Bożena Żejmo, Iwona Rzepnikowska (red.)

Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3838-9
Publication year:
2017
Pages number:
514
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Bożena Żejmo, Iwona Rzepnikowska (red.)

Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki

Kategoria produktu:

Monografia zbiorowa Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską proponuje Czytelnikom wyniki interdyscyplinarnych poszukiwań naukowych badaczy polskich i rosyjskich, poświęcone najnowszym rozpoznaniom ideowo-formalnym z zakresu folkloru i literatury rosyjskiej. Autorzy tekstów omawiają tytułowe zagadnienie w rozmaitych przekrojach tematycznych i problemowych, rozpatrując je w kategoriach literaturoznawczych, antropologicznych, kulturologicznych i historiograficznych, co nadało projektowi zróżnicowany i kompleksowy charakter, a tradycyjną perspektywę poszerzyło o ciekawe i nowatorskie koncepcje. Zebrane w monografii rozprawy dowodzą, iż dialog z- i o folklorze i literaturze rosyjskiej niezmiennie pozostaje aktualny oraz inspirujący, otwiera kolejne obszary badawcze i wciąż rodzi nowe pytania. Wyrażamy nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić nie tylko asumpt do dalszych rozważań, ale także sprawi szerokiej rzeszy czytelników intelektualną przyjemność.

Słowo wstępne / 9

W świecie bajki ludowej

Iwona Rzepnikowska
Сюжет ≪Спор о верности жены≫ (СУС 882А) и особенности его реализации в сказке Матвея Коргуева Арсений и Хеона / 15

Марина Костюхина
Дети-сказители (к проблеме памяти фольклорной традиции/ 33

Ewa Serafin
Postać matki w ludowych bajkach magicznych (na przykładzie tematu cudownego macierzyństwa) / 39

Obrzędy ludowe: ustne i literackie oblicze zjawiska

Юлия Крашенинникова
Русский свадебный обряд в публикациях XIX - нач. XX вв. / 53

Roksana Sitniewska
Przemiany ludowych obrzędow pogrzebowych ukazane w literaturze polskiej XX wieku / 65

Beata Trojanowska
Символика „Вальпургиевой ночи” в зеркале двух русских литературных текстов XIX и XX вв. (Чертогон Н. Лескова и Вальпургиева ночь, или Шаги Командора Вен. Ерофеева) / 81

Inspiracje ludowe w literaturze: teoria i praktyka

Елена Левкиевская
Восточнославянские мифологические рефлексы в русских литературных текстах / 97

Татьяна Рожкова
≪Новый≫Пересмешник, или повествовательные предпочтения рыночного автора последней трети XVIII века / 113

Katarzyna Arciszewska
Echa folkloru ukraińskiego w Wieczorach na chutorze koło Dikańki Mikołaja Gogola / 129

Ksenia Dubiel
Фольклорные мотивы на ритмическом уровне футуристического стиха (на материале поэзии русских кубофутуристов – Велимира Хлебникова и Алексея Крученых) / 145

Ольга Дмитриенко
Имя „Нина” как ключ к мифопоэтике рассказа Набокова Весна в Фиальте (1936) / 161

Anna Chudzińska-Parkosadze
Aмбивалентный образ ведьмы в романе Михаила Булгакова Мастер и Маргарита / 175

Aleksandra Zywert
Folklor w prozie Anny Starobiniec / 189

Czas pewnej utopii

Василий Щукин
Нам песня строить наш миф помогает (мифопоэтика эпохи в текстах эстрадных песен) / 203

Ирина Козлова
„Вашей молодости стоит /мой стахановский задор!”: счастливая старость в творчестве советских сказителей / 219

Kristina Vorontsova
Польша в поэзии московских концептуалистов: деконструкция культурных мифов / 237

Człowiek – absolut – świat

Александр Шайкин
Данный Богу: Бог и человек в житии Феодосия Печерского / 257

Anna Majmieskułow
Въезд князя Мышкина „на осле” в Петербург / 271

Anna Kościołek
Rosjanin w Wiecznym Mieście (Listy rzymskie Andrzeja Murawjowa) / 283

Piotr Głuszkowski
Проблемы религии в творчестве Фаддея Булгарина в контексте теории официальной народности / 295

Marta Łukaszewicz
Метель как место встречи человека с Богом в рассказах Николая Лескова На краю света и Некрещеный поп / 309

Ольга Мещерякова
Художественная интерпретация понятий „Бог”, „природа”, “человек” в рассказе Ивана Бунина Над городом / 323

Mirosław Śmiłowski
Jerozolima w utworach Violi Wein, Ludmiły Ulickiej i Diny Rubiny / 335

Jolanta Greń-Kulesza
Kategoria судьбы w tworczości Ludmiły Ulickiej. Powieść Przypadek Doktora Kukockiego / 349

Ludmiła Szewczenko
Сверхчувственное начало в художественном воплощении триады Бог / мир / человек в русской и русскоязычной прозе рубежа ХХ–ХХI веков / 363

W kręgu rosyjskich klasyków

Magdalena Dąbrowska
Czasopisma literackie poźnego Oświecenia w służbie wychowania społeczeństwa (≪Что-нибудь от безделья на досуге≫ Николая Осипова) / 377

Joanna Nowakowska-Ozdoba
Obraz Kaukazu w poematach Michaiła Lermontowa / 391

Bożena Żejmo
„Tekst petersburski” w tworczości Wsiewołoda Garszyna / 405

Roman Kuligowski
Polsko-japońska Nastazja Andrzeja Wajdy na tle innych ekranizacji Idioty Fiodora Dostojewskiego / 421

W świecie poezji

Jolanta Brzykcy
Kilka uwag o poetyce Miniatur Lwa Gomolickiego / 435

Kamil Dźwinel
Epitafia dla Nocnego gościa. Polskie piosenki poświęcone Sergiuszowi Jesieninowi / 447

Виктория Трубицына
Концепт ≪одиночество≫ в фольклорной песенной и литературной лирике о неволе / 461

Kobiety o kobietach

Daria Ambroziak
Оbraz życia ziemiaństwa rosyjskiego w świetle wspomnień Zofii Kowalewskiej / 479

Elena A. Mikhalik
Гомосексуальный дискурс в современной российской фантастике (на материале сборника рассказов Беспощадная толерантность) / 497

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum