SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Prawo i administracja

Outline of polish criminal law

seria:Public Law – Current Challenges autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Agata Ziółkowska
Rok wydania:2022 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:264 ISBN:978-83-231-5085-5 eISBN:978-83-231-5086-2 Format:158 x 228 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5086-2
OPIS

This book presents to the readers the outline of the basic principles of Polish criminal law. In the general part, it discusses the fundamental institutions, including penalties, penal, probation and security measures. The main types of crimes in the special part of the Polish Penal Code are also presented. Thanks to this approach, the foreign reader can get to know the system of Polish criminal law. The book will be useful not only for those who scientifically deal with comparative research in the field of criminal law, but also for foreign solicitors, judges and prosecutors who will come into contact with Polish criminal law in their daily work.

Powiązane

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Johann H. Abicht
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Prawo i administracja

0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Elementy prawa naturalnego i politycznego

Thomas Hobbes
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Region jako współdopowiedzialność

0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Prawo i administracja

Jacek Wantoch-Rekowski
0,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki społeczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Prawo i administracja

Członkostwo w samorządach zawodowych

39,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Prosta spółka akcyjna

Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Mariusz T. Kłoda
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Constitutional conditions for the functioning of local self-government in Poland

Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Maciej Serowaniec, Jacek Wantoch-Rekowski
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Problems of contemporary maritime codes. A comparative study of recent codifications of maritime law

Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Justyna Nawrot, Patryk Ciok
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Status doktorantów w ustawie 2.0

Wojciech Kiełbasiński, Marcin Dorochowicz
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Prywatyzacja małżeństwa. Wybrane stanowiska libertariańskie

Łukasz Mirocha
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Dziedziczenie. Perspektywa aksjologiczna

Paweł Rafałowicz
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

Bożena Gronowska, Piotr Sadowski
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Indywidualne prawo pracy

Jan Piątkowski, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Jagoda Jaskulska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach medycznych

Kinga Bączyk-Rozwadowska, Bartłomiej Chludziński
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Public finance and taxation in the Constitution of the Republic of Poland

Martyna Wilmanowicz-Słupczewska, Jacek Wantoch-Rekowski, Maciej Serowaniec, Wojciech Morawski
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

O przestępstwach, karach i prewencji kryminalnej. Studia z najnowszej historii polskiego prawa karnego i nauki prawa

Danuta Janicka
od 6,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Freedom of Speech, Conscience and Religion

Maciej Serowaniec, Marcin Dorochowicz, Hubert Żurkiewicz
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Legislative and executive powers in Poland

Zbigniew Witkowski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Maciej Serowaniec
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Prawo i administracja

Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 Kodeksu pracy

Jagoda Jaskulska
39,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim. Studium administracyjnoprawne

Łukasz Maszewski
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Obywatele w służbie Temidy. Perspektywa prawno-socjologiczna

Stanisław Burdziej, Bartosz Pilitowski, Maciej Serowaniec
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Cywilnoprawne aspekty prawa farmaceutycznego

Damian Kaczan
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Postępowanie egzekucyjne w administracji – teraźniejszość i perspektywy

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych

Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Treatment of Prisoners – International and Polish Perspective

Bożena Gronowska, Piotr Sadowski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Mała wspólnota mieszkaniowa

Aleksandra Sikorska-Lewandowska
36,00 zł
Książka
Prawo i administracja

The Protection of Legitimate Expectations in International Investment Law

Marcin Kałduński
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Zasada proporcjonalności jako podstawa oceny legalności ograniczeń swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Justyna Maliszewska-Nienartowicz
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Prawo własności nieruchomości w działalności legislacyjnej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807–1830)

Zbigniew Filipiak
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Constitutions of Modern States

Maciej Serowaniec, Marcin Dorochowicz, Jakub Zemła
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Wspólny Europejski System Azylowy – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju

Piotr Sadowski
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Przemówienia 2018

Danuta Hübner
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym

Agnieszka Olesińska
od 36,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Prawnokarne aspekty ochrony początków życia ludzkiego

Agata Ziółkowska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Testament w prawie polskim – wybrane problemy

Ewa Kabza, Katarzyna Krupa-Lipińska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

Tomasz Brzezicki, Jacek Wantoch-Rekowski
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Karolina Rokicka-Murszewska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

Marcin Kałduński
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Przemówienia 2017

Danuta Hübner
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Pomiędzy czystym prawem a ideą polityczną. Pojęcie konstytucji w doktrynach Hansa Kelsena i Johna Rawlsa

Wojciech Włoch
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku

Anna Moszyńska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Instytucja plea bargainingu – w amerykańskim postępowaniu karnym – między ekonomią a sprawiedliwością

Tymoteusz Marzec
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów. Wybrane zagadnienia

Agnieszka Szpak
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Witkowski, Michał Szewczyk, Maciej Serowaniec
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy

Marta Baranowska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu internetowym oraz bankowości elektronicznej

Maciej Siwicki
od 4,92 zł
czasopismo
Nauki społeczne

Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. 28/2018

Andrzej Nienartowicz
od 40,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Konstytucje państw współczesnych. Studium prawno-historyczne

Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Tymoteusz Gurbin
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Witkowski, Jiří Jirásek, Krzysztof Skotnicki, Maciej Serowaniec
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Zaawansowane techniki przesłuchań: sprawdzone strategie dla organów ścigania, wojska i personelu bezpieczeństwa

John R. Schafer, Joe Navarro
36,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku

Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Polska myśl prawnokarna. Autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej

Danuta Janicka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego

Tymoteusz Zych
od 40,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Prawo - rodzina - praca

Marta Andryszczak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Judiciary and Society Between Privacy and Publicity. 8th Conference on Legal History in The Baltic Sea Area, 3rd-6th September 2015, Toruń

Danuta Janicka
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego

Joanna Rezmer
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej

Arkadiusz Lach
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie - wzajemne relacje

Agnieszka Szpak
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej

Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi
od 42,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Security in V4 constitutions and political practices

Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi
od 4,92 zł
Książka
Prawo i administracja

Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, tom 2

Agata Pyrzyńska, Michał Kropkowski, Jakub Rzeszowski
od 24,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Kelsenowski model kontroli konstytucjonalności prawa a integracja europejska. Studium wpływu

Aleksandra Kustra-Rogatka
od 76,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej

Patryk Kowalczyk, Beata Aniela Maciejewska
od 32,00 zł
Książka Wersja elektroniczna
Prawo i administracja

Aktualne problemy prawa handlowego

Zdzisław Gordon, Daniel Setcki
od 4,92
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Arkadiusz Lach
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Współczesne problemy prawne budżetu państwowego

Andrzej Borodo
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Tomasz Kucharski
46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Witkowski, Věra Jirásková
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
68,00 zł
Książka Oprawa miękka
Prawo i administracja

Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna

Anita Gałęska-Śliwka
34,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Agnieszka Bień-Kacała
od 64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Studia Iuridica Toruniensia, t. 11/2012. Publikacja dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin i pięćdziesięciolecia pracy naukowej

Ewa Bagińska
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Genocide in the Jurisprudence of the ad hoc International Criminal Tribunals

Agnieszka Szpak
74,00 zł
Książka Oprawa twarda
Prawo i administracja

Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej. Stan prawny na dzień 5 listopada 2012 roku

Justyna Maliszewska-Nienartowicz
68,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym

Ewa Gajda
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Studia Iuridica Toruniensia, t. 9/2011

Ewa Bagińska
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

W cieniu Klio i Temidy. Studia z historii prawa

Stanisław Salmonowicz
32,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) "de lege lata i de lege ferenda"

Jerzy P. Naworski
od 88,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności

Dawid Bunikowski
od 64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej

Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka
89,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Wymuszone zaginięcia. Wybrane zagadnienia

Agnieszka Szpak
od 23,10 zł
Książka
Prawo i administracja

Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949-1989)

Danuta Janicka
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw, t. 1

Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski
34,00 zł
Książka
Prawo i administracja

Maritime law in the second half of the 20th century. Selected articles

Jan Łopuski
od 49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch

Zbigniew Witkowski
59,00 zł 41,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia

Andrzej Adamski, Janusz Bojarski, Piotr Chrzczonowicz, Marian Filar, Piotr Girdwoyń
69,00 zł 48,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Wspólnotowe a powszechne prawo traktatów - wzajemne relacje a jedność czy odrębność unormowań i systemów

Jarosław Sozański
55,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa (?). Granice ingerencji w sferę praw jednostki. Materiały z konferencji naukowej, To

Krzysztof Skowroński, Piotr Chrzczonowicz
23,00 zł 16,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Prawo i administracja

Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Twórcy Katedry Kryminalistyki,

Violetta Kwiatkowska-Darul, Andrzej Marek, Andrzej Bulsiewicz
69,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.