Alfred F. Majewicz

Japonia późnych lat okresu Meiji oczyma Bronisława Piłsudskiego

ISBN:
978-83-231-4341-3
Publication year:
2020
Pages number:
553
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Format:
165 x 235 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka ze skrzydełkami

Alfred F. Majewicz

Japonia późnych lat okresu Meiji oczyma Bronisława Piłsudskiego

Kategoria produktu:

Wybór, tłumaczenie, adaptacja, przypisy i komentarze: Alfred F. Majewicz 

Bronisław Piłsudski (1866–1918, starszy brat Józefa), w Polsce do niedawna skazany na zapomnienie, zapewnił sobie trwałe miejsce w annałach Nauki badaniami nad językiem i folklorem Ajnów (uchodzącej za „szczególnie tajemniczą” rdzennej ludności Sachalinu i północnej Japonii). Dopiero kilkadziesiąt lat po jego tragicznej śmierci do obiegu w nauce światowej trafiły pionierskie i unikatowe wyniki podobnych badań wśród innych etnicznie autochtonów regionu – Niwchów i Oroków oraz nadamurskich Ulczów i Nanajów. Wyniki te prezentują wydawane od 1998 roku „Dzieła zebrane” badacza. Podstawę przedkładanego czytelnikowi tomu stanowią jednak świadectwa zupełnie innego – pozornie – rodzaju działalności twórczej brata marszałka, mianowicie epistolarna eseistyka polityczno-społeczna przesyłana w formie korespondencji do gazet rosyjskich i polskich – w pierwszym przypadku z Japonii, w której znalazł schronienie po zwycięstwie tego państwa w wojnie japońsko-rosyjskiej w 1905 roku, w drugim zaś pisana już po powrocie na ziemie polskie (miał ewidentnie ciągle doskonałe bezpośrednie kontakty źródłowe i rozeznanie w bieżących tam wydarzeniach). Mamy tu rzadkie świadectwo obserwatora i uczestnika wydarzeń w kraju, który ciągle jeszcze się dla świata zewnętrznego dopiero otwierał i był dlań ciągle enigmą. To także ważny rozdział w dziejach stosunków polsko-japońskich. Integralną część książki stanowią komentarze i przypisy, które podczas opracowywania tekstów rosły liczbowo i objętościowo do tego stopnia, że niektóre z nich przybrały kształt samodzielnych esejów czy rozprawek – także mostów „między wtedy i dziś”. Zadziwiająca bowiem po upływie ponad wieku od powstania tekstów może się jawić aktualność problematyki podejmowanej przez Piłsudskiego…

Przedmowa / 11

1. Z Japonii (1), Пpиpoдa и люди Дaльнягo Bocтoкa [PLDW] 4, 2 (19 lutego 1906) / 75

2. Południowy Sachalin pod władzą Japończyków (1), PLDW 4, 3–4 (19 lutego 1906) / 78
3. Południowy Sachalin pod władzą Japończyków (2), PLDW 5, 3–5 (26 lutego 1906) / 85

4. Z Tokio (1), PLDW 5, 2 (26 lutego 1906) / 95

5. Z Japonii (2), PLDW 5, 7–8 (26 lutego 1906) / 100
6. Z Japonii (3), PLDW 7, 2 (12 marca 1906) / 104
7. Z Japonii (4), PLDW 8, 5–6 (19 marca 1906) / 111
8. Z Japonii (5), PLDW 9, 4–5 (26 marca 1906) / 120
9. Z Japonii (6), PLDW 10, 4–5 (2 kwietnia 1906) / 125
10. Z Japonii (7), PLDW 14, 5 (30 kwietnia 1906) / 129
11. Z Japonii (8), PLDW 15, 13 (7 maja 1906) / 133
12. Z Japonii (9), PLDW 20, 7 (11 czerwca 1906) / 137
13. Z Japonii (10), PLDW 21, 5–6 (18 czerwca 1906) / 142

14. Przebudzenie Mongolii, PLDW 21, 6–7 (18 czerwca 1906) / 148

15. Z Japonii (11), PLDW 23, 10–11 (2 lipca 1906) / 152
16. Z Japonii (12), PLDW 24, 4–5 (9 lipca 1906) / 157
Minsterialny cyrkuał o wychowaniu / 157

17. Oświata na Dalekim Wschodzie. Szkoły w Chinach, Nowe Tory 5/1, 14–18 (1910) / 162
18. Feministki chińskie, Ster. Organ Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich 4/2, 64–67 (1910) / 170
19. Dwa kongresy religijne w Japonii, Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 4/1411, 41–42 (25 stycznia 1908) / 175
20. Dwa kongresy religijne w Japonii (dokończenie), Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 5/1412, 54 (1 lutego 1908) / 185
21. Współczesne kierunki w Japonii, Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 9/1416, 100–101 (29 lutego 1908) / 190
22. Współczesne kierunki w Japonii (dokończenie), Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 10/1417, 112–113 (7 marca 1908) / 199

23. Z życia na Wschodzie przez Bronisława P., Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 2/1409, 13–14 (11 stycznia 1908) / 203
24. Z życia na Wschodzie przez Bronisława P. 2 (dokończenie), Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 3/1410, 26–27 (18 stycznia 1908) / 209

25. Kobiety Wschodu. Japonka, Nowe Słowo. Dwutygodnik społeczno-literacki poświęcony interesom kobiet 7, 172–176 (1 stycznia 1907) / 215
26. Kobiety Wschodu. Japonka, Nowe Słowo. Dwutygodnik społeczno-literacki poświęcony interesom kobiet 9, 213–217 (1 lutego 1907) / 225
27. Kobiety Wschodu. Japonka (ciąg dalszy), Nowe Słowo. Dwutygodnik społeczno-literacki poświęcony interesom kobiet 10, 239–245 (15 lutego 1907) / 234
28. Kobiety Wschodu. Japonka (ciąg dalszy), Nowe Słowo. Dwutygodnik społeczno-literacki poświęcony interesom kobiet 11, 269–273 (15 marca 1907) / 245
29. Kobiety Wschodu. Japonka (ciąg dalszy), Nowe Słowo. Dwutygodnik społeczno-literacki poświęcony interesom kobiet 12, 320–327 (15 kwietnia 1907) / 252

30. Z życia Japonii (Из японской жизни), Русскiя вѣдомости № 201, 4 (30 августа 1908) / 263

31. Z życia współczesnej Japonii (Из жизни современной Японии), Русскiя вѣдомости № 141, 4 (21 июня 1909) / 269
32. Z życia współczesnej Japonii (Из жизни современной Японии), Русскiя вѣдомости № 162, 3–4 (16 июля 1909) / 279
33. Tusu-kuru (z notatnika etnografa) (Тусу-куру (Из записной книжки этнографа)), Русскiя вѣдомости № 166, 2–3 (21 июля 1909) / 288
34. Turcja i Japonia, Świat, pismo tygodniowe ilustrowane 11, 10 (Warszawa: Orgelbrand, 14 marca 1909) / 301

35. Shigi Hasiegawa, Świat, pismo tygodniowe ilustrowane 12, 8–9 (Warszawa: Orgelbrand, 19 marca 1910) / 304

Aneksy
Aneks 1. Listy Damy Itoe Tachibany do Bronisława Piłsudskiego / 307
Aneks 2. Dzisin (Jishin) / 313
Aneks 3. List Sentarō Kemuyamy do Susumiego Uedy / 319
Aneks 4. Dulce et decorum est / 324
Aneks 5. Listy Koko Somiyi do Bronisława Piłsudskiego / 327
Aneks 6. Listy Ajna Taronciego do Bronisława Piłsudskiego / 339
Aneks 7. Co mówią o nas w Kraju Wschodzącego Słońca (Świat, pismo tygodniowe ilustrowane 12, 9–10 (Warszawa: Orgelbrand), 19 marca 1910) / 353
Aneks 8. List Jitsugo Yokoyamy z pokładu s/s Dakota / 360

Spis ilustracji / 449
Bibliografia / 489
Słowniki języków epoki / 489
Słowniki inne / 490
Archiwalia prasowe / 492
Literatura cytowana i przywołana / 494
Indeks / 521

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Alfred F. Majewicz

    Językoznawca, filolog, autor ponad 400 publikacji naukowych (w tym ponad 80 książek, wśród nich pomnikowej autorskiej edycji The Collected Works of Bronisław Piłsudski) z zakresu językoznawstwa ogólnego, typologicznego i orientalnego, antropologii kulturowej oraz planowania i polityki językowej dotyczących przede wszystkim ludów i języków Dalekiego Wschodu (Japonia, Chiny, Tajlandia, Papua-Nowa Gwinea) i Syberii (w szczególności Ajnów, Oroków, Niwchów, Udegejów, Japończyków i Ryukyuańczyków) oraz mniejszości etnicznych Azji Południowo-Wschodniej, ale też Europy i Polski. Profesor tytularny zwyczajny emerytowany Uniwersytetów im. Adama Mickiewicza i Mikołaja Kopernika, visiting profesor kilku uniwersytetów zagranicznych (Japonia, Niemcy), inicjator, wydawca i współwydawca kilku czasopism akademickich o zasięgu światowym, inicjator i współinicjator kilku dużych międzynarodowych projektów badawczych, twórca i współtwórca kilku instytucji i organizacji naukowych (m.in. Katedry i Instytutu Orientalistyki UAM, International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, Pracowni Języka i Kultury Japońskiej UMK), inicjator i uczestnik licznych ekspedycji na badania terenowe do ponad 20 krajów, wieloletni członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN i kilkunastu towarzystw naukowych, organizator kilku dużych konferencji międzynarodowych, współwydawca lokalnej gazety.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum