• Home
  • Medycyna i zdrowie
  • Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Arkadiusz Migdalski

Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4159-4
Publication year:
2019
Pages number:
182
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Arkadiusz Migdalski

Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Kategoria produktu:

 „Temat badań [...] uważam za aktualny, ważny i interesujący, choć niełatwy. Cel pracy wytycza kilka głównych kierunków, tj. ocenę drogi aktywacji krzepnięcia zależnej od TF, ocenę procesu angiogenezy, badanie stężenia heparanazy […] we krwi […] oraz w blaszkach miażdżycowych […].

Badaniami objęto grupę 86 chorych zakwalifikowanych do endarterektomii i grupę 35 osób zdrowych, stanowiących grupę kontrolną. Analiza statystyczna wyników badań wykazała w blaszkach miażdżycowych i osoczu chorych wielokrotnie wyższe stężenie i aktywność TF niż w osoczu grupy kontrolnej. W homogenacie blaszek miażdżycowych osób chorych stwierdzono wyższe stężenie            i aktywność TFPI i TM, tj. inhibitorów procesu krzepnięcia w porównaniu do ich zawartości w osoczu. Zaobserwowano znacząco wyższe stężenie VEGF w blaszce w porównaniu z osoczem chorych. Stężenie sVEGFR1 było wyższe w osoczu i w homogenacie chorych niż u osób zdrowych, natomiast stężenie sVEGFR2 było najwyższe w grupie kontrolnej, niższe w osoczu chorych, a najniższe                 w homogenatach blaszek […]. Dyskusja poprowadzona jest rzeczowo i kompetentnie. Dowodzi szerokiej wiedzy […], umiejętności argumentacji oraz sprawności w posługiwaniu się dostępnymi danymi literaturowymi.

W oparciu o uzyskane obserwacje kliniczne, wyniki badań i ich analizę statystyczną oraz konfrontację z danymi z piśmiennictwa opracowano sześć wniosków logicznie wynikających z pracy i nawiązujących do postawionych celów badawczych.

Praca […] zawiera wiele oryginalnych, nieznanych w literaturze obserwacji. Pogłębia dotychczasową wiedzę na temat patogenezy miażdżycy, udziału hemostazy i angiogenezy w mechanizmie powstawania niestabilnych blaszek miażdżycowych”.

Zbigniew Ziętek

Wykaz skrótów użytych w monografii / 7

1. WSTĘP / 13
1.1. Miażdżyca / 13
1.1.1. Patogeneza / 13
1.1.2. Czynniki ryzyka miażdżycy / 21
1.1.3. Rozwój blaszki miażdżycowej / 33
1.1.4. Miażdżyca tętnic szyjnych / 38
1.2. Układ krzepnięcia w zarysie i jego rola w miażdżycy / 41
1.2.1. Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego / 41
1.2.2. Czynnik tkankowy (TF) / 44
1.2.3. Inhibitor drogi zależnej od czynnika tkankowego (TFPI) / 46
1.2.4. Miażdżyca a układ krzepnięcia / 47
1.3. Angiogeneza w miażdżycy tętnic / 49
1.3.1. Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) / 49
1.3.2. Rozpuszczalne receptory VEGF-A (sVEGFR1, sVEGFR2) / 51
1.4. Heparanaza / 53
1.4.1. Mechanizm działania, źródło, właściwości biologiczne heparanazy / 53
1.4.2. Znaczenie heparanazy w patogenezie miażdżycy / 56

2. CEL PRACY / 59

3. MATERIAŁ I METODYKA / 61
3.1. Charakterystyka grupy badanych chorych / 61
3.2. Grupa kontrolna / 63
3.3. Materiał do badań / 63
3.4. Metody laboratoryjne / 64
3.5. Analiza statystyczna danych / 65

4. WYNIKI / 67

5. Dyskusja / 113
6. Wnioski / 138
7. Streszczenie / 140
8. Summary / 145
9. Piśmiennictwo / 150
10. Spis tabel / 173
11. Spis rycin / 176

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum