• Home
  • Geografia
  • Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce

Jadwiga Biegańska

Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4198-3
Publication year:
2019
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Jadwiga Biegańska

Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce

Kategoria produktu:

Opracowanie podejmuje problematykę społecznego wytwarzania przestrzeni stref podmiejskich w Polsce w kontekście procesów urbanizacji i modernizacji systemu osadniczego. Strefy podmiejskie podlegające najbardziej dynamicznym przemianom na tle miast i tradycyjnych wsi są tu rozpatrywane jako niezależna struktura społeczno-przestrzenna. Natomiast przestrzeń ujęto głównie jako konstrukt społeczny, będący odzwierciedleniem procesu rozwoju społeczno-gospodarczego i jednocześnie sposobu myślenia o świecie. Przyjęcie takiej perspektywy badawczej umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile uniwersalny jest kierunek społecznych przeobrażeń stref podmiejskich w Polsce. Stanowi także cenny punkt odniesienia dla interpretowania obecnej struktury przestrzennej samej strefy i wnioskowania o dalszych kierunkach jej przekształceń.

Wstęp / 9

1.1. Cel, zakres pracy i przyjęte hipotezy badawcze / 9
1.2. Metody pracy i ocena materiału źródłowego / 22

2. Teoretyczno-metodologiczne aspekty badań stref podmiejskich / 29
2.1. Strefa podmiejska – definicje i ujęcia typologiczno-klasyfikacyjne / 29
2.2. Procesy i zjawiska związane z urbanizacją kształtujące współczesną strefę podmiejską / 40
2.3. Modernizacja i jej znaczenie dla badań stref podmiejskich / 49

3. Obraz stref podmiejskich w Polsce na tle formalnie wydzielonych miast i obszarów wiejskich w kontekście zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych / 63
3.1. Przemiany demograficzne / 64
3.2. Przemiany społeczno-ekonomiczne / 83
3.3. Przemiany w zakresie ruchu budowlanego i zasobów mieszkaniowych / 96
3.4. Klasyfikacja stref podmiejskich na tle miast i obszarów wiejskich / 107

4. Strefy podmiejskie w perspektywie społecznej / 117
4.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna mieszkańców stref podmiejskich / 117
4.2. Motywy decydujące o wyborze strefy podmiejskiej jako miejsca zamieszkania / 127
4.3. Miejskość i wiejskość w odniesieniu do stref podmiejskich / 140
4.4. Jakość życia w strefie podmiejskiej / 151
5. Zakończenie / 162

Bibliografia / 171
Spis rycin / 193
Spis tabel / 195
Aneks 1 / 196
Aneks 2 / 197

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum