Filip Pręgowski (red.)

Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3452-7
Publication year:
2015
Pages number:
164
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Filip Pręgowski (red.)

Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym

Kategoria produktu:

Organizatorzy konferencji z Zakładu Malarstwa w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu podjęli decyzję o zorganizowaniu w listopadzie ubiegłego roku kolejnej konferencji i panelu dyskusyjnego, której tytuł nawiązuje, na pozór, do tematyki poprzedniej konferencji, sprzed dwóch lat. Jednak różni się on o tyle od tytułu obecnej sesji, o ile inne są znaczenia pojęć: inspiracja a interpretacja. Jeśli bowiem inspiracja mogła odnosić się w zróżnicowanej tematyce referatów do subiektywnego stosunku artysty wobec postrzeganej i odczuwanej rzeczywistości, to interpretacja, mimo iż mogąca być także wytworem natchnienia, niewątpliwie poddaje się próbom analizy o konotacjach historycznych i filozoficznych.

Słowo wstępne
Prof. art. mal. Jan Pręgowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Artystyczny, Zakład Malarstwa / 9

Z modernistycznej mitologii
dr hab. Tomasz de Rosset, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa, Zakład Muzealnictwa / 11

Redefinicja malarstwa — przemiana obrazu w stan umysłu. Świadomość w odbiorze malarskich realizacji artystycznych jako wspólnegowysiłku twórcy i odbiorcy.
dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / 23

Szczeliny realności — chaos jako forma artystycznej wypowiedzi
dr Alicja Jeziorecka, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Katedra Rysunku / 35

Podróż do wnętrza obrazu. Ganzfeld jako „obraz” bezkresnej przestrzeni
mgr Natalia Krawczyk, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Sztuki / 49

Ekran jako symptom współczesnej kultury wizualnej
dr hab. Zbigniew Romańczuk, Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Katedra Malarstwa / 67

Malarski seans. Jacques Monory
dr Filip Pręgowski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / 81

Rzeczywistość obrazu wg Franka Stelli
dr hab. Lukasz Kiepuszewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki, Zakład Teorii Historii Badań nad Sztuką / 97

Obraz jako efekt symultanicznego czytania świata
dr Władysław Radziwiłłowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Katedra Rysunku / 115

Własne metody wizualizacji w dziedzinie rysunku artystycznego
dr hab. Andrzej Grenda, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi / 127

Treść w sztuce jako rozpoznanie autora i jego dzieła
Prof. art. mal. Tadeusz Rus, Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki, Zakład Malarstwa / 135

Widzenie jako myślenie, czyli o wartościach w sztuce
dr hab. Elżbieta Wasyłyk, Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Sztuk Wizualnych, Katedra Przedmiotów Ogólnoplastycznych i Teoretycznych / 149

Odwróceni—rewers, wystawa fotografii towarzysząca konferencji
dr hab. Zdzisław Mackiewicz, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Grafiki, Instytut Artystyczny / 157

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum