• Home
  • Archeologia
  • Handel interregionalny od X do XII wieku. Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański. Studium Porównawcze

Piotr Pranke, Miloš Zečević

Handel interregionalny od X do XII wieku. Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański. Studium Porównawcze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3733-7
Publication year:
2016
Pages number:
234
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Piotr Pranke, Miloš Zečević

Handel interregionalny od X do XII wieku. Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański. Studium Porównawcze

Kategoria produktu:

Zagadnienie wymiany handlowej prowadzonej w X–XII wieku to jedno z najbardziej fascynujących zjawisk będących przedmiotem dociekań mediewistów. Ten problem badawczy porusza również książka, którą Czytelnik trzyma w ręku. Autorzy mają nadzieję, że zainteresowani tą tematyką znajdą tu odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Autorzy rozważają na przykład, jakie były przyczyny objęcia wymianą handlową rozległych obszarów Europy i świata muzułmańskiego. Zastanawiają się, czy decydującą rolę w tym procesie odgrywały magia, wiara, prestiż, chęć zdobycia bogactwa, czy może raczej „ekonomia”, postrzegana przez pryzmat wczesnośredniowiecznych relacji elitarnych, znalezisk gromadnych kruszcu, wymiany darów – szerzej: wędrówki idei i przedmiotów. Starają się odpowiedzieć na pytanie, kim byli kupcy i czym jest instytucja wędrownego targu, a także wyjaśnić, jak wyznaczano wartość wymienną towarów będących przedmiotem obrotu handlowego. Podejmują również próbę zdefiniowania pojęcia sprawiedliwego handlu i opisania celu podróży podejmowanych przez ludzi trudniących się handlem. Autorzy skupiają się także na sposobie, w jaki zjawisko wymiany handlowej opisują źródła orientalne, sagi i inskrypcje runiczne. W kategoriach syntetyzujących omawiają też grupę koncepcji modelowych z zakresu teorii komunikacji i oddziaływania obszarów centralnych. Zwracają również uwagę na znaczenie studiów o charakterze porównawczym, prezentując materiał źródłowy dla obszaru Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Półwyspu Skandynawskiego i Półwyspu Bałkańskiego.

 

Wykaz skrótów / 9
Wprowadzenie / 11

Rozdział I. Teorie oddziaływania społeczno-ekonomicznego. Od „systemu światowego” Immanuela Wallersteina po cykle długookresowe Kondratiewa–Schumpetera – ujęcie syntetyczne / 19
I.1. World-System Analysis. Od cykli koniunkturalnych po ancient world theory / 19
I.2. Central place theory, gateway cities, break-in transportation theory. Zarys problematyki / 30
I.3. Substantywizm i formalizm. Spór o znaczenie zjawisk gospodarczych w przeszłości / 42

Rozdział II. Handel w X–XII wieku. Kupcy w okresie wczesnego średniowiecza / 51
II.1. Kim są kupcy? / 51
II.2. Ci, którzy przychodzą i odchodzą. Idea wędrownego targu / 68
II.3. Sprawiedliwy handel / 83
II.4. Funkcjonowanie systemu opłat celnych. Słuszne i sprawiedliwe cła / 90

Rozdział III. Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański. Analiza porównawcza / 97
III.1. Skandynawska penetracja ekonomiczna w świetle źródeł o proweniencji północnoeuropejskiej / 97
III.2. Skandynawska penetracja ekonomiczna w świetle źródeł orientalnych / 112
III.3. Handel na terenie Półwyspu Bałkańskiego / 123
III.4. Produkcja a ludność zależna. Przykład obszaru Półwyspu Bałkańskiego / 136

Rozdział IV. Opracowanie źródłowe. Wczesnośredniowieczne instytucje targu – ut nullus teloneum exigat nisi in mercatibus ubi communia commertia emuntur ac venundantur / 149
IV.1. Wykaz przywilejów targowych na obszarze Europy postkarolińskiej w X–XII wieku / 149
IV.2. Cła na obszarze Europy postkarolińskiej w X–XII wieku – wykaz źródeł / 159
IV.3. Wykaz przywilejów menniczych na obszarze Europy postkarolińskiej w X–XII wieku / 181
IV.4. Wykaz przywilejów handlowych na obszarze Półwyspu Bałkańskiego / 187

Podsumowanie / 189
Bibliografia / 191
Summary / 229
Резиме / 231

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum