• Home
  • Historia sztuki
  • Polityka doświadczenia. Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki

Agnieszka Rejniak-Majewska

Polityka doświadczenia. Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3824-2
Publication year:
2017
Pages number:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

twarda z obwolutą

Agnieszka Rejniak-Majewska

Polityka doświadczenia. Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki

Kategoria produktu:

Stworzona przez Clementa Greenberga wykładnia modernizmu jest do dzisiaj obecna w świecie sztuki jako „negatywny układ odniesienia” dla aktualnych koncepcji i stanowisk. Książka stanowi próbę zmierzenia się z utrwalonym i niejednokrotnie uproszczonym obrazem poglądów amerykańskiego krytyka, jak również zbadania tego, jak przyjęty przezeń model interpretacji sytuował się na szerszej, rozumianej – geograficznie i historycznie – mapie nowoczesnej sztuki i teorii sztuki. Począwszy od dziewiętnastowiecznych koncepcji autonomizmu estetycznego i „czystej formy”, przez formalistyczne teorie percepcji i interpretacje nowoczesnej twórczości, ukazane są złożone genealogie dziewiętnastowiecznego formalizmu w myśli o sztuce. Wraz z pytaniem o znaczenie Greenbergowskiego dziedzictwa są omawiane również konteksty polemik z lat 60. i 70., związanych z doświadczeniami ówczesnej awangardy.
Przyjęta w książce perspektywa wiąże się z postulowanym w humanistyce ostatnich lat powrotem do kategorii doświadczenia jako ośrodka przecinania się kulturowych wzorców z tym, co subiektywne i jednostkowe. Spojrzenie na tradycję formalistycznej krytyki pod kątem jej związków z konkretnymi praktykami artystycznymi i implikowanych odbiorczych nastawień stanowi próbę przełamania utrwalonych wyobrażeń na temat formalizmu jako chłodnej, bezosobowej metody bądź wizji estetycznego autonomizmu izolującej fakty artystyczne od innych zjawisk. Celem podjętych w książce analiz nie jest rekonstrukcja doktryny, która wtórnie nadawałaby jej zamknięty charakter, ale uchwycenie wzorców doświadczenia, jakie były angażowane i legitymizowane w formalistycznej krytyce sztuki.

Wprowadzenie / 9

Część I. Modernizm i formalizm
Rozdział 1. W stronę autonomii widzenia / 21
Rozdział 2. „Emocja estetyczna” i „forma znacząca” – formalizm estetyczny w kręgu Bloomsbury / 33
Rozdział 3. Początki krytyki formalistycznej a modernizm / 47
Rozdział 4. „Kubizm i sztuka abstrakcyjna” – formalistyczny modernizm Alfreda Barra / 55

Część II. Clement Greenberg – modernizm jako „krytyka z wewnątrz”
Rozdział 1. W kręgu „partisan review” – brecht, awangarda, zaangażowanie / 75
Rozdział 2. Apollińskie oblicze awangardy / 95
Rozdział 3. Czystość, płaskość, optyczność / 113
Rozdział 4. Doświadczenie i doktryna / 133
Rozdział 5. Władza sądzenia i społeczna gra konwencji / 149
Rozdział 6. Modernistyczny uniwersalizm i żydowska tożsamość / 161

Część III. Rewizje i kontynuacje
Rozdział 1. „Inne kryteria” i nowe doświadczenia / 179
Rozdział 2. Obecność obrazu. Pochłonięcie i teatralność w krytyce Michaela Frieda / 187
Rozdział 3. Doświadczenie w poszerzonym polu. Strukturalistyczny formalizm Rosalind Krauss / 205

Zakończenie / 219
Bibliografia / 227
Nota bibliograficzna / 237
Summary/ 239
Indeks osobowy / 243

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum