Robert Degen, Marlena Jabłońska (red.)

Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4378-9
Publication year:
2020
Pages number:
182
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Biblioteka Zarządcy Dokumentacji
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Robert Degen, Marlena Jabłońska (red.)

Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia

Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość.

W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić dotychczasową wąską optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość odgrywa inne bardzo ważne role: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, także marketingowego.

Biblioteka Zarządcy Dokumentacjijest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych kwestiami funkcjonowania współczesnej biurowości, a zwłaszcza do badaczy zgłębiających tajniki biurowości tradycyjnej i nowoczesnej, zainteresowanych kierunkami ich zmian pod wpływem nowoczesnych technologii oraz przemian społecznych.

Chcielibyśmy, aby po książki z naszej serii sięgali archiwiści zaangażowani na stanowiskach związanych z kształtowaniem narastającego zasobu, na których – z racji kontrolowania i uzgadniania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji dot. archiwów zakładowych i składnic akt – ważna i niezbędna jest wiedza o funkcjonowaniu współczesnej biurowości. Życzylibyśmy sobie, aby do naszych publikacji zaglądali archiwiści w instytucjach pełniących funkcję koordynatorów kancelaryjnych, czerpiąc z nich wiedzę użyteczną na co dzień.

Mamy nadzieję, że z naszych opracowań będą też korzystać urzędnicy w poszukiwaniu praktycznych porad, zwłaszcza ci spośród nich, którzy sprawują kontrolę nad czynnościami kancelaryjnymi lub są zobowiązani do przygotowania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt lub instrukcji o organizacji i funkcjonowaniu archiwów bieżących.

Chcielibyśmy, aby z poszczególnych tomów Biblioteki skorzystali także pracownicy firm komputerowych specjalizujących się w opracowaniu programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w instytucji i sięgali po informacje o podstawowych zadaniach biurowości (kancelarii) w instytucji, obiegu dokumentacji nie tylko elektronicznej oraz o zadaniach i roli archiwum zakładowego lub składnicy akt na etapie przechowywania dokumentów.

Pomysłodawca serii
Halina Robótka

Wstęp / 5

Halina Dudała
„Precz z balastem w formularzach!”, czyli o organizacji kancelarii kurii diecezjalnej w Katowicach w okresie międzywojennym / 11

Marcin Smoczyński
Wykaz akt jako narzędzie sprawnego zarządzania dokumentacją / 27

Bożena Kierzkowska
Zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w świetle nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych / 45

Katarzyna Pepłowska
Zmienność prawa a zarządzanie dokumentacją – studium przypadku na przykładzie dokumentacji osobowo-płacowej / 65

Halina Robótka
Zarządzanie dokumentacją w dobie informatyzacji / 97

Tomasz Karaś
Od narzędzi informatycznych do EZD. Bariery w procesie wdrażania elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych / 117

Paweł Wlezień
Dane gromadzone w EZD. Kilka refleksji o potencjale badawczym informacji powstających i gromadzonych w systemach EZD / 139

Jacek Urbański
Psychologiczne aspekty zarządzania pracownikami w instytucji / 157

Magdalena Niedźwiedzka
Zarządzanie dokumentacją w instytucjach z perspektywy studentów-praktykantów / 167

Spis tomów serii Biblioteka Zarządcy Dokumentacji / 181

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum