Jerzy Wojtowicz

Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3752-8
Publication year:
2017
Pages number:
546
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Jerzy Wojtowicz

Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej

Kategoria produktu:

Książka Jerzego Wojtowicza to wynik ambitnego przedsięwzięcia, którego celem było syntetyczne przedstawienie problematyki miejskiej w Europie w XVIII wieku. Miasto i mieszczaństwo interesują toruńskiego historyka jako kulturowy fenomen epoki Oświecenia. Przedkładane czytelnikom wydanie syntezy ma historiograficzno-metodologiczny charakter. Stąd też obszerne wprowadzenie, które umieszcza dzieło i badania naukowe Wojtowicza w kontekście rozwoju historiografii w XX wieku w Polsce i na świecie.

Pisarstwo historyczne Jerzego Wojtowicza. Historiograficzno-metodologiczny bildungsroman (Wojciech
Piasek) / V
Wstęp / 1

I. Ogólna charakterystyka podstawowych źródeł i stanu badań nad dziejami miasta epoki Oświecenia i Rewolucji Francuskiej / 9
1. Źródła / 9
2. Stan badań, wyniki i dyskusje / 28

II. Główne tendencje i kierunki rozwoju wewnętrznego Europy w latach 1763−1804 / 67
1. Ogólne przemiany życia politycznego / 67
2. Państwo a miasto / 71
3. Walki socjalne wewnątrz miasta / 81
4. Rozwój handlu światowego i europejskiego / 85
5. Kształtowanie się i rozwój układu kapitalistycznego w przemyśle europejskim / 100

III. Miasto europejskie epoki Oświecenia / 123
1. Uwagi ogólne / 123
2. Liczbowy wzrost ludności miejskiej w XVIII stuleciu / 135
3. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny miasta / 148
4. Struktura społeczna ludności miejskiej / 163
5. Zagadnienie stratyfikacji społecznej miasta europejskiego / 195
6. Życie codzienne miasta europejskiego / 201

IV. Instytucje, formy, środki tworzenia i przekazywania kultury / 221
1. Uwagi ogólne / 221
2. Prasa codzienna i specjalistyczna / 227
3. Książka, jej rozwój i handel oraz funkcja społeczna / 244
4. Towarzystwa naukowe, zrzeszenia miłośników wiedzy, „uczone akademie” / 258
5. Wolnomularstwo / 267
6. Teatr / 283
7. Instytucje i związki nieformalne, salony i kluby towarzyskie / 289
8. Kolekcjonerstwo. Zbiory prywatne / 297
9. Podróże, kontakty korespondencyjne, „wędrówka idei” / 302
V. Przemiany ideowo-kulturalne w Europie epoki Oświecenia i Rewolucji Francuskiej / 315
1. Periodyzacja europejskiego Oświecenia, główne tendencje jego rozwoju / 315
2. Narodziny etyki i estetyki mieszczańskiej / 327
3. Problematyka miejska i jej miejsce w filozofii Oświecenia / 345
4. W kręgu rewolucyjnych zmian i przeobrażeń / 350
5. Mniejszość rewolucyjna i jej przywódcy w działaniu / 365
6. Ku równości socjalnej – wizje przyszłości / 391

Zakończenie / 401
Indeks osób / 407
Ilustracje / 427
Résumé / 463
Zusammenfassung / 475

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Jerzy Wojtowicz

    Historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury, ur. 24 października 1924 roku we wsi Rumoce na Mazowszu. Od 1940 roku działał w konspiracji, w Batalionach Chłopskich (pseudonim „Pogodny”). Za swą działalność konspiracyjną otrzymał Krzyż Partyzancki, Krzyż Walecznych oraz Krzyż Armii Krajowej. Po wojnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie. Przez krótki czas był nauczycielem w szkole wiejskiej w Dąbrowie koło Mławy. Następnie podjął studia dziennikarskie w Warszawie, wkrótce jednak z nich zrezygnował. W 1951 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie przeszedł kolejno wszystkie szczeble kariery naukowej − od stanowiska zastępcy asystenta aż do tytułu profesora zwyczajnego, uzyskanego w 1979 roku. Zmarł 7 kwietnia 1996 roku.

               

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum