• Home
  • Socjologia
  • "Magisterkę kupię". Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości

Beata Bielska

"Magisterkę kupię". Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości

ISBN:
978-83-231-3518-0
Publication year:
2015
Pages number:
248
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Beata Bielska

"Magisterkę kupię". Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości

Kategoria produktu:

Produkt dostępny tylko w bezpłatnej wersji elektronicznej.

„Polska staje się dziś dla nas swoistą zagadką. Działania intencjonalnie podejmowane w dobrej wierze i zmierzające do osiągnięcia pożądanych celów nader często zdają się przynosić zgoła odmienne niepożądane efekty, a najczęściej pozostają całkowicie obojętne z perspektywy funkcjonowania całego systemu. Obok siebie – niezmącone swoją obecnością – funkcjonują światy sukcesu i porażki; szeroko otwartych perspektyw i nader nisko zawieszonych szklanych sufitów. Mimo rosnącego formalnie poziomu wykształcenia polskiego społeczeństwa nadal na międzynarodowym rynku pracy konkurujemy głównie jako tania siła robocza, a wskaźniki innowacyjności naszej gospodarki znajdują się na zawstydzającym poziomie. By tę zagadkę rozwikłać, by dowiedzieć się, co się dzieje między szlachetnymi intencjami i niechlubnymi efektami, jak wygląda dynamika owej przepaści między Polską od niedawna sytą i permanentnie głodną, trzeba przeprowadzać i czytać studia takie właśnie jak rozprawa Beaty Bielskiej. Bez zrozumienia zakulisowych wymiarów życia społecznego niedookreślone poczucie bezsilności, które zdaje się dziś jednym z najszerzej podzielanych odczuć Polaków, nadal pozostanie niezrozumiałe zarówno dla badaczy, jak i zwykłych obywateli”.

Z przedmowy dr. hab. Radosława Sojaka

Przedmowa / 7

Wstęp / 15

Rozdział 1
SYTUACJA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE NA TLE STUDENCKIEJ KULTURY NIEUCZCIWOŚCI
Raporty – struktura szkolnictwa wyższego i zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce po 1989 roku / 32
Pozycja polskiego szkolnictwa wyższego w międzynarodowych rankingach / 52
Polskie rankingi szkół wyższych / 59
Ściąganie i plagiatowanie w Polsce – na przykładzie badania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / 65

Rozdział 2
ZJAWISKO SPRZEDAWANIA I KUPOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I ZJAWISKA POKREWNE – PROBLEMY DEFINICYJNE
Pojęcia i definicje / 80
Systemy antyplagiatowe stosowane w Polsce / 84
Aspekt prawny sprzedawania i kupowania prac dyplomowych / 90
Stan badań w Polsce / 94
Wybrane badania na świecie / 102

Rozdział 3
METODOLOGIA BADAŃ
Cele i pytania badawcze / 119
Projekt badania / 119
Charakterystyka metod – wywiad swobodny / 123
„Brudne dane / 129
Charakterystyka metod – eksperyment-prowokacja / 133
O badaniach internetu i w internecie / 136
O etyce badań naukowych – badania ukryte/niejawne / 136

Rozdział 4
KONTEKST TEORETYCZNY
Funkcjonalizm Roberta K. Merona / 141
Teorie racjonalnego wyboru w socjologii – źródła i kluczowe twierdzenia / 152

Rozdział 5
WYNIKI BADANIA
Rynek prac dyplomowych / 175
Typologia prac / 205
Lista „podejrzanych” tematów – socjologicznych, prawniczych i ekonomicznych/
Próba wyjaśnienia zjawiska / 209
Zakończenie / 217

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Plan wywiadu swobodnego – piszący / 223
Załącznik 2. Plan wywiadu swobodnego – osoby „znające” zjawisko / 225
Załącznik 3. Scenariusz prowokacji – kupująca, ogłoszeniodawca indywidualny / 227
Załącznik 4. Scenariusz prowokacji – kupująca, ogłoszeniodawca formalny / 227
Załącznik 5. Scenariusz prowokacji – pisząca, ogłoszeniodawca formalny / 228
Załącznik 6. Spis analizowanych serwisów internetowych / 228

SPIS TABEL, GRAFIK I WYKRESÓW
Tabele / 231
Grafiki / 231
Wykresy / 232

  • Aneta Zawadzka

    Bielska, która sama otrzymała propozycję napisania pracy na zlecenie, jest wiarygodnym badaczem nieetycznego procesu, którego usprawiedliwieniem według osób nim się zajmujących, mają być trudne warunki życiowe, bezrobocie, niemożność znalezienia innej pracy czy po prostu brak samodzielności i zwykłe wygodnictwo. [...] Sam pomysł badania wziął początek z ciekawości zgłębienia zjawiska i potwierdzenia lub obalenia tezy o jego powszechnej dostępności i akceptowalności społecznej, a jego projekt oparł się na połączeniu trzech metod, a więc klasycznego jakościowego wywiadu swobodnego, klasycznie ilościowego eksperymentu, nazwanego dla celów badawczych prowokacją, i wreszcie analizy treści stron internetowych firm, które zajmują się pisaniem prac na zlecenie albo sprzedażą gotowych produktów. Fragment recenzji: Kupczenie dyplomami, "Forum Akademickie" nr 7-8/2016

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum