Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka (red.)

Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4230-0
Publication year:
2019
Pages number:
316
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 228 mm
Series:
Studia z Zakresu Egzekucji Administracyjnej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka (red.)

Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Kategoria produktu:

Niniejsza publikacja poświęcona jest prawnym formom działania administracji stosowanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Problematyka ta stanowi niezwykle interesujący przedmiot badań teoretycznych, a jednocześnie jest bardzo ważna z punktu widzenia praktyki administracyjnej. Niewątpliwie poznanie i zrozumienie podjętych w tej książce zagadnień może przyczynić się do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego, a tym samym do poprawy skuteczności egzekucji administracyjnej, jak również właściwej ochrony praw jednostki w tym postępowaniu.

Podobnie jak poprzednia monografia z tej serii, również ta książka stanowi efekt wspólnego wysiłku przedstawicieli nauki z kilku polskich uczelni oraz praktyków reprezentujących organy administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

Przedmowa / 7

Część 1. Zagadnienia ogólne

Marian Masternak, Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – refleksje ogólne / 11
Marta Romańska, Formy działania administracji w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – problem adekwatności pojęć stosowanych przez ustawodawcę do charakteru określanych nimi działań uregulowanych w tej ustawie / 32

Część 2. Prawne formy działania wierzyciela

Michał Miłosz, Upomnienie i działania informacyjne podejmowane wobec zobowiązanego przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w administracji / 59
Przemysław Ostojski, Formy pozyskiwania przez wierzyciela informacji o majątku zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych / 84

Część 3. Akty i czynności egzekucyjne

Anna Dalkowska, Czynności egzekucyjne jako forma działania administracji publicznej / 107
Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Roman Hauser i Andrzej Skoczylas, Postanowienie organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym a odpowiednie stosowanie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego / 125
Tomasz Jędrzejewski i Piotr Rączka, Wszczęcie egzekucji administracyjnej / 143
Jan Olszanowski, Sposoby działania organów administracji publicznej w celu poszukiwania majątku zobowiązanego / 158
Bartosz Rakoczy, Odebranie ruchomości służącej celom liturgicznym od kościelnej osoby prawnej w świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Kodeksu prawa kanonicznego / 179
Karolina Rokicka-Murszewska, Zlecenie wykonania czynności egzekucyjnych organowi rekwizycyjnemu przez organ egzekucyjny / 194

Część 4. Prawne formy działania administracji publicznej w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

Krzysztof Kaszubowski, Formy działania administracji publicznej w egzekucji obowiązków niepieniężnych (wybrane zagadnienia) / 209
Konrad Łuczak, Zwrot grzywny w celu przymuszenia / 229

Część 5. Prawne formy zabezpieczenia wykonania obowiązków

Jan Dytko, Zabezpieczenie wadliwych produktów leczniczych – zagadnienia wybrane / 251

Część 6. Kontrola aktów i czynności egzekucyjnych

Marcin Kamiński, Bezczynność wierzyciela administracyjnego jako przedmiot rozpoznania i orzekania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym / 267
Jolanta Wilk, Materialne przesłanki dopuszczalności skargi sądowej wniesionej na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym / 284

Bibliografia / 299

  • prof. Wojciech Chróścielewski

    „[…] recenzowana książka stanowi wartościowe i uporządkowane opracowanie wielu szczegółowych, chociaż w niektórych przypadkach kontrowersyjnych, zagadnień z zakresu egzekucji administracyjnej […]. Nie ulega wątpliwości, że rozważanie zagadnień postępowania egzekucyjnego w administracji z punktu widzenia prawnych form działania administracji stanowi pierwszą w nauce o prawie i postępowaniu administracyjnym próbę analizy tych kwestii”.

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum