Mateusz Tomanek

Zarządzanie jakością w klubie sportowym

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4256-0
Publication year:
2019
Pages number:
176
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Mateusz Tomanek

Zarządzanie jakością w klubie sportowym

Kategoria produktu:

Osiągnięcia sportowe uzyskane na mistrzostwach Polski, Europy, świata czy podczas igrzysk olimpijskich to rezultat wieloletnich przygotowań. Od czasu gdy zaczęto zwracać większą uwagę na piramidę szkolenia, nie tylko w jego aspekcie sportowym, ale też organizacyjnym czy ekonomicznym, zaistniała potrzeba wskazania organizacjom sportowym czynników i mierników, dzięki którym mogą budować swój klub.  Książka  przedstawia osiem kryteriów jakości klubu sportowego wraz z licznymi przykładami zastosowania poszczególnych elementów. Mogą być one wykorzystane nie tylko przez organizacje posiadające zespoły w najwyższych ligach zawodowych, ale również te, które rywalizują na poziomie regionalnym czy wojewódzkim.

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 9

Rozdział 1. Klub sportowy i jego produkty jako obiekt badań – perspektywa jakości / 13
1.1. Produkt (usługa) w znaczeniu teoretycznym / 13
1.2. Pojęcie produktu w obszarze sportu / 21
1.3. Charakterystyka organizacji sportowych / 33
1.4. Struktura klubu sportowego / 38

Rozdział 2. Jakość w sporcie jako przedmiot badań / 43
2.1. Jakość i zarządzanie jakością w znaczeniu teoretycznym / 43
2.2. Charakterystyka jakości w produktach sportu / 50
2.3. Zarządzanie jakością w sporcie / 52
2.3.1. Zastosowanie TQM w organizacjach sportowych / 53
2.4. Procesy w organizacjach sportowych / 61
2.5. Przegląd nagród w obszarze tworzenia jakości / 67
2.5.1. Nagroda Doskonałości EFQM / 68
2.5.2. Polska Nagroda Jakości / 73
2.6. Nagrody przyznawane w sporcie / 75
2.6.1. Nagroda Biznesu Sportowego / 75
2.6.2. Budujemy Sportową Polskę / 76
2.6.3. Klasyfikacja EY – ekstraklasa piłkarskiego biznesu / 78
2.7. Norma ISO 9001:2008 w sporcie / 84

Rozdział 3. Zarządzanie jakością w klubach sportowych – wyniki badań empirycznych / 87
3.1. Założenia badawcze, cele i zarys metodologii badania / 87
3.2. Zalety i wady wdrażania zarządzania jakością w klubach sportowych / 91
3.3. Kryteria kształtujące zarządzanie jakością w klubach sportowych / 92
3.3.1. Kryterium I – poziom zadowolenia klientów / 114
3.3.2. Kryterium II – stosowanie benchmarkingu / 117
3.3.3. Kryterium III – znajomość kompetencji personelu i stosowanie zarządzania przez kompetencje / 119
3.3.4. Kryterium IV – warunki materialne / 125
3.3.5. Kryterium V – widowisko / 127
3.3.6. Kryterium VI – architektura relacji / 129
3.3.7. Kryterium VII – poziom wiedzy o środowisku, branży / 131
3.3.8. Kryterium VIII – dostępność nowoczesnych technologii / 133
3.4. Model zarządzania jakością w klubach sportowych / 137
3.5. Regulaminy polskich lig zawodowych a model zarządzania jakością w sporcie / 147

Podsumowanie i wnioski / 155
Spis rycin / 159
Spis tabel / 161
Bibliografia / 163

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Mateusz Tomanek

    Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia na studiach EMBA, zarządzanie oraz na kierunku sport i wellness. W przeszłości związany z klubem koszykarskim Twarde Pierniki Toruń, gdzie pracował jako dyrektor departamentu marketingu. Obecnie współpracuje przy Al Khalediah European Arabian Horse Festival oraz Enea Bydgoszcz Triathlon. Organizator międzynarodowej konferencji naukowej „Jakość w sporcie” oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego „Quality in Sport”.

    Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum