Jakub Ziemski

Elementy nupcjalne w odnowionej liturgii sakramentów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3630-9
Publication year:
2016
Pages number:
190
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Jakub Ziemski

Elementy nupcjalne w odnowionej liturgii sakramentów

Kategoria produktu:

„Liturgia jest zbawczym misterium Chrystusa i Kościoła, sprawowanym mocą Pana przez Oblubienicę, która przez tę celebrę realizuje swoją jedność z Nim: nuptiae Sponsae et Agni”.

Publikacja jest wynikiem chęci spojrzenia na liturgię sakramentów nie tyle z ogólnego punktu widzenia, co z perspektywy oblubieńczych godów, jakie dokonują się pomiędzy Chrystusem – Oblubieńcem a Kościołem – Oblubienicą w rzeczywistościach sakramentalnych. Praca ta nie jest próbą stworzenia almanachu, traktującego o wszystkich możliwych odcieniach tej relacji, lecz syntetycznym ukazaniem elementów składających się na liturgię sakramentów, które w sposób dobitny przemawiają za oblubieńczą relacją Chrystusa i Kościoła.

Wstęp / 7

Rozdział I. Nupcjalność w Piśmie Świętym i dokumentach Kościoła / 13
1.1. Relacja Oblubieniec–Oblubienica w Starym Przymierzu / 13
1.1.1. Instytucja małżeństwa w Starym Testamencie / 13
1.1.2. Prorocy jako koryfeusze Przymierza Boga z ludźmi / 17
1.1.2.1. Ozeasz / 17
1.1.2.2. Jeremiasz / 19
1.1.2.3. Ezechiel / 21
1.1.2.4. Izajasz / 23
1.1.3. Poematy na cześć miłości / 25
1.1.3.1. Pieśń nad Pieśniami / 25
1.1.3.2. Psalm 45 / 27
1.2. Oblubieńczość Nowego Przymierza / 29
1.2.1. Nowotestamentalna Pieśń nad Pieśniami / 30
1.2.2. Weselne przypowieści św. Mateusza / 34
1.2.3. Eschatologiczny mariaż / 38
1.3. Nupcjalność w nauczaniu Kościoła Katolickiego / 42
1.3.1. Vaticanum II / 42
1.3.2. Katechizm Kościoła Katolickiego / 45
1.3.3. Wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II / 46

Rozdział II. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego / 53
2.1. Chrzest jako oblubieńcze Przymierze / 53
2.2. Wypowiedzi Ojców Kościoła / 57
2.3. Znamiona nupcjalne / 61
2.4. Bierzmowanie jako kontynuacja chrzcielnego Przymierza / 64
2.5. Wypowiedzi Ojców Kościoła / 70
2.6. Znamiona nupcjalne / 75
2.7. Eucharystia jako paradygmat miłosnego Przymierza Boga z człowiekiem / 79
2.8. Wypowiedzi Ojców Kościoła / 86
2.9. Znamiona nupcjalne / 92

Rozdział III. Sakramenty uzdrowienia / 98
3.1. Sakrament pokuty i pojednania jako reaktywacja zerwanego Przymierza / 98
3.2. Wypowiedzi Ojców Kościoła / 104
3.3. Znamiona nupcjalne / 108
3.4. Namaszczenie chorych jako Przymierze trudnej Miłości / 114
3.5. Wypowiedzi Ojców Kościoła / 119
3.6. Znamiona nupcjalne / 119

Rozdział IV. Sakramenty w służbie komunii / 125
4.1. Kapłaństwo jako perła w koronie Przymierza / 125
4.2. Wypowiedzi Ojców Kościoła / 131
4.3. Znamiona nupcjalne / 136
4.4. Małżeńskie Przymierze jako zwierciadło relacji Oblubieńca względem Oblubienicy / 144
4.5. Wypowiedzi Ojców Kościoła / 153
4.6. Znamiona nupcjalne / 159

Zakończenie / 167
Bibliografia / 171

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Jakub Ziemski

    Absolwent Liceum w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku; przyjął święcenia diakonatu w 2013 r., a w 2014 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i został wyświęcony na prezbitera Diecezji Włocławskiej. Obecnie wikariusz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Osieku Wielkim. Publikuje materiały liturgiczne na łamach „Ateneum Kapłańskiego”.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum