• Home
  • Pedagogika
  • Pamiętanie i zapominanie. Wspólnoty - wartości - wychowanie

Joanna Cukras-Stelągowska (red.)

Pamiętanie i zapominanie. Wspólnoty - wartości - wychowanie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3691-0
Publication year:
2016
Pages number:
210
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Series:
Pedagogika Toruńska
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Joanna Cukras-Stelągowska (red.)

Pamiętanie i zapominanie. Wspólnoty - wartości - wychowanie

Kategoria produktu:

Słowo wstępne / 7

Jerzy Nikitorowicz
Wartość dziedzictwa kulturowego w procesie ustawicznego kształtowania się tożsamości / 13

Bogusław Milerski
Pamięć jako element kształcenia humanistycznego / 33

Jarosław Horowski
Pamięć jako fundament roztropności / 61

Barbara Surma
Pamięć inarracja w kształtowaniu tożsamości kulturowej w pedagogice Marii Montessori / 75

Ewelina Wesołek
Wartości w dziedzictwie kulturowym grupy społecznej w świetle koncepcji Stanisława Ossowskiego / 89

Edyta Wolter
Pamięć historyczna podstawą świadomości ekologicznej na przykładzie działalności Ligi Ochrony Przyrody w Drugiej Rzeczypospolitej / 103

Urszula Wróblewska
Karaimi, mniejszość mało znana czy zapomniana? – obszary pamięci karaimskiej w okresie międzywojennym / 117

Joanna Król
Modelowanie zbiorowej pamięci historycznej młodego pokolenia Polski Ludowej i PRL w okresie stalinowskim 1948–1956 / 133

Anita Suchowiecka
Znaczenie ceremoniału szkolnego w wychowaniu młodzieży ostatnich dekad PRL-u / 147

Justyna Gulczyńska
Wiara katolicka w świadomości polskiej młodzieży szkolnej lat 80. – kontekst tożsamościowy / 163

Jerzy Kochanowicz
Edukacyjne aspekty pamięci o Sprawiedliwych – wprowadzenie do problematyki / 181

Joanna Cukras-Stelągowska
Świat wartości żydowskich w przekazie międzypokoleniowym. Amerykańska rodzina żydowska wobec ciągłości
i zmiany kulturowej / 193

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum