• Home
  • Historia starożytna
  • Pontus Euxinus i Ateny. Związki społeczno-gospodarcze miast greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego i ich kontakty z Atenami w okresie klasycznym

Inga Głuszek

Pontus Euxinus i Ateny. Związki społeczno-gospodarcze miast greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego i ich kontakty z Atenami w okresie klasycznym

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3203-5
Publication year:
2015
Pages number:
214
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Inga Głuszek

Pontus Euxinus i Ateny. Związki społeczno-gospodarcze miast greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego i ich kontakty z Atenami w okresie klasycznym

Kategoria produktu:

Książka opowiada o rozwoju kontaktów handlowych miast greckich strefy północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego (Olbia, Histria, Tyras, Nikonion) w okresie klasycznym. Na podstawie dostępnych źródeł archeologicznych, epigraficznych, numizmatycznych i pisanych oraz analizy faktów historycznych dotyczących świata greckiego w V i IV w. p.n.e. udało się zrekonstruować system powiązań funkcjonujących w granicach nadczarnomorskich. Dodatkowo analiza przebiegu szlaków komunikacyjnych oraz źródeł epigraficznych potwierdziła personalne związki pomiędzy mieszkańcami miast strefy północnej z Grekami zamieszkującymi południowe wybrzeże Pontu (Synopa i Heraklea Pontyjska). W okresie V w. p.n.e. doszło również do „otwarcia” rynków pontyjskich na ośrodki zewnętrzne – śródziemnomorskie. Zasadnicza część opracowania dotyczy analizy rozwoju i przebiegu powiązań handlowych i być może politycznych pomiędzy miastami północnopontyjskimi a Atenami, kierującymi Związkiem Morskim. Liczne źródła archeologiczne, epigraficzne oraz analiza faktów historycznych (możliwa wyprawa Peryklesa nad Morze Czarne, przynależność niektórych miast pontyjskich do Związku Morskiego) świadczą o silnym zainteresowaniu Aten poleis nadczarnomorskimi. 

Wstęp / 7

I. Sytuacja społeczno-polityczna poleis północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego w V i IV w. p.n.e. / 17

II. Organizacja handlu w północno-zachodniej części basenu Morza Czarnego w okresie klasycznym / 45
Charakterystyka warunków żeglugowych / 45
Produkty gospodarcze i niewolnicy jako przedmiot handlu nadczarnomorskiego / 64

III. Miasta północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego i ich związki z Atenami w V i IV w. p.n.e. / 111
Ekspedycja pontyjska Peryklesa / 117
Związek Morski i północno-zachodnie miasta pontyjskie / 132

Zakończenie / 163
Ryciny / 167
Wykaz skrótów / 175
Bibliografia / 177

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum