Michał Buszko, Dorota Krupa, Julia Kwiatkowska (red.)

Perspektywa. Współczesna gospodarka i społeczeństwo. Tom 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4204-1
Publication year:
2019
Pages number:
174
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Perspektywa
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Michał Buszko, Dorota Krupa, Julia Kwiatkowska (red.)

Perspektywa. Współczesna gospodarka i społeczeństwo. Tom 2

Kategoria produktu:

Oddajemy w ręce Czytelników kolejną monografię z cyklu „Perspektywa” poruszającą istotne i aktualne zagadnienia gospodarcze i społeczne. […] Dynamika współczesnych gospodarek, w tym również gospodarki Polski, widoczna w powszechnej informatyzacji i automatyzacji, istotnie zmienia zasady prowadzenia biznesu. Szybkość przepływu informacji czy zaawansowane profilowanie produktów i usług z jednej strony ułatwiają zaspokajanie potrzeb klienta, z drugiej zaś wzmagają lokalną i globalną konkurencję. Wszystko to stwarza nowe zagrożenia związane zarówno z bezpieczeństwem cyfrowym, jak i bezpieczeństwem samego obrotu gospodarczego. Podmioty gospodarcze muszą być tym samym coraz lepiej przystosowane do skutecznego przeciwdziałania różnego rodzaju niebezpieczeństwom oraz tworzyć potencjał do coraz szybszego reagowania na zmiany w otoczeniu. […] Należy jednak mieć świadomość, że zmiany w działalności biznesowej są tylko jednym z elementów funkcjonowania gospodarki. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem społeczeństwa w rzeczywistości gospodarczej są coraz szerzej omawiane w dyskursie publicznym. Niewątpliwie przemiany demograficzne, społeczne czy problematyka związana z zabezpieczeniem na starość stanowią istotne zagadnienia z punktu widzenia rozwoju każdego państwa. […] Autorzy omówili kwestię wykorzystania sprawozdawczości do oceny organizacji pożytku publicznego, znaczenie wiedzy pracowników w systemie bezpieczeństwa informacji, wpływ programu gospodarczego „Rodzina 500+” na jego beneficjentów. Zaprezentowali również konsekwencje społeczne i ekonomiczne związane z obniżeniem wieku emerytalnego w Polsce, obecnością Polski w strukturach UE, oszczędzaniem na starość, wypaleniem zawodowym, finansowaniem działalności gospodarczej za pomocą wirtualnych walut czy zastosowaniem teorii gier.

Ze Wstępu

Wstęp  / 7

Maciej Chodziński, Wykorzystanie sprawozdawczości do oceny funkcjonowania organizacji pożytku publicznego na przykładzie fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici  / 9

Marlena Ciechan-Kujawa, Małgorzata Kuna, Wiedza pracowników jako determinanta efektywności systemu bezpieczeństwa informacji  / 31

Monika Damrath, Natalia Niścigorska, Wpływ programu 500+ na beneficjentów  / 45

Maria Potka, Skutki ekonomiczno-społeczne obniżenia wieku emerytalnego w Polsce  / 67

Mateusz Sawicki, Zróżnicowanie dochodów ludności w krajach członkowskich UE  / 81

Piotr Sawicki, Wypalenie zawodowe na przykładzie kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu  / 101

Marcin Stawarz, Wpływ obecności w Unii Europejskiej na gospodarkę Polski  / 115

Anna Wiśniewska, Waluty wirtualne jako forma finansowania działalności gospodarczej  / 131

Piotr Wiśniewski, Wykorzystanie teorii gier w badaniu rynku i kontraktów  / 145

Anna Ziętek, Pracownicze Plany Kapitałowe jako alternatywa dla IKE i IKZE  / 161

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum