Marek Kołyszko

Wizerunki podwójnego krzyża w kulturze Polski

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3258-5
Publication year:
2015
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Marek Kołyszko

Wizerunki podwójnego krzyża w kulturze Polski

Kategoria produktu:

W kulturze chrześcijańskiej krzyż jest znakiem symbolizującym narzędzie i miejsce śmierci Jezusa Chrystusa oraz symbolem jego samego, najważniejszym znakiem zbawczej śmierci Chrystusa. Obok najstarszego przedstawienia w formie dwóch przecinających się pod kątek prostym linii w ciągu wieków wykształciło się wiele jego wyobrażeń, m.in. krzyż o podwójnej licznie ramion poziomych (crux bipatibulata), który stał się przedmiotem zainteresowania dr. Marka Kołyszki z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. […] Ustosunkowuje się on do hipotez innych autorów i daje własny wykład, zastrzegając, że niektóre jego tezy mogą być dyskusyjne, a równocześnie wskazuje kierunki dalszych badań. […] po raz pierwszy tak szeroko i wyczerpująco omawia podjęty problem, wykorzystując źródła i bogatą literaturę. […] Książka będzie ważnym osiągnięciem historiograficznym w dziedzinie staurologia.

Z recenzji wydawniczej ks. Prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego 

Wstęp / 7

I. Stan badań nad podwójnym krzyżem i źródła / 15
1. Stan badań / 15
2. Źródła pisane / 20
3. Źródła archeologiczne / 21
4. Źródła etnograficzne / 22
5. Źródła ikonograficzne / 22

II. Znak krzyża / 25
1. Typy, pojęcie i rodzaje krzyży / 25
2. Krzyż w kulturach przedchrześcijańskich / 42
3. Krzyż w chrześcijaństwie / 68

III. Krzyż podwójny / 81
1. Geneza podwójnego krzyża / 81
2. Relikwiarze w formie podwójnego krzyża / 85

IV. Krzyże podwójne z ziem polskich w aspekcie formy, chronologii, funkcji i pochodzenia / 105
1. Krzyż jagielloński / 105
2. Krzyż karawakowy / 123
3. Order miechowski – bożogrobców / 178
4. Godło Zakonu Świętego Ducha / 185

V. Symbolika krzyża podwójnego w kulturze chrześcijańskiej / 191

Podsumowanie / 201
Aneksy / 203
Bibliografia / 207
Spis krzyżyków i krzyży karawakowych z ziem polskich wzmiankowanych w książce / 233
Spis rycin / 237
Les images de la double croix dans la culture polonaise / 247

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum