• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii

Waldemar Glabiszewski

Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3596-8
Publication year:
2016
Pages number:
356
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
175 x 250 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Waldemar Glabiszewski

Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii

Kategoria produktu:

„Kwestie dotyczące potencjału absorpcyjnego w procesie transferu technologii w dotychczasowej literaturze nie są jednoznacznie wyjaśnione, co więcej, w większości opracowań zagadnienie to traktuje się w sposób fragmentaryczny, koncentrując się przede wszystkim na specyfice przedsiębiorstw produkcyjnych. Istnieje zatem luka teoretyczno-empiryczna, którą wypełnia niniejsza monografia. Oryginalność pracy przejawia się nie tylko w holistycznym podejściu do problemu, lecz także w uwzględnianiu czynnika zróżnicowania sektorowego, lokując problem potencjału absorpcyjnego w procesie transferu technologii w sektorze usług, w tym usług finansowych. Wzbogaca to tym samym wiedzę z zakresu zarządzania technologiami, innowacjami i usługami, rozszerzając jednocześnie perspektywę zasobową przedsiębiorstwa o strukturę potencjału absorpcyjnego w procesie transferu innowacyjnych technologii. […] Monografia jest dziełem ciekawym, ważnym, kompleksowym i oryginalnym. Jest z pewnością opracowaniem naukowym, mocno osadzonym w teorii zarządzania. Ma również istotne walory empiryczne i aplikacyjne”.

Fragment recenzji dr hab. inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej, prof. PŁ

Wstęp / 9

Rozdział 1. Transfer technologii jako źródło innowacji w przedsiębiorstwach / 19
1.1. Technologia jako przedmiot transferu / 19
1.2. Innowacje technologiczne jako bezpośredni cel transferu / 29
1.3. Pojęcie, istota i klasyfikacje transferu technologii / 43
1.4. Znaczenie innowacyjnych technologii i ich transferu dla powodzenia przedsiębiorstw / 57

Rozdział 2. Proces transferu technologii do przedsiębiorstw finansowych - 65
2.1. Usługowy charakter przedsiębiorstw finansowych / 65
2.2. Innowacje technologiczne w środowisku przedsiębiorstw finansowych / 73
2.3. Struktura procesu transferu technologii / 83
2.4. Proces absorpcji jako popytowa perspektywa transferu technologii / 96
2.5. Uwarunkowania realizacji procesu absorpcji technologii / 106

Rozdział 3. Potencjał absorpcyjny w procesie transferu innowacyjnych technologii / 119
3.1. Potencjał absorpcyjny w ujęciu teorii zarządzania wiedzą i organizacji uczącej się / 119
3.2. Wybrane koncepcje potencjału absorpcyjnego organizacji / 130
3.3. Pojęcie, istota i wymiary potencjału absorpcyjnego w transferze innowacyjnych technologii / 164
3.4. Struktura protechnologicznego potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstwa / 178
3.5. Kontekst kształtowania potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstwa / 189

Rozdział 4. Ocena stanu potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce / 197
4.1. Metodyka badań empirycznych / 197
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw / 203
4.3. Wyzwania dla przedsiębiorstw finansowych w procesie absorpcji innowacyjnych technologii / 208
4.4. Poziom rozwoju potencjałów absorpcyjnych przedsiębiorstw finansowych /. 212
4.5. Silne i słabe strony potencjałów absorpcyjnych przedsiębiorstw finansowych / 217

Rozdział 5. Uwarunkowania skuteczności transferu innowacyjnych technologii do przedsiębiorstw finansowych w Polsce / 233
5.1. Skuteczność przedsiębiorstw finansowych w procesie transferu innowacyjnych technologii / 233
5.2. Endogeniczne czynniki absorpcji innowacyjnych technologii / 247
5.3. Egzogeniczne czynniki sprzyjające absorpcji innowacyjnych technologii / 259
5.4. Egzogeniczne czynniki ograniczające absorpcję innowacyjnych technologii / 264

Rozdział 6. Kierunki doskonalenia potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii / 271
6.1. Krytyczne kierunki rozwoju potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych / 271
6.2. Potencjał absorpcyjny skutecznych przedsiębiorstw finansowych / 276
6.3. Model potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych / 284
6.4. Systemowe podejście do zarządzania potencjałem absorpcyjnym w przedsiębiorstwach finansowych / 299

Zakończenie / 307

Bibliografia / 311

Załączniki
Załącznik 1. Elektroniczny kwestionariusz ankiety / 329
Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu / 339
Załącznik 3. Kwestionariusz do badań eksperckich – runda 1 / 343
Załącznik 4. Kwestionariusz do badań eksperckich – runda 2 - 345

Spis rysunków - 347

Spis tabel - 349

The absorptive capacity of financial companies in Poland in the process of innovative technologies transfer. Summary - 351

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum