Agata Ziółkowska (red.)

Prawnokarne aspekty ochrony początków życia ludzkiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4220-1
Publication year:
2019
Pages number:
254
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Agata Ziółkowska (red.)

Prawnokarne aspekty ochrony początków życia ludzkiego

Kategoria produktu:

Zapowiedzi możliwych zmian w przepisach regulujących dopuszczalność aborcji w Polsce, w tym przepisów karnych dotyczących przerywania ciąży wbrew przepisom ustawy, wywołały bardzo duże poruszenie w społeczeństwie, w dużej mierze właśnie ze względu na projektowane zmiany w Kodeksie karnym z 1997 r. Z tego powodu zasadne jest bliższe zbadanie i poznanie powiązań między prawem karnym a ochroną zdrowia i życia ciężarnej kobiety oraz dziecka poczętego, w tym także odpowiedzialności karnej lekarzy za błędy medyczne w czasie ciąży i porodu.

Punktem wyjścia do rozważań są konstytucyjne i międzynarodowe standardy ochrony życia oraz ich wpływ na kształt przepisów w Kodeksie karnym. Należy zastanowić się nad prawidłowością i zasadnością obecnie obowiązujących regulacji, a w szczególności określić, czy zapewniają one prawidłową ochronę życia i zdrowia ciężarnej kobiety oraz poczętego dziecka.

JUSTYNA CICHECKA
Historia legislacji prawa do aborcji w polskim prawie karnym / 7

KATARZYNA ZIĘBA
Aktywność kryminalna kobiet w Polsce / 23

ALEKSANDRA ZAWIŚLAK
Występek dzieciobójstwa / 37

JOANNA NIEDOJAD
Wpływ wykorzystywania klauzuli sumienia przez personel medyczny na dostępność legalnej aborcji w Polsce / 51

WERONIKA BARAN
Przerwanie ciąży za zgodą i bez zgody kobiety – rozważania na tle art. 152 i 153 Kodeksu karnego / 63

ALICJA SMYKLIŃSKA
Zamiar nagły a zamiar premedytowany przy zabójstwie nowo narodzonego dziecka przez matkę z art. 149 Kodeksu karnego / 75

AGATA HULAK
Problematyka ochrony początków życia ludzkiego w regulacjach prawa karnego wykonawczego – szczególny status skazanej na przykładzie instytucji domu matki i dziecka / 87

KATARZYNA KURYŁO
Aborcja – prawo a rzeczywistość / 99

AGATA ZIÓŁKOWSKA
Konstytucyjność prawa do aborcji / 117

LENA JANKOWSKA
Dzieciobójstwo – podstawy prawne i medyczne kwalifikacji do kategorii przestępstw uprzywilejowanych i jego motywy / 131

MARTA BENDIG
Karnoprawne aspekty nieudzielenia pomocy dziecku poczętemu / 145

NICOLE JANKOWSKA
Obrona konieczna, czyli gdzie leży jej granica / 159

MAGDALENA ORLIKOWSKA, DOMINIKA RZESZUTKO
Dzieciobójstwo: typ uprzywilejowany zabójstwa czy zabójstwo w ograniczonej poczytalności? / 171

ADRIANNA BOBKIEWICZ
Prawnokarne aspekty ochrony początków życia ludzkiego / 179

DOMINIKA MUSZYŃSKA
Przestępstwo uszkodzenia lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego / 193

MATEUSZ ZALEŚKIEWICZ
Postępowanie w sprawach nieletnich z wyszczególnieniem odpowiedzialności za dokonanie aborcji / 203

ANIELA SAŁEK
Ewolucja przesłanki trudnej sytuacji kobiety ciężarnej jako warunku dopuszczalności przerwania ciąży w polskim prawie / 215

PAWEŁ ŚMIAŁEK
Transatlantic Trade and Investment Partnership i Comprehensive Economic and Trade Agreement niekorzystne dla państw Unii Europejskiej? / 229

PAWEŁ ŚMIAŁEK
Charakter prawny pracy orzeczonej w związku z karą ograniczenia wolności / 243

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum