Lucyna Czechowska, Andriy Tyushka, Agata Beata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska (red.)

Państwa, organizacje międzynarodowe i partnerstwa strategiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4105-1
Publication year:
2019
Pages number:
694
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
DOI:
10.12775/4105-1

56,00 zł

miękka

Lucyna Czechowska, Andriy Tyushka, Agata Beata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska (red.)

Państwa, organizacje międzynarodowe i partnerstwa strategiczne

W niniejszej książce partnerstwo strategiczne jest analizowane w kategoriach empirycznych i teoretycznych jako forma współpracy między państwami i organizacjami międzynarodowymi, uwarunkowana zmianami na poziomie systemu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny. Jedną z niezaprzeczalnych zalet tej publikacji jest przede wszystkim rezygnacja z państwocentrycznego podejścia do partnerstwa strategicznego, jakie dominuje dotychczas w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi. Po drugie, partnerstwo strategiczne jako forma współpracy między NATO, UE, ASEAN, Wspólnotą Andyjską a 14 państwami jest analizowane, z jednej strony, jako względnie nowy obszar praktyk w stosunkach międzynarodowych, a z drugiej — jako przedmiot myślenia teoretycznego i jako zaproponowany oryginalny model, który jest sugerowanym narzędziem do badania funkcjonowania partnerstw strategicznych.

Prof. dr hab. Marek Pietraś

Joanna Piechowiak-Lamparska, Lucyna Czechowska, Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Andriy Tyushka, Wstęp / 9

CZĘŚĆ PIERWSZA: TEORIA
1. Andriy Tyushka, Lucyna Czechowska, Partnerstwa strategiczne, polityka międzynarodowa i teoria stosunków międzynarodowych / 19
2. Andriy Tyushka, Lucyna Czechowska, Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska, Państwa, organizacje międzynarodowe i partnerstwa strategiczne: teoretyczne podstawy modelu idealnego / 67

CZĘŚĆ DRUGA: MODEL
3. Lucyna Czechowska, Andriy Tyushka, Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska, Specyfikacja i operacjonalizacja modelu: podstawowe korelaty partnerstw strategicznych / 117
4. Agata Domachowska, Joanna Piechowiak-Lamparska, Zaufanie pomiędzy partnerami / 127
5. Andriy Tyushka, Lucyna Czechowska, Gotowość do współpracy strategicznej: konwergencja celów i ról strategicznych / 143
6. Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Lucyna Czechowska, Joanna Piechowiak-Lamparska, Ugruntowanie współpracy strategicznej: wyjątkowe powiązania i regularyzowany bilateralny strategiczny interakcjonizm / 193

CZĘŚĆ TRZECIA: STUDIA PRZYPADKÓW
Partnerstwa strategiczne NATO
7. Joanna Piechowiak-Lamparska, Początek nowej zimnej wojny? Porażka partnerstwa strategicznego NATO–Rosja / 239
8. Agata Domachowska, Długa i kręta ścieżka do partnerstwa strategicznego: relacje NATO–Japonia / 265
9. Andriy Tyushka, Ewoluujące partnerstwo strategiczne NATO–Ukraina w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa w regionie / 289
Partnerstwa strategiczne Unii Europejskiej
10. Karolina Gawron-Tabor, Pomiędzy współpracą i rywalizacją: partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych / 329
11. Lucyna Czechowska, Małżeństwo z rozsądku? opieszałe partnerstwo strategiczne UE–Indie / 363
12. Piotr Pięta, Współpraca UE–Japonia: powolna, ale stopniowa i stabilna droga do strategicznego partnerstwa / 393
13. Joanna Piechowiak-Lamparska, Bliska i pogłębiona współpraca dla wspólnych korzyści: partnerstwo strategiczne UE–Gruzja jako coś więcej / 421
Partnerstwa strategiczne ASEAN
14. Agata Domachowska, Skazani na współpracę? Partnerstwo ASEAN–Chiny / 451
15. Bartosz Płotka, Gra pozorów? Partnerstwo między ASEAN i Kanadą w poszukiwaniu strategicznego znaczenia / 487
16. Karolina Gawron-Tabor, Partnerstwo strategiczne ASEAN–Australia: Australia jako osobliwy partner / 513
17. Lucyna Czechowska, „Zaufani przyjaciele, dynamiczni partnerzy”: skromne, ale trwałe partnerstwo strategiczne ASEN–Nowa Zelandia / 539
Partnerstwa strategiczne CAN
18. Andriy Tyushka, Więź pomiędzy rozwojem a geoekonomią w relacjach CAN–Chiny / 565 19. Andriy Tyushka, Konwergencja makroekonomiczna i strategiczna pułapka (nie)istotności w interakcjonizmie CAN–Brazylia / 597
20. Bartłomiej Różycki, Together we CAN!... or CAN’T? Zagrożone détente pomiędzy Wspólnotą Andyjską i Chile oraz (utracone) szanse na partnerstwo strategiczne / 629
Andriy Tyushka, Agata Domachowska, Lucyna Czechowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska, Podsumowanie i wnioski końcowe / 659

Wykaz rysunków i tabel / 687
O autorach / 691

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum