Agnieszka Pawłowska-Kubik

Rokosz sandomierski 1606–1609. Rzeczpospolita na politycznym rozdrożu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych

Nakład wyczerpany

Publication year:
2019
Pages number:
522
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4221-8
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4285-0

46,00 zł

Agnieszka Pawłowska-Kubik

Rokosz sandomierski 1606–1609. Rzeczpospolita na politycznym rozdrożu

Kategoria produktu:

Publikacja jest pierwszą pełną monografią rokoszu sandomierskiego − konfliktu w latach 1606−1609 między Zygmuntem III Wazą a częścią szlachty opozycyjnie nastawionej wobec króla i prowadzonej przez niego polityki. Pogłębiona i oparta na szerokiej bazie źródłowej analiza tego wydarzenia jest bardzo istotna, ponieważ w historiografii pojawiło się wiele mitów dotyczących wojny domowej. Rokosz był największym szlacheckim ruchem w XVII wieku i jednym z ważniejszych wystąpień szlacheckich w dziejach I Rzeczypospolitej. Jednocześnie, jak podkreślają historycy, był jedną z ostatnich prób emancypacji szlachty średniej i czasem pogrzebania planów Zygmunta III, dotyczących wzmocnienia przez niego władzy. Konflikt, który nie przyniósł  zdecydowanego zwycięstwa żadnej ze stron, ujawnił pogłębiający się kryzys egzekwowania prawa w państwie polsko-litewskim i wykazał, że pozaparlamentarna próba naprawy Rzeczypospolitejnie ma szans na realizację.

Autorka przedstawia przyczyny, analizuje przebieg i skutki trwającej ponad trzy lata burzy politycznej oraz stara się przybliżyć motywy działań przywódców rokoszu i czynniki determinujące eskalację konfliktu. Prowadzi także  rzeczową polemikę z utrwalonymi opiniami i sądami, choćby dotyczącymi cezury w ruchu czy zagrożenia Rzeczypospolitej ze strony Gabriela Batorego w tym okresie.

Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (2020)

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 11

Rozdział I. Prolog / 28
I.1. Konflikty król – szlacheckie społeczeństwo w przeszłości / 28
I.2. Zygmunt III Waza na tronie polskim – między oczekiwaniami a rzeczywistością / 42

Rozdział II. Wybuch / 99
II.1. Sejmy zawiedzionych nadziei / 99
II.2. „Nietrudno jest pozyskać tłum – najtrudniej nim rządzić” – od Lublina do Janowca / 128

Rozdział III. W odmętach rokoszu / 160
III.1. Konsekwencje wymuszonego kompromisu / 160
III.2. Inter spem et metum – Jeziorna i Guzow / 199
III.3. Przywódcy rokoszu w oczekiwaniu na szlachecki werdykt / 229

Rozdział IV. Ku porozumieniu / 248
IV.1. Na drogach i bezdrożach kompromisu / 248
IV.2. Przełom w negocjacjach / 270
IV.3. Konwokacja w Krakowie / 288

Rozdział V. Sejm pacyfikacyjny / 308
V.1. Konsekwencje niewczesnych przeprosin / 308
V.2. Sejm pacyfikacyjny / 341
V.3. Rezultaty / 355

Rozdział VI. Rokosz – kwestie teoretyczne i praktyczne / 375
VI.1. „Tam obnoszone nie włócznie, lecz prawa, nie tarcze, lecz statuty” – miejsce rokoszu w dziejach nowożytnej Rzeczypospolitej / 375
VI.2. Praktyka rokoszu / 385

Rozdział VII. Pokłosie rokoszu / 399
VII.1. „Mocą panom nie zdołamy, prawem nie wygramy” / 399
VII.2. Zyski i straty w polityce zagranicznej / 419
VII.3. Rokosz a złamane kariery / 451

Zakończenie / 470
Summary / 479
Bibliografia / 481
Indeks osobowy / 507

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum