Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Rilke poetów polskich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3835-8
Publication year:
2017
Pages number:
510
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Rilke poetów polskich

Kategoria produktu:

Na tle recepcji europejskiej odbiór Rilkego wśród poetów polskich to jednak zjawisko bezprecedensowe. Spojrzenie na rodzimą poezję przez pryzmat lektury klasyka poezji światowej stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny „polskiego fenomenu”.

Wykaz skrótów / 9
Wprowadzenie / 13

Rozdział 1. Między wojnami – Rilke, klasyk współczesny / 17
Pogranicza. Światy piękna skondensowanego (Leśmian, Schulz) / 19
Rilke czytany półprywatnie / 44
„Zdrój” – Przybyszewski, Stur, Wittlin, Hulewicz / 44
Rilke po-grupowany – od promu do Skamandra / 63
Largo / 96

Rozdział 2. Jakby nie było wojny / 99
Przecież Rilke nie ma nic wspólnego z Hitlerem? / 99
Gesang ist dasein – śpiew jest istnieniem / 105
Na tajnych kompletach / 107
Recepcyjny tandem: Baczyński–Weintraub / 116
Czy tylko „nieprzerwane oddziaływanie”? / 143

Rozdział 3. Przełom ’56 – Rilke od-nowiony / 145
Między wojną a przełomem / 145
Przyboś, czyli o niewyrażalności / 153
Czytanie sobą / 153
Czytanie róży / 158
Rilke Przybosia – preferencje / 172
Rilke: poeta esencji czy egzystencji? Polemika Przybosia z Jastrunem / 178
Jastrun, czyli polski kanon Rilkego / 188
Dziwne losy jednej lektury / 188
Tłumacz (nie)doskonały? / 205
Eseje, czyli próba Rilkego / 214
Turpiści jako esteci? – Rilke Grochowiaka i Bursy / 219
Metamorfozy zaczytanego / 219
Bliżej krwiobiegu / 231
„Współczesność” i hybrydy – poetycka rilkologia na pokoleniowej miedzy / 234

Rozdział 4. Poeci kultury wobec Rilkego / 243
Szymborska, Miłosz – Rilke „niepewnej jawy” / 244
Julia Hartwig – Rilke, poeta ciemnego języka / 254
Pasierb – Rilke homiletyczny? / 257
Międzyrzecki – Rilke, czyli studia orfickie / 267
Herbert – z poezji tego szalonego wieku na pewno Rilke / 276
Domknięcie / 300

Rozdział 5. Różewicz: oskarżam! Wiersz o samobójstwie Ruth Rilke – anagram „czystej sprzeczności” / 301

Rozdział 6. Rilke ’68 / 325
To jest Rilke, rozdarcie zasłony! / 325
Zaklęcie krynickiego / 326
Karasek, lipska – muśnięcia / 334
Kornhauser, Zagajewski – Rilke pomiędzy / 350
„Musisz swoje życie zmienić” – o Rilkem Barańczaka / 371
Półprywatnie, mnogo / 387

Rozdział 7. Ku końcowi wieku – Rilke w apokryfach i klątwach / 389
Trzy wiersze o Rilkem: Matywiecki, Starmach, Filipczuk / 391
Apokryfy do Maltego, czyli Rilke pod lupą teatralną i poetycką / 401
Klątwa Krzysztofa Kohlera wobec wiary Wojciecha Wencla / 418
Nieopisana dyskrecja (o jednym wierszu Artura Szlosarka) / 423
Antochewicz i Pomorski – o różnicy między pasją (przekładową) a przekładem / 424

Zakończenie / 441
Bibliografia / 447
Zusammenfassung / 487
Indeks osobowy / 495

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum