Piotr Ł. Owsian, Magdalena Osińska

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3761-0
Publication year:
2016
Pages number:
144
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Piotr Ł. Owsian, Magdalena Osińska

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych

Kategoria produktu:

Zarządzanie ryzykiem stanowi jeden z głównych nurtów badań w nowoczesnych finansach. Ryzyko jest nieodłączną częścią prowadzenia działalności. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na implementację tego procesu wewnątrz swoich organizacji. Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej części zaprezentowano zarządzanie ryzykiem od strony procesowej. W książce przedstawione zostało podejście  holistyczne do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym, co jest zgodne z obecną praktyką biznesową. Z kolei w drugiej części monografii Autorzy zaprezentowali i wykorzystali wybrane metody finansów ilościowych, które posłużyły do pomiaru ryzyka rynkowego. Szczególną uwagę poświęcono kwantylowym miarom ryzyka takim jak wartość zagrożona oraz oczekiwany niedobór. Wykazano, że wykorzystując narzędzia ekonometrii finansowej, przedsiębiorstwo może dokonać pomiaru swojej ekspozycji na ryzyko rynkowe wynikające z posiadanego portfela inwestycyjnego. Książka zawiera treści skierowane do praktyków, ale także do studentów oraz do młodych adeptów nauki.

WSTĘP 7

Rozdział 1
ISTOTA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / 10
1.1. Ryzyko a niepewność / 10
1.2. Istota i koncepcje ryzyka / 12
1.3. Postawy wobec ryzyka i ich konsekwencje / 13
1.4. Rola informacji w analizie ryzyka / 20
1.5. Rodzaje i klasyfikacja ryzyka / 21

Rozdział 2
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE / 37
2.1. Istota i koncepcje zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie / 37
2.2. Etapy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie / 41
2.2.1. Identyfikacja ryzyka / 41
2.2.2. Pomiar ryzyka / 46
2.2.3. Sterowanie ryzykiem / 48
2.2.4. Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka / 58
2.3. Analiza wybranych standardów zarządzania ryzykiem / 60
2.4. Korzyści płynące z zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie / 65
2.5. Trudności w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / 67

Rozdział 3
POMIAR RYZYKA I ZMIENNOŚCI / 71
3.1. Empiryczne własności finansowych szeregów czasowych / 71
3.2. Metody opisywania zmienności w świetle badań empirycznych / 80
3.3. Wykorzystanie modeli mikrostruktury rynku w ocenie ryzyka / 95
3.3.1. Zastosowanie modeli mikrostruktury w ocenie ryzyka / 96
3.3.2. Autoregresyjny model warunkowego czasu trwania / 98
3.3.3. Autoregresyjny model warunkowego wolumenu / 99
3.3.4. Autoregresyjny model warunkowej intensywności / 100
3.4. Kwantylowe miary ryzyka a aksjomatyka miary koherentnej / 102
3.5. Rola przyczynowości w ocenie ryzyka rynkowego / 107
3.5.1. Testowanie przyczynowości w sensie Grangera / 107
3.5.2. Empiryczna analiza przyczynowości stóp zwrotu i powiązanych
procesów / 111
3.5.3. Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania współzależności między procesami finansowymi / 113

Rozdział 4.
EMPIRYCZNA ANALIZA I OCENA METOD PROGNOZOWANIA VAR I ES / 116
4.1. Metoda symulacji historycznej / 116
4.2. Metoda wariancji-kowariancji / 120
4.3. Modele ARMA-GARCH / 124
4.4. Walidacja prognoz ocen ryzyka / 125
4.5. Współczesne trendy w kwantyfikacji ryzyka rynkowego / 131

ZAKOŃCZENIE / 133
LITERATURA / 135
SPIS TABEL, RYCIN, SCHEMATÓW I WYKRESÓW / 143

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum