SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Archeologia

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1)

seria:Mons Sancti Laurentii autorzy: Wojciech Chudziak redaktorzy: Wojciech Chudziak
Rok wydania:2006 Nr wydania:I Liczba stron:400 ISBN:83-231-1965-1
OPIS

Spis treści/Contents
Od redakcji (Wojciech Chudziak)/From the Editor; Zagadnienia wstępne (Wojciech Chudziak)/Introduction; Historia badań i stan opracowania materiałów źródłowych (Alicja Drozd)/The history of research and the status of documenting of source materials; Środowisko przyrodnicze i kulturowe (Wojciech Chudziak)/Natural and cultural environment; Stratygrafia kulturowa (Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf)/Cultural stratigraphy; Wielkość i rozplanowanie (Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf)/Size and layout; Ludzkie szczątki kostne (Tomasz Kozłowski, Alicja Drozd)/Human bone remains; Formy jam grobowych i układ pochówków (Violetta Stawska)/The form ofgrave caves and the location of burials; Wyposażenie grobów/Furnishing of the graves (Uwagi wstępne (Wojciech Chudziak)/Introductory remarks * Analiza materiałów źródłowych/Analysis of source materials * Wyroby kamienne/Stone objects * Biżuteria (Wojciech Chudziak, Violetta Stawska)/Jewellery * Narzędzia (Marcin Weinkauf)/Tools * Wyroby drewniane/Wooden objects * Naczynia (Wojciech Chudziak)/Vessels * Wyroby bursztynowe/Amber objects * Biżuteria (Alicja Drozd)/Jewellery * Wyroby metalowe/Metal objects * Biżuteria i części stroju (Alicja Drozd)/Jewellery and parts of clothing * Narzędzia (Marcin Weinkauf)/Tools * Uzbrojenie (Jolanta Weinkauf)/Weapons * Monety (Adam Musiałowski)/Coins * Odważniki (Wojciech Chudziak)/Weights * Wyroby szklane/Glass objects * Biżuteria (Małgorzata Markiewicz)/Jewellery * Wyroby ceramiczne/Ceramic objects * Naczynia (Jolanta Weinkauf)/Pottery vessels * Narzędzia (Marcin Weinkauf)/Tools * Pisanka-grzechotka (Violetta Stawska)/Ornamented rattle * Wyroby tekstylne/Texitle objects * Opaska (Małgorzata Grupa)/Headband * Wyposażenie grobowe i jego społeczne funkcje (Wojciech Chudziak, Violetta Stawska)/Equipment of graves and its social functions); Chronologia cmentarzyska (Wojciech Chudziak)/Chronology of the graveyard; Podsumowanie (Wojciech Chudziak)/Summary; Bibliografia/Bibliography; Aneksy/Annexes; Tablice/Tables; fotografie/Photographs; Katalog źródeł (Violetta Stawska, Jolanta Weinkauf, Tomasz Kozłowski)/Catalogue ofsources; Wstęp do katalogu (Wojciech Chudziak)/Introduction to the catalogue; Katalog/Catalogue (Badania Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi w 1957 roku (Violetta Stawska)/Research carried out by the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź in 1957 * Badania Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu w latach 1997-1999 (Wojciech Chudziak, Violetta Stawska, Jolanta Weinkauf, Tomasz Kozłowski)/Research carried out by the Institute of Archaeology and Ethnology of the Nicolas Copernicus University in Toruń in the years 1997-1999)

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.