SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Historia / Historia najnowsza

Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości

autorzy: Dorota Michaluk
Rok wydania:2010 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:628 ISBN:978-83-231-2484-9
OPIS

Upadek monarchii rosyjskiej w czasie I wojny światowej otworzył szansę znacznych przemian politycznych w Europie Wschodniej. Nastąpiło ożywienie ruchów narodowych na obrzeżach imperium. W większości przechodziły one podobne etapy w rozluźnianiu swojego stosunku z Rosją: od wysunięcia haseł autonomii kulturalnej, przez autonomię polityczną w granicach nierosyjskich obszarów etnicznych i ich związku z Rosją demokratyczną na zasadzie federacji, aż po walkę o suwerenność państwową. Chociaż z dużym opóźnieniem, drogę taką przebył także narodowy ruch białoruski. Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy przeglądałam wydane drukiem dokumenty dotyczące Białoruskiej Republiki Ludowej (BRL), wydały mi się one znakomitym materiałem na sensacyjny dramat polityczny: młodzieńcze ideały, marzenia o własnym państwie, brak zrozumienia ze strony międzynarodowych gremiów politycznych, zaskakujące zwroty akcji, romantyczni bohaterowie. W końcu zaś tragiczny finał białoruskiej idei niepodległościowej i jej zwolenników, z których większość za swoje marzenia zapłaciła cenę najwyższą, ponosząc śmierć w okresie stalinowskich represji. Bardziej wnikliwa analiza dokumentów pozwoliła jednak na konstatację, że przyczyną niepowodzeń Białorusinów były nie tylko wyjątkowo nieprzychylne warunki zewnętrzne i polityka obcych państw, lecz także czynniki wewnętrzne. Białorusini nie potrafili bowiem odrzucić sporów wewnątrzpartyjnych i skonsolidować się wokół idei państwowej jako nadrzędnego celu swoich działań. Część działaczy skrajnie lewicowych nurtów na pierwszy plan wysuwała konieczność przeprowadzenia głębokich reform społecznych, zbyt radykalnych jednak, by mogły zostać zaakceptowane przez wszystkich przyszłych mieszkańców niepodległej Białorusi. W czasie badań pojawiło się wiele pytań: o narodziny białoruskiej idei państwowej, o plany związane z tworzeniem państwa, o sposób powoływania i funkcjonowania najwyższych organów władzy, zawieranie sojuszy z sąsiadami, strukturę administracyjną, oddziaływanie na opinię publiczną oraz na opinię międzynarodową mieszkańców ziem uznawanych za terytorium przyszłego białoruskiego państwa, w końcu zaś pytanie o przyczyny porażki. W działaniach państwotwórczych szczególnie mocno zwalczano bolszewików, którzy zdaniem sowieckich historiografów byli kreatorami białoruskiej państwowości. Jednocześnie z trudem dokonywało się zerwanie nie tylko państwowych, lecz także psychologicznych związków z Rosją. Ścieranie się orientacji wschodniej i zachodniej było zresztą jedną z przyczyn utrudnionego porozumienia pomiędzy białoruskimi działaczami narodowymi i istotnym powodem ostatecznego ich rozbicia na kilka obozów.

Rozmowa z autorką na antenie PR3:

Powiązane

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja trzecia

42,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Codices et Fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania

150,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Chwile szczęścia

Niels Hav
22,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Księga szkiców pana Geoffreya Crayona

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848-1981 z urodzenia Kujawianin

49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Stawka większa niż życie. Wokół fenomenu kulturowego

39,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Faces of Immigrant Fatherhood: Portrayal of Immigrant Fathers in Selected Asian-Canadian Diasporic Fiction

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki humanistyczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
Książka
Historia

Odnowienie doktoratu Prof. Janusza Małłka wraz z autobiografią naukową za lata 2008–2022

od 39,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego

44,00 zł
PROMOCJA
Książka
Historia

Droga chłopaka z Rudnik na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia

Kazimierz Maliszewski
od 6,92 zł
NOWOŚĆ
Książka
Historia najnowsza

Rose. Legenda żużla

Daniel Ludwiński
od 6,92 zł
Książka
Historia

Contemporary thought in the field of history: ethnographic notes

Wojciech Piasek
od 6,92 zł
Książka
Historia

Mikołaj Kopernik. Życie po życiu. Osiemnastowieczne kręgi pamięci

Stanisław Roszak, Agnieszka Wieczorek
od 6,92 zł
Książka
Historia najnowsza

„Dyszel w głowie” Jerzego Turowicza. Wiara, idee i racje w świetle publicystyki z lat 1932–1939

Małgorzata Strzelecka
od 6,92 zł
Książka
Historia najnowsza

W obowiązku. Historia codzienności polskich służących domowych od końca XIX wieku do 1939 roku: rekonesans badawczy

Szymon Grygiel
od 6,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Z indeksem przez świat. Studenckie lata Andrzeja Wantuły (1925–1931)

Jarosław Kłaczkow
od 6,92 zł
Książka Oprawa twarda
Historia najnowsza

Rody uczone. Kreski do szkicu, t. 3

Magdalena Bajer
118,00 zł
Książka
Historia

Bariery – możliwości – wyzwania. Środowisko przyrodnicze na przestrzeni dziejów

Rafał Kleśta-Nawrocki, Piotr Oliński, Wojciech Piasek
od 6,92 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Sport: Język, społeczeństwo, kultura

Lech Zieliński, Sylwia Skuza
od 6,92 zł
Książka
Historia

The ethnography of historiography developed in the Polish People’s Republic: a historiographic and methodological case study of Karol Górski

Wojciech Piasek
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Historia najnowsza

Historia toruńskiego jazzu. Lata 50. i 60.

Grzegorz Kopcewicz
26,00 zł
Książka
Historia

Historia to (nie) fraszka. Studia ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Mikulskiemu z okazji 60. rocznicy urodzin

Michał Targowski, Agnieszka Zielińska
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

W cieniu Zagłady. Losy kieleckich Żydów w czasie drugiej wojny światowej

Jacek Andrzej Młynarczyk
od 4,92 zł
Książka Komplet tomów
Historia najnowsza

Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)

Anna Supruniuk, Józef Szudy
152,00 zł
Książka
Historia

Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków

Jarosław Kłaczkow
od 59,00 zł
Książka
Historia

Scientia magnam laetitiam parat. Studia z historii kultury, społeczeństwa i polityki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Maliszewskiemu

Adam Kucharski, Agnieszka Laddach, Wojciech Piasek
od 4,92 zł
Książka
Historia

Schriftlichkeit. Beschreibung und Interpretation von Quellen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Janusz Tandecki. Band 3

Renata Skowrońska, Krzysztof Kopiński, Helmut Flachenecker
od 36,00 zł
Książka
Historia

Interpretacje przyrody w przeszłości

Piotr Oliński, Wojciech Piasek, Radosław Piętka
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Notatki z etnografii myśli współczesnej w dziedzinie historii. Informacje etnograficzne, diagnozy i wielkie kwestie

Wojciech Piasek
32,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Wokół Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, męża stanu, wodza i bohatera narodowego

Aleksander Smoliński, Jarosław Durka
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Polityka niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim. Dokumentacja wybranych problemów

Sylwia Grochowina, Katarzyna Kącka
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Verlorenes Kulturerbe? Leben und Werk des Konservators von Westpreußen Bernhard Schmid (1872–1947)

Wiesław Sieradzan
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Z Wilna nad Wilią do „Wilna nad Wisłą”. Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944–1948)

Jarosław Krasnodębski
od 4,92 zł
Książka
Historia

Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym

Kazimierz Pospieszny
od 4,92 zł
Książka Oprawa twarda
Historia najnowsza

Rody uczone. Kreski do szkicu, t. 2

Magdalena Bajer
96,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Rody uczone. Kreski do szkicu, t. 1

Magdalena Bajer
od 47,60 zł
Książka
Historia

Polacy w dziejach Peru. Los polacos en la historia del Peru

Stanisław Rakowicz
od 4,92 zł
Książka Oprawa miękka
Historia najnowsza

Alma Mater Vilnensis 1919–1939. 100-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–2019

69,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Ksiądz biskup Andrzej Wantuła (1905–1976)

Jarosław Kłaczkow
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Kierunek Zachód, przystanek emigracja. Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech od lat 80. XX w. do współczesności

Magdalena Wnuk
od 38,00 zł
Książka
Historia

Historia Norwegii (do roku 1814)

Janusz Małłek
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej (1920–1939). Biogramy i szkice biograficzne, część II

Kazimierz Przybyszewski
od 4,92 zł
Książka
Historia

Historia – klimat – przyroda. Perspektywa antropocentryczna

Piotr Oliński, Wojciech Piasek
od 4,92 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 46(3)/2018

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 45(2)/2018

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 44(1)/2018

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 43(4)/2017

Krzysztof Mikulski
od 23,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Dziennik młodego Niemca. Wspomnienia 1939–1940

Walter Neumann
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Idąc – wytyczasz drogę. Moje dzieciństwo i młodość w II Rzeczypospolitej

Stanisław Szefler
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie

Andrzej Kola
od 44,10 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 42(3)/2017

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 36(1)/2016

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 41(2)/2017

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 40(1)/2017

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 39(4)/2016

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 38(3)/2016

Krzysztof Mikulski
od 20,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918–1939

Jarosław Kłaczkow
od 4,92 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 8/2017

Waldemar Rezmer
od 40,00 zł
Książka
Historia najnowsza

From the Vistula to the Canadian Great Lakes: A Life’s Journey

Lucjan Krause
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945. Bydgoszcz - Horodło - Grudziądz

Maria Daniel
od 4,92 zł
Książka
Historia

Rodzinne drogi

Jerzy Żenkiewicz
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Pamiętnik lwowianki 1914-1919

Jadwiga Rutkowska
od 4,92 zł
Książka
Historia

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski
od 4,92 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 7/2016

Waldemar Rezmer
od 40,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Co ma piernik do Torunia... czyli subiektywny przewodnik po mieście (nie tylko) Kopernika dla (nie tylko) nowojorczyka

Karina Bonowicz
od 4,92 zł
Książka
Historia

Od XVI do XX wieku. Studia historyczne i historycznoprawne

Stanisław Salmonowicz
od 4,92 zł
Książka
Historia

Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923

Jan Pisuliński
od 48,00 zł
Książka
Historia

Zdobywcy północnego Atlantyku

Przemysław Urbańczyk
od 39,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 37(2)/2016

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

„Toruński Holokaust”. Losy żydówek z podobozu KL Stutthof o nazwie Baukommando Weichsel (ot Thorn) w świetle relacji i wspomnień ocalałych ofiar i świadków

Sylwia Grochowina
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Dymitr Samozwaniec

Aleksander Hirschberg
32,00 zł
Książka
Historia

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a zakonem krzyżackim. Akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423

Sławomir Jóźwiak, Adam Szweda
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Solidarity. The Martial Law in Poland. First days

Wojciech Polak
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Swetry, sutanny i mundury

Wojciech Polak
68,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Episkopat Polski z pierwszej połowy XX wieku

Józef Umiński
od 4,92 zł
Książka
Historia

Wydział Nauk Historycznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju

Wanda Ciszewska-Pawłowska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan
od 4,92 zł
Książka
Historia najnowsza

Żużel w PRL-u. Sport żużlowy w Polsce w latach 1948-1989

Robert Noga
od 4,92 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 6/2015

Waldemar Rezmer
od 40,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 35(4)/2015

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Sowietyzacja Polski w 1920 roku. Tymczasowy Rewolucyjny Komitet Polski oraz jego instytucje latem i jesienią tegoż roku

Michał Klimecki
od 4,92 zł
Książka
Historia

Między minimalizmem a maksymalizmem. Dylematy ideowe Stanisława Stommy i Janusza Zabłockiego

Małgorzata Strzelecka
od 50,00 zł
Książka
Historia

Opera Selecta, t. III: Scandinavica

Janusz Małłek
od 4,92 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 34(3)/2015

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Modernizacja - polskość - trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku

Szczepan Wierzchosławski
od 42,00 zł
Książka
Historia

Leben zwischen und mit den Kulturen. Studien zu Recht, Bildung und Herrschaft in Mitteleuropa. Band 2

Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker
od 24,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 33(2)/2015

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Klęska na dachu świata. Armia indyjska w wojnie granicznej z Chinami w 1962 roku

Krzysztof Kubiak, Łukasz Mamert Nadolski
od 38,00 zł
Książka
Historia

Kuba Rozpruwacz i inni

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
od 42,00 zł
Książka
Historia

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski
od 38,00 zł
Książka
Historia

Staropolska kultura śmiechu. Ludzie - teksty - konteksty

Jarosław Porazinski
od 36,00 zł
Książka
Historia

Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White'a

Jakub Muchowski
od 27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek
42,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 32(1)/2015

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska
od 38,00 zł
Książka
Historia

Rządzący i rządzeni. Opozycja polityczna w prowincji pruskiej w latach 1848-1862

Magdalena Niedzielska
od 54,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 31(4)/2014

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Polska-Dania. Stosunki dwustronne w latach 1945-1968

Magda Gawinecka-Woźniak
od 48,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 30(3)/2014

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość

Krzysztof Mikulski
od 6,92 zł
Książka
Historia

Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, Deleuze

Jan Swianiewicz
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Tatarzy krymscy - Tatarzy polsko-litewscy

Swietłana M. Czerwonnaja, Selim Chazbijewicz
180,00 zł
Książka
Historia

Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu

Janusz Małłek
od 6,92 zł
Książka
Historia

Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski
od 32,00 zł
Książka
Historia

Pałace-instytucje dziewiętnastowiecznego Wrocławia. Znak patronatu obywatelskiego

Bożena Grzegorczyk
od 50,00 zł
Książka Oprawa twarda
Historia

Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców

Leszek Żyliński
44,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 29(2)/2014

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Toruński Słownik Biograficzny, t. 7

Krzysztof Mikulski
49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Toruński Słownik Biograficzny, t. 6

Krzysztof Mikulski
35,00 zł
Książka
Historia

Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich

Piotr Birecki
od 78,00 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 4/2013

Waldemar Rezmer
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 28(1)/2014

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 27(4)/2013

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku

Adam Kucharski
od 64,00 zł
Książka
Historia

Klasztor dominikański w Toruniu. W 750. rocznicę fundacji

Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, Juliusz Raczkowski
od 36,00 zł
Książka
Historia

Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert). Band 1

Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker, Roman Czaja, Stanisław Roszak, Janusz Tandecki
od 36,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 26(3)/2013

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 2 (2010)

Waldemar Rezmer
od 40,00 zł
Książka
Historia

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Ludmiła Roszko (1913-2000). Wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin

Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski, Wojciech Wysota
24,00 zł
Książka
Historia

Odnowienie doktoratów Profesorów Jacka Staszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego i Wojciecha Wrzesińskiego

Wiesław Sieradzan
od 24,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 25(2)/2013

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 20(1)/2012

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 21(2)2012

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 23(4)/2012

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 22(3)/2012

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 16(1)/2011

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 19(4)/2011

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 17(2)/2011. Numer specjalny

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 18(3)/2011

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
czasopismo
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 3/2012

Waldemar Rezmer
od 30,00 zł
Książka
Historia

Ceramika i szkło antyczne w zbiorach Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Ancient pottery and glass from the collection of the University Museum in Toruń

Inga Głuszek, Ewelina Kozłowska, Sławomir Majoch, Magdalena Olszta-Bloch
od 68,00 zł
Książka
Historia

Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII - XVIII w.)

Iwona Imańska
od 58,00 zł
Książka
Historia

Rzeźba w Prusach Krzyżackich do połowy XIV wieku. Źródła stylu

Anna Błażejewska
od 88,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Anatomia rewolucji narodowej. Boliwia w XX wieku

Marcin Kula
od 46,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

U źródeł pamięci. O "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze

Piotr Roszak
od 42,00 zł
Książka
Historia

Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915

Krzysztof Lewalski
od 46,00 zł
czasopismo
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 24(1)/2013

Krzysztof Mikulski
od 30,00 zł
Książka
Historia

Opera Selecta, t. II: Poland, Prussia in the Baltic area from the sixteenth to the eighteenth century

Janusz Małłek
od 76,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Studenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 6

Karol Kłodziński, Piotr Łabędź, Marcin Sumowski
20,00 zł
Książka
Historia

W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Zbigniew Karpus, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki
od 98,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Narracja sterowana. Wizerunek Polski we współczesnym niemieckim dyskursie prasowym (2004-2010)

Piotr Zariczny
72,00 zł
Książka
Historia

Mikołaj Kopernik i jego czasy

zbiorowa praca
od 6,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Zbiór studiów

Dominika Czarnecka, Joanna Książek
28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Polskie dziedzictwo kultury i nauki u progu trzeciego tysiąclecia

Edward Szczepanik
80,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych

Dorota Degen, Marcin Żynda
64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Generał brygady dr Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883-1944). Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

Mieczysław Bielski
54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Szósta Siczowa Dywizja Strzelecka Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Formowanie, szlak bojowy, internowanie. 1920-1924

Emilian Wiszka
68,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Od armii komputowej do narodowej, t. IV

Waldemar Rezmer
82,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych

Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej

Arkadiusz Meller, Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło
42,00 zł
Książka Oprawa twarda
Historia

Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku

Leszek Żyliński
48,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

O pojęciu dowodu w matematyce

Krzysztof Wójtowicz
od 34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Stanisław Łempicki (1886-1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania

Władysława Szulakiewicz
44,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Maciej Gołąb
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Zbiór studiów

Cezary Kardasz, Julia Możdżeń, Magdalena Spychaj
30,00 zł
Książka Oprawa miękka
Historia

Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej. Rola przepisów pruskich

Anna Tarnowska
54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Ludwik Kolankowski 1882-1956. Zapiski pamiętnikarskie

Ludwik Kolankowski
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Przyczynki źródłowe do historii zakonu krzyżackiego w Prusach. Quellenneiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen

Zenon Hubert Nowak
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Dyplomatyka staropolska - stan obecny i perspektywy

Waldemar Chorążyczewski, Janusz Tandecki
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Dzieje miasta Sztumu w latach 1416-1772

Wojciech Szramowski
30,00 zł
Książka Oprawa miękka
Historia

Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939

Bolesław Sprengel
58,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011: Quellen Kirchlicher Provenienz Neue Editionsvorhaben und Aktuellle EDV-Projekte

Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński, Helmut Flachenecker
28,00 zł
Książka Oprawa twarda
Historia

Kirche und Geistlichkeit im Mittelalter. Polen und der Deutsche Orden in Preussen

Andrzej Radzimiński
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich

Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego

Stanisław Alexandrowicz
64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmińskiej i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600-1610)

Jerzy Karol Kalinowski
52,00 zł
Książka
Historia

Archaelogia Historica Polona, t. 19

Jadwiga Chudziakowa
od 72,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Diariusz peregrynacji europejskiej (1684-1687)

Karol Radziwiłł
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w fotografiach 1945-2010

Mirosław Adam Supruniuk, Anna Supruniuk
90,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 2: Stosunki polityczne i gospodarcze

Lucyna Czechowska, Magdalena Bierowiec
46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 1: Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne

Krzysztof Olszewski, Adam Jarosz
50,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 15/2010: Społeczna historia medycyny w dobie oświecenia. Numer specjalny

Krzysztof Mikulski
30,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Między Sowietami a Niemcami. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół "Słowa" (1922-1939)

Jacek Gzella
od 68,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Aleksander Kazimierz Bereśniewicz (1823-1902). Biskup kujawsko-kaliski (1883-1902)

Witold Kujawski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Studenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 5

Radosław Bugowski
22,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 14/2010

Krzysztof Mikulski
32,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 1/2009

Waldemar Rezmer
40,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 13/2009

Krzysztof Mikulski
30,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Brześć Litewski. Obozy jeńców i internowanych (1919-1921)

Emilian Wiszka
od 38,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Dorota Degen, Jacek Gzella
od 76,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Rozgłośnie wolności. Tryumf Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w zimnej wojnie

Arch Puddington
od 35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914

Grażyna Gzella
37,00 zł 25,90 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 12/2009

Krzysztof Mikulski
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Sylwetki lekarzy toruńskich XIX i XX wieku

Marian Łysiak, Kazimierz Przybyszewski
58,00 zł 40,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Nie ma życia bez swobody. 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979-2009)

Kinga Marulewska, Arkadiusz Lewandowski, Arkadiusz Meller
18,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 11/2008

Krzysztof Mikulski
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Zarys dziejów katolicyzmu polskiego

60,00 zł
Książka
Historia najnowsza

Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939

Grzegorz Radomski
od 58,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 10/2008

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX wieku

Zbigniew Karpus, Witold Wojdyło
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865-1935)

Tomasz Krzemiński
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające się granice etnicznej enklawy

Swietłana M. Czerwonnaja
16,00 zł 11,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Stan wojenny. Fakty, hipotezy, interpretacje

Wojciech Polak, Arkadiusz Czwołek
58,00 zł 40,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Aleksandrów Kujawski (1918-1921), cz. I: Warunki życia jeńców i internowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej

Emilian Wiszka
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Der Protestantismus in der Ostgebieten Polens in der Jahren 1921-1939

Elżbieta Alabrudzińska
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej

Elżbieta Alabrudzińska
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość

Aleksander Smoliński
66,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, t. I, cz. 3: Warunki życia jeńców i internowanych

Zbigniew Karpus, Emilian Wiszka, Ihor Sribniak
21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Systemy polityczne Ukrainy

Emilian Wiszka
24,00 zł 16,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Gimnazjum Toruńskie w latach 1817-1920

Krystyna Podlaszewska
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Sarajewo - miasto atrapa

Zeljko Vuković
12,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku

Zbigniew Karpus, Roman Bäcker, Marek Chamot
45,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, t. I, cz. 2: Choroby zakaźne i walka z nimi (1920-1922)

Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923, t. I, cz. 1

Zbigniew Karpus
6,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 9/2007

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 7/2005

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 6/2005

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 5/2004

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 4/2003

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 3/2003

Krzysztof Mikulski
30,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 2/2002

Krzysztof Mikulski
28,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 1/2001

Krzysztof Mikulski
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Kazachstan. Studium politologiczne

Piotr Grochmalski
105,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Galicyjska Socjalistyczna Republika Rad

Michał Klimecki
32,00 zł 22,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Autobiografia naukowa

15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego

Zbigniew Karpus, Mieczysław Wojciechowski
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Neighborhood dilemmas. The Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula river in the 19th and 20th century. A

Mieczysław Wojciechowski, Jan Sziling
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Studia Historico-Archivistica

Andrzej Tomczak
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939

Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer
58,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947

Mirosław Golon
44,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej (1920–1939)

Kazimierz Przybyszewski
50,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Najtrudniejsze egzaminy. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (198

Wojciech Polak
60,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz w międzywojennym dwudziestoleciu (1914-1939)

Mieczysław Wojciechowski
47,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Polska między Niemcami a Rosją. Obraz świata, Rzeczypospolitej i jej sąsiadów na łamach prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz

Ryszard Michalski
9,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1945

Mieczysław Wojciechowski
24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Polska siła robocza w Organizacji Todta w Norwegii i Finlandii w latach 1941-1945

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Karol Górski. Człowiek i uczony, cz. 1

Z.H. Nowak
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Gruziński katolicyzm w XIX i na początku XX wieku w świetle archiwów watykańskich

Tymon Tytus Chmielecki
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Studia historycznoprawne

Stanisław Salmonowicz
6,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Od armii komputowej do narodowej, t. II: Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku

Aleksander Smoliński, Maciej Krotofil
79,00 zł 55,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Norwegia w pierwszej połowie XX wieku. Studia

Emilia Denkiewicz-Szczepaniak
28,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Historia

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 8/2006

Krzysztof Mikulski
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Ludwik Kolankowski 1882-1956. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci

Wiesław Sieradzan
13,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, editorische Methoden

Janusz Tandecki, Matthias Thumser
42,00 zł 29,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Faculty of Historical Sciences

4,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa

Mariusz Wołos, Jarosław Kłaczkow, Zbigniew Karpus
212,00 zł 148,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Kurzer Abriss der Deutschen Geschichte bis 1945 fur Germanistik-Studenten

Jerzy Serczyk, Włodzimierz Zientara
24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Niezależny ruch młodzieżowy w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945-2001)

Ryszard Sudziński
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Toruński Słownik Biograficzny, t. 3

Krzysztof Mikulski
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Toruński Słownik Biograficzny, t. 2

Krzysztof Mikulski
44,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej

Włodzimierz Jastrzębski, Ryszard Sudziński
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin

Jan Sobczyk, Leszek Kuk, Norbert Kasparek, Zbigniew Karpus
106,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską

Jerzy Żenkiewicz
29,00 zł 20,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Litewskie Lotnictwo Wojskowe 1919-1940

Waldemar Rezmer
28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Obraz nieprzyjaciół Rzeczypospolitej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948

Ryszard Michalski
7,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Systemy wartości na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1870-1939 oraz 1945-1980

Ryszard Michalski
6,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2005). Wybrane problemy

Jan Sziling
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia najnowsza

Historia Pomorza. T. IV (1850-1918). Cz. II: Polityka i kultura

Stanisław Salmonowicz
80,00 zł 56,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.