Zdzisława Piątek

Eugenika. Zagrożenie czy nadzieja ludzkości?

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4272-0
Publication year:
2019
Pages number:
222
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
130 x 180 mm
Series:
Miniatury etyczne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Zdzisława Piątek

Eugenika. Zagrożenie czy nadzieja ludzkości?

Kategoria produktu:

Seria Miniatury etyczne to forum refleksji nad detalicznymi problemami, które etyka dostojna i uroczysta z konieczności odsuwa na plan dalszy lub pomija. Pozornie to założenie nie współgra z podjętym przez Zdzisławę Piątek problemem eugeniki. Tytułowa kwestia jest ważna, aktualna, w dodatku obrosła wieloma nieporozumieniami i uproszczeniami. Samo pojęcie eugeniki nie jest jakoś szczególnie zapomniane i wymagające „przywracania pamięci”, a przyjęta przez Autorkę perspektywa z pewnością nie jest nieśmiała ani marginalna czy formułowana z tylnego rzędu. Przeciwnie – to jasno określone stanowisko, które zachęca do przemyślenia problemu eugeniki na nowo i stanowi zaproszenie do rzeczowej dyskusji, wolnej od ideologicznych uprzedzeń. Korzystając ze zdobyczy współczesnej nauki, Autorka stara się oddzielić „zdrowe jądro” eugeniki od błędów, w które dziedzina ta została uwikłana. Argumentuje, że w odradzającej się eugenice jest zawarta nadzieja na skuteczne przeciwdziałanie biologicznej degeneracji gatunku ludzkiego, spowodowanej zarówno radykalną zmianą trybu życia, jak i narastającym skażeniem środowiska. Nie dajmy się zatem zwieść paradoksom „miniaturowości” niniejszej książeczki. Małe jest bowiem nie tylko piękne, ale może być też ważne, dobre i mądre.

Eugenika w serii Miniatury etyczne / 7

Uwagi wstępne / 17
Trudności związane z badaniami eugenicznymi / 29
Zakaz kazirodztwa jako mechanizm eugeniczny / 33
Eugenika jako „higiena społeczna”, dialog z tradycją / 38

Historyczny rozwój pojęcia i przedmiotu eugeniki / 51
Semantyczne aspekty pojęcia „eugenika” / 62
Doświadczenia Grzegorza Mendla i zasada niezależnej segregacji cech / 75
Dziedziczenie cech nabytych – Lamarck versus Weismann / 86

Problem rasy / 95
Wynaturzenia eugeniki a rasizm / 97
Pojęcie rasy w kontekście politycznym / 107
Polityka „higieny ras” jako polityka rozrodu / 111

Nowa eugenika – eugenika dla dobra ludzkości / 119
Nowa orientacja badawcza eugeniki i przezwyciężanie błędów przeszłości / 125
Nowa eugenika a inżynieria genetyczna / 134

Jakość życia jako argument w rozstrzyganiu problemów moralnych? / 141
Eugenika a etyka świętości ludzkiego życia / 143
Etyka jakości życia a postęp w dziedzinie nauk biomedycznych / 146
Odgrywanie roli Pana Boga / 166

Wyzwania nowej eugeniki / 173
Eugenika w kontekście odpowiedzialności za przyszłe pokolenia / 175
Eugenika i problem człowieczeństwa zygoty / 181
„Kultura życia” versus „kultura śmierci” / 186
„Kultura życia” w Encyklice Evangelium Vitae / 189

Podsumowanie: oswojenie eugeniki / 205

Aneks
Kilka uwag o ewolucyjnych wyzwaniach pod adresem eugeniki / 215

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Zdzisława Piątek

    Emerytowana profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii UJ. Jest absolwentką dwóch fakultetów Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w dziedzinie szeroko rozumianej filozofii nauki i filozofii przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucjonizmu oraz filozofii środowiskowej. Jej najważniejsze publikacje to: Biologiczne podstawy języka a N. Chomsky’ego koncepcja gramatyki (1978), Aspekty antropocentryzmu (1988), Biologia wobec płci i seksu (1994), Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie (1998), Pawi ogon, czyli o biologicznych uwarunkowaniach kultury (2007), Ekofilozofia (2008), O śmierci, seksie i metodzie in vitro (2011).Jest autorką ponad stu dwudziestu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum