• Home
  • Chemia
  • Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 1

Edward Szłyk (red.)

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4362-8
Publication year:
2020
Pages number:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Edward Szłyk (red.)

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 1

Kategoria produktu:

Redaktor naukowy: Edward Szłyk
Redaktorzy pomocniczy: Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak, Anna Filipiak-Szok

Przedstawiamy Państwu pierwszy tom monografii Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk będącej zbiorem artykułów naukowych napisanych przez uczestników XIII Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego. Prezentowane prace obejmują zagadnienia z następujących dyscyplin naukowych: biologia, chemia, fizyka, nauki o żywności oraz nauki materiałowe. Tematyka monografii wpisuje się w aktualne trendy naukowe, kontynuując tym samym interdyscyplinarne idee Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego.

Celem redaktorów tomu było utrzymanie jak najwyższej jakości naukowej i edytorskiej publikacji. Opublikowane artykuły wnoszą nową wiedzę do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a ich Czytelnik może znaleźć cenne źródła poznawcze i metodologiczne dla swoich zainteresowań naukowych.

NAUKI CHEMICZNE

ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA, JACEK NOWACZYK
Biodegradowalne superabsorbenty / 11

DOROTA CHEŁMINIAK-DUDKIEWICZ, JAKUB GAUZA, PATRYK RYBCZYŃSKI, ALEKSANDER SMOLARKIEWICZ-WYCZACHOWSKI, KATARZYNA WĘGRZYNOWSKA-DRZYMALSKA, MARTA ZIEGLER-BOROWSKA
Nanocząstki magnetyczne z osadzoną ftalocyjaniną cynkową jako potencjalne substancje aktywne wykorzystywane w terapii fotodynamicznej (PDT) / 25

ANNA FILIPIAK-SZOK, MARZANNA KURZAWA, MONIKA KUKOWSKA, EDWARD SZŁYK
Ekstrakty roślinne jako potencjalne składniki kosmetyków przeciwstarzeniowych / 39

MAŁGORZATA GNUS
Porównanie efektywności odwadniania alkoholu etylowego w procesie perwaporacji na sieciowanych membranach chitozanowych otrzymanych z polimerów o różnych właściwościach fizykochemicznych / 53

PATRYCJA GRĘBICKA, KATARZYNA WĘGRZYNOWSKA-DRZYMALSKA,  MARTA ZIEGLER-BOROWSKA
Synteza mikrokrystalicznej celulozy (MCC) pokrywanej mezoporowatym TiO2 / 69

ANNA KMIECIAK, MAREK P. KRZEMIŃSKI
Azirydynowanie cyklicznych olefin pochodnych cykloheksenu / 87

ANNA KOLANOWSKA, PATRYCJA WĄSIK, SŁAWOMIR BONCEL
Synteza nanokropek węglowych z mlek roślinnych / 103

DARIA KOSMALSKA, TOMASZ ŻUK, TOMASZ LIGOR, RAFAŁ MALINOWSKI
Optymalizacja wytłaczania wysokosprawnego tworzywa polimerowego poprzez analizę wydzielających się produktów gazowych w procesie wytłaczania / 117

SYLWIA KOWALSKA, ANETA JASTRZĘBSKA, EDWARD SZŁYK
Zastosowanie izotachoforezy kapilarnej do oznaczania kwasu glutaminowego w żywności / 127

PIOTR MAĆCZAK, HALINA KACZMAREK, MARTA ZIEGLER-BOROWSKA
Badania procesu koagulacji wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w Kutnie / 141

DARIA NIEWOLIK, KATARZYNA JASZCZ
Pochodne betuliny jako surowce do otrzymywania polimerów / 155

DAWID NOSEK, AGNIESZKA CYDZIK-KWIATKOWSKA
Wpływ stabilizacji tlenowej na uwalnianie fosforu z tlenowego osadu granulowanego / 167

DOBROCHNA RABIEJ, ALEKSANDRA SZYDŁOWSKA-CZERNIAK
Wpływ estrów kwasów fenolowych – kafeinianu i ferulanu oktylu na stabilność oksydacyjną oleju rzepakowego podczas przyspieszonego testu przechowalniczego / 177

KATARZYNA WĘGRZYNOWSKA-DRZYMALSKA, DOROTA CHEŁMINIAK-DUDKIEWICZ, HALINA KACZMAREK, MARTA ZIEGLER-BOROWSKA
Synteza i badanie fotostabilności nanokrystalicznej skrobi / 193

NAUKI BIOLOGICZNE

KAMIL BRYSZEWSKI
Metody oczyszczania ścieków powstających w uprawach bezglebowych / 211

AGNIESZKA CHRUSTEK, DOROTA OLSZEWSKA-SŁONINA
Znaczenie paraoksonazy 1 u osób z zaburzeniami tarczycy / 223

SYLWIA GRABSKA-ZIELIŃSKA, ALINA SIONKOWSKA, KATARZYNA RECZYŃSKA, ELŻBIETA PAMUŁA
Badania biologiczne materiałów biopolimerowych zawierających cząstki magnetyczne / 235

ALEKSANDRA MARCHWICKA
α-Fosfonokarboksylanowe inhibitory RGGT – znaczenie, charakterystyka i modyfikacje / 247

MAGDALENA SMOKTUNOWICZ, KRZYSZTOF WALERON, MAŁGORZATA WALERON
Identyfikacja i charakterystyka biochemiczna pektynolitycznych enterobakterii wyizolowanych z roślin z objawami mokrej zgnilizny oraz czarnej nóżki ziemniaka pochodzących z Serbii / 261

NAUKI FIZYCZNE

HUBERT KOWALSKI
Rozwój nowych technologii sekwestracji gazów przy wykorzystaniu glonów / 287

AGATA PONIECKA, MARCIN BARBURSKI
Właściwości mechaniczne haftu technicznego wykonanego z włókien lnianych / 303

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum