Osięcinach poświęcone Błogosławionym Męczennikom / 159

Szymon Wiśniewski
Ocalić od zapomnienia. Cmentarze i miejsca pamięci regionu golubsko-dobrzyńskiego – współpraca szkół, instytucji i organizacji społecznych / 177

Anna Zglińska
O społecznym ratowaniu cmentarzy – projekt „Tak trzeba” / 183

Michał Wiśniewski
O społecznym ratowaniu cmentarzy – projekt „Lapidaria – zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw” / 193

Radosław Nalaskowski
Cmentarz ewangelicki w Lulkowie i jego dawni opiekunowie / 203

Aleksandra Jachimek
Miejsca upamiętnienia żołnierzy podziemia niepodległościowego w województwie kujawsko-pomorskim / 213

Waldemar Rozynkowski
Ślady pamięci o papieżu Janie Pawle II w województwie kujawsko-pomorskim / 225

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum