Anna Moszyńska

Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku

Wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych
Publication year:
2019
Pages number:
672
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4114-3
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4133-4

54,00 zł

Anna Moszyńska

Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku

Kategoria produktu:

Monografia przedstawia dzieje prac legislacyjnych nad przepisami materialnego prawa spadkowego w Polsce w okresie 1945-1964. Jej zasadniczym celem jest ukazanie i wyjaśnienie genezy rozwiązań, jakie ostatecznie zostały przyjęte w ostatniej księdze kodeksu cywilnego z 1964 roku, którego większość uregulowań obowiązuje po dziś dzień. Jego instytucje, terminologia i konstrukcje stały się dla zżytych z nim użytkowników tak oczywiste, że większość nawet nie przypuszcza, gdzie tkwi ich źródło. Tymczasem przyjęcie tych rozwiązań wcale oczywiste nie było, lecz stanowiło wypadkową różnych sił, a nierzadko bardzo emocjonalnych sporów.

Odpowiedź na przewodnie pytanie o genezę rozwiązań prawa spadkowego w kodeksie cywilnym ma także współczesny wymiar. Poza wypełnieniem luki w badaniach historycznoprawnych, intencją autorki było również przedstawienie szerokiego materiału do rozważań aktualnych problemów prawa spadkowego, przydatnego w dokonywaniu wykładni historycznej przepisów lub formułowaniu uwag de lege ferenda.

Wykaz skrótów / 11
WSTĘP / 13


CZĘŚĆ I. PRAWO SPADKOWE W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM (1945–1949)
Wprowadzenie / 33

Rozdział 1. Dekret o prawie spadkowym z 1946 roku / 35
1. Geneza dekretu o prawie spadkowym / 35
2. Dekret o prawie spadkowym w teorii i praktyce / 52
3. Podsumowanie / 100

Rozdział 2. Prawo spadkowe w I projekcie kodeksu cywilnego  (1947–1949) / 104
1. Prace nad I projektem kodeksu cywilnego / 104
2. Obrady nad prawem spadkowym  / 114
3. Podsumowanie / 134

CZĘŚĆ II. PRAWO SPADKOWE W CZASACH STALINOWSKICH (1950–1955)
Wprowadzenie / 141

Rozdział I. Prace kodyfikacyjne w latach 1950–1951 / 146
1. Rozpoczęcie prac nad kodyfikacją majątkowego prawa cywilnego / 146
2. Tezy wstępne do prawa spadkowego / 154
3. Tezy szczegółowe i projekt prawa spadkowego / 161
4. Konsultacje i dyskusja nad projektem / 176
5. Zakończenie prac nad projektem kodeksu cywilnego. Ostateczna wersja prawa spadkowego / 188
6. Podsumowanie / 196

Rozdział 2. Prawo spadkowe w konstytucji PRL / 200

Rozdział 3. Prace uzupełniające w latach 1952–1953. Projekt z 1954 roku / 211

Rozdział 4. Dyskusja nad projektem z 1954 roku /224

Rozdział 5. Dalsze prace nad projektem i jego nowa redakcja z 1955 roku / 253
1. Dalsze prace nad projektem / 253
2. Nowa redakcja projektu z 1955 roku / 259
3. Podsumowanie / 269

CZĘŚĆ III. PRAWO SPADKOWE W CZASACH ODWILŻY I POSTODWILŻOWEJ RZECZYWISTOŚCI (1956–1964)
Wprowadzenie / 273

Rozdział 1. Komisja Kodyfikacyjna z 1956 roku i jej pierwsze prace / 278

Rozdział 2. Pierwsze czytanie projektu kodeksu cywilnego  / 288
1. Pierwsze prace nad projektem / 288
2. Sesja w Mądralinie 12–16 maja 1958 r. / 295
3. Sesja w Nieborowie 10–12 czerwca 1958 r. / 352
4. Sesja w Mądralinie 4–9 września 1958 r. / 370
5. Prace nad przepisami dotyczącymi gospodarstw rolnych / 391
6. Sesja w Mądralinie 11–14 maja 1959 r. / 400
7. Omówienie tekstu uchwalonego w pierwszym czytaniu / 408

Rozdział 3. Dyskusja publiczna w 1960 roku / 420

Rozdział 4. Drugie czytanie projektu kodeksu cywilnego / 466

Rozdział 5. Trzecie czytanie projektu kodeksu cywilnego / 470

Rozdział 6. Zakończenie prac nad projektem kodeksu cywilnego w Komisji Kodyfikacyjnej / 517

Rozdział 7. Prace w Radzie Ministrów / 527
1. Uzgodnienia ministerialne / 527
2. Projekt pod obradami Rady Ministrów / 542

Rozdział 8. Prace parlamentarne / 548
1. Początkowe prace w Sejmie / 548
2. Ustawa o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych / 560
3. Uzupełnienie projektu kodeksu cywilnego / 574
4. Uchwalenie kodeksu cywilnego / 586

Zakończenie / 599
The Genesis of Inheritance Law in the Polish Civil Code of 1964 (Summary) / 625
Źródła i literatura / 631
Indeks osobowy/ 657
Indeks rzeczowy / 666

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum