SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Archeologia

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie

seria:Mons Sancti Laurentii autorzy: Wojciech Chudziak
Rok wydania:2004 Nr wydania:I Liczba stron:300 ISBN:83-231-1751-9
OPIS

Spis treści
Od redakcji - wprowadzenie do problematyki badań interdyscyplinarnych zespołu osadniczego w Kałdusie (Wojciech Chudziak) (From the Editor - the Introduction to the Issues of Interdisciplinary Research on the Settlement Complex in Kałdus); Środowisko przyrodnicze (Natural Environment): Jacek B. Szmańda, Małgorzata Luc, Krzysztof R. Lankauf: Zarys środowiska geograficznego wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie (An Outline of Geographic Environment of the Early Medieval Settlement Complex in Kałdus); Małgorzata Luc, Jacek B. Szmańda: Krajobraz chełmińskiego mezoregionu osadniczego (The Landscape of Chełmno Settlement Meso-Region); Jarosław Kordowski: Osady i rzeźba doliny Wisły w okolicach Chełmna i Świecia (Deposits and Topography of the Vistula River Valley in the Vicinities of Chełmno and Świecie); Jacek B. Szmańda, Krzysztof R. Lankauf: Litologia i struktura wewnętrzna Góry św. Wawrzyńca w świetle badań sedymentologicznych (Lithology and Inner Structure of Saint Lawrence Mountain as Shown by Sedimentary Research); Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak: Charakterystyka współczesnej pokrywy glebowej w Kałdusie i w jego otoczeniu (The Contemporary Soil Sheet Characteristics in Kałdus and its Vicinity); Kazimierz Tobolski: O potrzebie badań paleoekologicznych w Dolinie Dolnej Wisły (On the Need of Palaeo-ecological Research in the Lower Vistula Valley); Wiesław Cyzman, Dariusz Kamiński: Rzeczywista i potencjalna roślinność w Kałdusie i w jego otoczeniu (Real and Potential Vegetation in Kałdus and its Vicinity); Mirosława Ceynowa-Giełdon, Dariusz Kamiński: Relikty roślinne związane z pradziejowym i wczesnośredniowiecznym osadnictwem w Kałdusie (Plant Relics of Primeval and Early Medieval Settlement in Kałdus); Agnieszka M. Noryśkiewicz: Analiza pyłkowa osadów biogenicznych terasy zalewowej Wisły w profilu Chełmno/Rybaki (Pollen Analysis of Biogenic Sediments of the Flood Terrace of the Vistula in Chełmno/Rybaki Profile); Agnieszka M. Noryśkiewicz: Przemiany w szacie roślinnej okolic Uścia w okresie ostatnich dwóch tysięcy lat (Changes in Vegetation of the Vicinities of Uść within the Last Two Thousand Years); Bożena Noryśkiewicz: Badania palinologiczne osadów limnicznych Jezior Starogrodzkich (Palynological Studies of Limnic Sediments of the Starogrodzkie Lakes); Człowiek i środowisko przyrodnicze (Man and Natural Environment): Jacek B. Szmańda, Krzysztof R. Lankauf, Małgorzata Luc: Próba rekonstrukcji zmian rzeźby Góry św. Wawrzyńca i fazy jej rozwoju (An Attempt to Reconstruct the Changes to the Topography and the Development Phases of Saint Lawrence Mountain); Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak: Rekonstrukcja dawnej pokrywy glebowej oraz jej przekształceń na terenie zespołu osadniczego w Kałdusie (The Reconstruction of the Former Soil Layer and its Transformations in Kałdus Settlement Complex); Renata Bednarek, Michał Jankowski, Aleksandra Kwiatkowska, Maciej Markiewicz, Marcin Świtoniak: Zróżnicowanie zawartości fosforu w glebach w obrębie zespołu osadniczego w Kałdusie i w jego otoczeniu (Diverse Phosphorus Contents in the Soils of the Settlement Complex in Kałdus and its Vicinity); Wojciech Chudziak, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Bożena Noryśkiewicz: Zasiedlenie okolic Góry św. Wawrzyńca w ostatnich trzech tysiącach lat w świetle historii roślinności (The Settlement of the Vicinities of Saint Lawrence Mountain in the Last Three Thousand Years in Light of the History of Local Vegetation); Marek Polcyn: Pozaekonomiczny aspekt źródeł paleoetnobotanicznych na przykładzie obiektu 4/98 z grodziska w Kałdusie, stanowisko 3 (Non-economic Aspect of Palaeo-ethno-botanical Evidence from the Object 4/98 from the Stronghold in Kałdus, Site 3); Jacek B. Szmańda: Charakterystyka sedymentologiczna środowiska depozycyjnego osadów wypełniających obiekt 4/98 w Kałdusie, stanowisko 3 (Sedimentary Characteristics of Deposition Environment of Sediments Filling Object 4/98 in Kałdus, Site 3); Halina Pomianowska: Nieznany eratyk odkryty w pobliżu Góry św. Wawrzyńca w Kałdusie (An Unknown Erratic Stone Discovered in Kałdus in the Vicinity of Saint Lawrence Mountain); Daniel Makowiecki: Zwierzęta z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie (The Animals from the Early Medieval Settlement Complex in Kałdus); Jarmila Krzymińska: Analiza malakologiczna i ostrakodologiczna osadów z Kałdusa (stanowiska 2 i 3) oraz z Jeziora Starogrodzkiego Południowego (Malacological and Ostracodological Analysis of Sediments from Kałdus (Sites 2 and 3) and fromSouth Starogrodzkie Lake); Dorota Bienias: Położenie fizjograficzne i chronologia stanowisk archeologicznych w Kałdusie i w jego otoczeniu (Physiographic Layout and Chronology of Archaeological Sites in Kałdus and its Vicinity); Badania pomocnicze (Auxiliary Studies): Alicja Chruścińska, Hubert L. Oczkowski, Krzysztof R. Przegiętka: Góra św. Wawrzyńca - pierwsze wyniki datowania osadów eolicznych metodą optycznie stymulowanej luminiscencji (Saint Lawrence Mountain - the First Results of Eolic Sediments Dating by Optically Stimulated Luminescence)

Inne z tej kategorii

Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Chwile szczęścia

Niels Hav
0,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Księga szkiców pana Geoffreya Crayona

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848-1981 z urodzenia Kujawianin

0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki humanistyczne

Stawka większa niż życie. Wokół fenomenu kulturowego

od 27,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki humanistyczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego

44,00 zł
Książka
Archeologia

Średniowieczny port w Zatoce Puckiej w świetle badań archeologicznych

Mateusz Popek
od 6,92 zł
Książka
Archeologia

Album zmian kostnych średniowiecznej populacji z Gruczna. Album of human bone lesions in the medieval population from Gruczno

Alicja Drozd-Lipińska, Andrzej Romański
od 63,20 zł
Książka
Archeologia

Między archeologią a naukami o środowisku. Between archaeological and environmental sciences

Magdalena Sudoł-Procyk, Łukasz Czyżewski, Magdalena Krajcarz
od 6,92 zł
Książka
Archeologia

Czas żupanów, czas czechmanów. Strój polski w źródłach archeologicznych, ikonograficznych i pisanych

Małgorzata Grupa
od 6,92 zł
Książka Oprawa twarda
Archeologia

Trzy jubileusze archeologii akademickiej. 80, 70, 40-

Wojciech Chudziak, Jacek Gackowski, Daniel Makowiecki
420,00 zł
Książka Oprawa twarda
Archeologia

Katalog wyposażenia pochówków z kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie (XVII–XVIII wiek)

Anna Drążkowska, Marcin Nowak
240,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Sport: Język, społeczeństwo, kultura

Lech Zieliński, Sylwia Skuza
od 6,92 zł
Książka Komplet tomów
Archeologia

XXI Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji, Toruń, 22–24 listopada 2017 roku. Tom I i II

Jacek Gackowski, Kamil Adamczak, Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf, Małgorzata Markiewicz, Dorota Bienias
328,00 zł
Książka
Archeologia

Late Magdalenian Campsite at Krucza Skała Rockshelter

Krzysztof Cyrek, Magdalena Sudoł-Procyk, Łukasz Czyżewski
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Archeologia

Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku

Anna Drążkowska
220,00 zł
Książka
Archeologia

Słowianie połabscy. Studia z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa

Łukasz Kaczmarek, Paweł Szczepanik
od 6,92 zł
Książka
Archeologia

Burial crypts Of St Francis of Assisi church in Cracow In the light of interdisciplinary studies

Anna Drążkowska
od 140,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia archeologiczno-paleobotaniczne

Wojciech Chudziak
83,00 zł 58,10 zł
Książka
Archeologia

Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. Tom 2: Antropologia – Archeobotanika – Mikrobiologia – Konserwacja

Anna Drążkowska
od 140,00 zł
Książka
Archeologia

Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. Tom 1: Archeologia – Historia – Kostiumologia

Anna Drążkowska
od 228,00 zł
Książka
Archeologia

Obrzędowość pogrzebowa w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu. Funeral Rituals in the Chełmno-Dobrzyń Zone in the Early Middle Age

Jacek Bojarski
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Rogowo. Gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie. T. 3: stanowisko 23, osada kultury wielbarskiej, analiza źródeł ruchomych

Ewa Bokiniec
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Trudna historia zwłok. Tom 1: „Wrócisz do ziemi”

Przemysław Urbańczyk
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia

Paweł Szczepanik
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 7: Powiat toruński

Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf
52,00 zł
Książka
Archeologia

Ancient Lamps from Negotino Gradište in the Republic of North Macedonia: seasons 2007-2014

Dorota Sakowicz
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego

Anna Drążkowska
od 126,00 zł
Książka
Archeologia

Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

Inga Głuszek
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie

Andrzej Kola
od 44,10 zł
Książka
Archeologia

Traseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem. Przykłady z osad i kopalń krzemienia w dorzeczach Wisły i Odry (neolit - epoka brązu - wczesna epoka żelaza)

Jolanta Małecka-Kukawka
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego

Grzegorz Osipowicz
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Od Torunia do Charkowa

Miłosz Markocki, Andrzej Pydyn
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Handel interregionalny od X do XII wieku. Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański. Studium Porównawcze

Piotr Pranke, Miloš Zečević
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). Tom 2

Marcin Weinkauf
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze

Karol Myśliwiec
od 49,00 zł
Książka
Archeologia

Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku

Bogusz Wasik
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). Tom 1

Marcin Weinkauf
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Zanim Polska została Polską

Przemysław Urbańczyk
od 42,00 zł
Książka
Archeologia

Szynych. Gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. T. 1: Katalog: stanowisko 12

Ewa Bokiniec
od 72,00 zł
Książka
Archeologia

Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu

Maria Spławska-Korczak
od 34,00 zł
Książka
Archeologia

Dewocjonalia z końca XVI-XVIII wieku pochodzące z badań archeologicznych na terenie Polski. Stan zachowania, identyfikacja, zagadnienia konserwatorskie

Marek Kołyszko
od 48,00 zł
Książka
Archeologia

Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit

Krzysztof Cyrek
od 90,00 zł
Książka
Archeologia

Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie. Studium palinologiczne

Agnieszka Maria Noryśkiewicz
od 92,00 zł
Książka
Archeologia

Mieszko Pierwszy Tajemniczy

Przemysław Urbańczyk
od 58,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

U źródeł pamięci. O "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze

Piotr Roszak
od 42,00 zł
Książka
Archeologia

Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza

Jacek Gackowski
od 84,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4)

Wojciech Chudziak
66,00 zł 46,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w latach 1867-1920

Marek Kołyszko
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej. Wytwórczość garncarska jako źródło poznania lokalnych procesów osadniczych

Jacek Bojarski
120,00 zł 84,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku

Anna Drążkowska
156,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały

Marcin Wiewióra
138,00 zł 96,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w.) i ich konserwacja

Małgorzata Grupa
72,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały, t. 2

Jacek Gackowski
66,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Stan biologiczny i warunki życia ludności "in Culmine" na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII wiek)

Tomasz Kozłowski
136,00 zł 95,20 zł
Książka
Nauki humanistyczne

O pojęciu dowodu w matematyce

Krzysztof Wójtowicz
od 34,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Maciej Gołąb
od 38,00 zł
Książka
Archeologia

Archaelogia Historica Polona, t. 19

Jadwiga Chudziakowa
od 72,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Ptolemejski Egipt i greckie centra północnego wybrzeża Morza Czarnego. Związki polityczne i gospodarcze

Magdalena Olszta-Bloch
46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Argonauci epoki kamienia. Wczesna aktywność morska od pierwszych migracji z Afryki do końca neolitu

Andrzej Pydyn
62,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne

Grzegorz Osipowicz
74,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium archeozoologiczne

Daniel Makowiecki
49,00 zł
Książka
Archeologia

Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim

Stanisław Kukawka
od 46,00 zł
Książka
Archeologia

Archeologia Jeziora Powidzkiego

Andrzej Pydyn
od 32,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały t. 1

Jacek Gackowski
49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim. Katalog źródeł archeologicznych

Wojciech Chudziak, Jerzy Olczak
89,00 zł 62,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu

Wojciech Szulta
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Biżuteria szklana z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk strefy chełmińsko-dobrzyńskiej

Małgorzata Markiewicz
59,00 zł 41,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych

Wojciech Chudziak
37,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Collaboration, communication and involvement: Maritime archeology and education in the 21st Century

Andrzej Pydyn, Joe Flatman
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Produkcja szkła w rzymskim i wczesnobizantyjskim Novae w świetle źródeł archeologicznych (Mezja Dolna)

Jerzy Olczak
9,00 zł
Książka
Archeologia

Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku

Anna Drążkowska
od 157,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku

Anna Drążkowska
92,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Architektura obronna w Nubii od V do XVI wieku

Marcin Wiewióra
84,00 zł 58,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
85,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce

Sławomir Moździoch, Wojciech Chudziak
131,00 zł 78,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Civitas Schinesghe cum pertinentiis

20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1)

Wojciech Chudziak
40,00 zł 28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Brucken vor 1000 Jahren

Andrzej Kola, Gerard Wilke
19,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500

Andrzej Nowakowski
49,00 zł 34,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej

Dariusz Poliński
39,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 5

Wojciech Chudziak
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 4

Wojciech Chudziak
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej

Jolanta Małecka-Kukawka
15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

The Romanesque Churches of Mogilno, Trzemeszno and Strzelno

Jadwiga Chudziakowa
22,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Studies in the Lake Dwellings of the West Baltic Barrow Culture

Andrzej Kola
5,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Mosty sprzed tysiąca lat

Andrzej Wilke Gerard Kola
19,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 3

Jerzy Olczak
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Szkice prahistoryczne Źródła - metody - interpretacje

Stanisław Kukawka
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Monuments en plomb d'Olbia Pontique au Musée National de Varsovie

Aleksandra Wąsowicz, Wanda Zdrojewska
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Jaskinia Biśnik. Rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego

Krzysztof Cyrek
30,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.