• Home
  • Historia starożytna
  • Cultores Deorum. Stowarzyszenia religijne w Italii w okresie wczesnego cesarstwa I-III w. n.e.

Przemysław Wojciechowski

Cultores Deorum. Stowarzyszenia religijne w Italii w okresie wczesnego cesarstwa I-III w. n.e.

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3402-2
Publication year:
2015
Pages number:
230
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Przemysław Wojciechowski

Cultores Deorum. Stowarzyszenia religijne w Italii w okresie wczesnego cesarstwa I-III w. n.e.

Kategoria produktu:

Theodor Mommsen w 1848 r. opublikował słynny traktat De collegiis et sodaliciis Romanorum. Naszkicowana przez niego sugestywna wizja rzymskich kolegiów, które – tak jak to miały czynić ich średniowieczne odpowiedniki – używały kultu jako parawanu pozwalającego im istnieć i realizować rzeczywiste cele ich członków, bardzo mocno przemawiała nie tylko do dziewiętnastowiecznych humanistów szukających w świecie antycznym odpowiedzi na pytania pojawiające się w związku z przemianami, których byli świadkami i uczestnikami. Jeszcze na początku XXI w. dla wielu historyków zaskoczeniem było stwierdzenie, że stowarzyszenia zrzeszające cultores deorum istotnie wypełniały funkcje o jednoznacznie religijnym charakterze. Niniejsze studium jest próbą wydobycia kolegiów kultowych z cienia mommsenowskich stowarzyszeń pogrzebowych, przywrócenia im roli samodzielnego przedmiotu badań, które pozwolą znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące ich organizacji i składu społecznego, przede wszystkim zaś ukażą ich wielofunkcyjny charakter. Podstawą badań na rzymskimi stowarzyszeniami religijnymi są przede wszystkim dziesiątki tekstów epigraficznych pochodzących zarówno ze stolicy imperium, jak i innych miast rzymskiej Italii. 

Wstęp / 7

Rozdział I. Collegia ceteraque corpora / 31

Rozdział II. Collegiati / 47

Rozdział III. Organizacja / 73

Rozdział IV. Patronat / 87

Rozdział V. Religio / 101

Rozdział VI. Funus / 133

Rozdział VII. Epulum / 153

Zakończenie / 183

Aneks / 195
Wykaz skrótów / 203
Literatura / 207
Summary / 219

  • www.imperiumromanum.edu.pl

    Książka „Cultores Deorum. Stowarzyszenia religijne w Italii w okresie wczesnego cesarstwa I-III w. n.e.” autorstwa Przemysława Wojciechowskiego jest to wyczerpująca lektura tycząca się tematyki stowarzyszeń religijnych w antycznym Rzymie i polemika z niemieckim historykiem Theodorem Mommsenem (1817-1903) oraz jego dziełem „De collegiis et sodaliciis Romanorum”. Ten traktat historyczny na cały wiek XX ustanowił pogląd mówiący, że Rzymianie zrzeszali się w stowarzyszeniach religijnych po to, aby realizować swoje prywatne cele (głównie zagwarantować sobie pochówek), pod pretekstem wyznawania kultów. Jak podkreśla autor najnowsze odkrycia archeologiczne z przełomu XX i XXI wieku dowodzą, że należy odejść od poglądu niemieckiego badacza. Nie jest prawdą, że do stowarzyszeń wstępowali jedynie najubożsi, których nie stać było na pochówek i poprzez członkostwo we wspólnocie starali się zapewnić sobie „godny wieczny spoczynek”. Z pewnością stowarzyszenia religijne były bardzo zróżnicowane społecznie, a co istotne znajdowali się w jej strukturach także niewolnicy. Sama struktura organizacji (która zwykle liczyła kilkudziesięciu członków) naśladowała warunki społeczne i można było w niej piąć się po cursus honorum stowarzyszenia – naturalnym było, że pierwszeństwo na tej „drabinie zaszczytów” miały osoby o lepszym pochodzeniu i majątku, a niewolnicy nie mogli liczyć na żadne istotne stanowiska. Autor podkreśla także kwestię patronatu i wspierania wszelkich stowarzyszeń majątkowo lub podarunkowo (np. budowanie budowli / posągów). W zamian, za akt dobroci ze strony patrona, ten mógł liczyć od stowarzyszenia na zaszczyty, które utwierdzały jego ważną rolę w społeczności. o co jest z pewnością istotne wspólnoty religijne nie niwelowały różnic między warstwami, ale dawały sposobność osobom o gorszym pochodzeniu i majątku zbudować swoje poczucie ważności i „zademonstrować swoją obecność” w społeczności. W moim odczuciu pozycja jest jak najbardziej godna polecenia. Autor w sposób dogłębny i precyzyjny odnosi się do istotnych kwestii związanych z tematyką wspólnot i stowarzyszeń w świecie rzymskim. Książka stanowi ważną lekturę dla wszystkich osób zainteresowanych rzymskim korporacjonizmem (nie tylko religijnym) i ciekawy głos w historycznym świecie. Przede wszystkim, jednak dowodzi, że nowe badania archeologiczne mogą rzucić zupełnie inny obraz na powszechnie akceptowane teorie historyczne. https://www.imperiumromanum.edu.pl/recenzje/cultores-deorum-stowarzyszenia-religijne-italii-okresie-wczesnego-cesarstwa-iii-n-e/

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum