Danuta Janicka

Polska myśl prawnokarna. Autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3863-1
Publication year:
2017
Pages number:
336
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

twarda z obwolutą

Danuta Janicka

Polska myśl prawnokarna. Autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej

Kategoria produktu:

Wielu polskich, godnych uwagi badaczy prawa z epoki XIX/XX w. do niedawna pozostawało zapoznanymi, czy niedostatecznie znanymi, a ich dzieła, czasami dziś rzadkość bibliograficzna, także są często zapomniane. Antologia przygotowana przez prof. Danutę Janicką otwiera tu szerokie możliwości dla przyswojenia sobie wielu istotnych elementów tego dorobku. […] Jako recenzent podkreślam fachowość przygotowania tej antologii. Wybory, których dokonała autorka, zasługują w pełni na uznanie. Książka objęła nie tylko istotne elementy poglądów dotyczących teorii prawa karnego i koncepcji części ogólnej prawa karnego, ale także szeroko rozumianych nauk penalistycznych.

Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Salmonowicza

Zgodnie z założeniami książka miała pokazać ewolucję poglądów polskich przedstawicieli prawa karnego, od akceptacji założeń szkoły klasycznej do ich zakwestionowania i pojawienia się przeciwstawnych koncepcji pozytywizmu oraz szkoły socjologicznej. To założenie zostało w pełni zrealizowane i źródła polskiego prawa zostały w ten sposób dogłębnie wyjaśnione. W posłowiu Jerzy Lachowski zwrócił uwagę na aktualność wielu poglądów, które powstały na przełomie XIX i XX wieku i ukształtowały myślenie karnistyczne w Polsce oraz na kontynuację sporów, które wówczas miały miejsce.

Z recenzji dra hab. Janusza Bojarskiego

Wykaz skrótów ogólnych / 9
Wykaz skrótów bibliograficznych / 11

Wstęp / 13
Cel pracy / 13
Stan badań nad historią nauki prawa karnego w Polsce / 17
Uwagi edytorskie / 21

Wprowadzenie historyczne / 25
Polska myśl prawnokarna do lat sześćdziesiątych XIX w. / 25
Polska myśl prawnokarna od czasu utworzenia warszawskiej
Szkoły Głównej oraz repolonizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego do 1918 r. / 30
Myśl prawnokarna w odrodzonej Polsce (1918–1939) / 39
Podsumowanie / 46

Teksty źródłowe i ich autorzy / 49
Romuald Hube (1803–1890) / 49
Franciszek Maciejowski (1798–1873) / 59
Stanisław Budziński (1824–1895) / 65
Walenty Piotr Miklaszewski (1839–1924) / 74
Aleksander Moldenhawer (1840–1909) / 82
Józef Rosenblatt (1853–1917) / 91
Włodzimierz Spasowicz (1829–1906) / 103
Piotr Stebelski (1857–1923) / 115
Edmund Krzymuski (1851–1928) / 126
Wacław Makowski (1880–1942) / 137
Juliusz Makarewicz (1872–1955) / 153
Józef Reinhold (1884–1928) / 173
Bronisław Wróblewski (1888–1941) / 181
Aleksander Mogilnicki (1875–1956) / 192
Stefan Glaser (1895–1984) / 205
Emil Stanisław Rappaport (1877–1965) / 212
Leon Radzinowicz (1906–1999) / 220
Władysław Wolter (1897–1986) / 234
Leon Peiper (1865–1942) / 249
Stanisław Śliwiński (1887–1959) / 261
Zdzisław Papierkowski (1903–1980) / 268

Posłowie / 281
Bibliografia / 305
Źródła / 305
Literatura / 306
Wykaz wykorzystanych tekstów źródłowych według lat powstania/wydania / 318
Alfabetyczny spis wykorzystanych tekstów źródłowych / 319
Indeks osobowy / 321
Indeks rzeczowy / 325
Zusammenfassung / 329
Summary / 333

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum